Verslas Lietuvoje (2021 m. leidimas)

Žemės ūkis

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Bendroji žemės ūkio produkcija to meto kainomis žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse 2020 m. sudarė 811,4 mln. EUR. Gyvulininkystės produkcija sudarė 440,9 mln. EUR ir, palyginti su 2019 m., padidėjo 2,9 proc. Augalininkystės produkcija sudarė 370,5 mln. EUR (24,5 proc. daugiau nei 2019 m.). Augalininkystės produkcijos augimą lėmė gausesnis žemė ūkio augalų derlius ir augusios žemės ūkio produktų supirkimo kainos.


Bendroji žemės ūkio produkcija žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse 2011–2020 m.
To meto kainomis

   Mln. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pardavimo pajamos 2020 m. sudarė 1,2 mlrd. EUR ir, palyginti su 2019 m., sumažėjo 6,3 proc. Kitos (netipinės) veiklos pajamos didėjo 24,5 proc. ir sudarė 76,3 mln. EUR.

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) bendrasis pelnas 2020 m. sudarė 121,3 mln. EUR ir, palyginti su 2019 m., sumažėjo 5,9 proc. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą sudarė 4,9 mln. EUR.

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pardavimo sąnaudos 2020 m., palyginti su 2019 m., mažėjo 6,4 proc. ir sudarė 1,1 mlrd. EUR. Kitos (netipinės) veiklos sąnaudos 2020 m. sudarė 38,8 mln. EUR.


Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pardavimo pajamos 2014–2020 m.

   Tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) pelnas 2014–2020 m.

   Tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Žemės ūkio bendrovių (įmonių) sąnaudos 2014–2020 m.

   Tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.