Verslas Lietuvoje (2021 m. leidimas)

Prekyba

 

Nuotr. iš Pixabay.com

2020 m., palyginti su 2019 m., mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) padidėjo, o variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos ir remonto bei maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įmonių apyvarta sumažėjo.

Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta 2020 m., palyginti su ankstesniais metais, padidėjo 2,8 proc., palyginti su 2015 m. – 28,7 proc. palyginamosiomis kainomis. Mažmeninės prekybos maisto prekėmis, alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais įmonių apyvarta, palyginti su 2019 m., padidėjo 2,7 proc., palyginti su 2015 m. – 11,5 proc. Ne maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta 2020 m., palyginti su 2019 m., padidėjo 6,6 proc., palyginti su 2015 m. – 39,4 proc. palyginamosiomis kainomis.

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvarta, palyginti su 2019 m., sumažėjo 10,5 proc., o palyginti su 2015 m., padidėjo 58,1 proc. palyginamosiomis kainomis.

Maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įmonių apyvarta 2020 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo 25,9 proc., palyginti su 2015 m. – 6,4 proc. palyginamosiomis kainomis.

Didmeninės prekybos įmonių apyvarta 2020 m., palyginti su ankstesniais metais, padidėjo 7,1 proc., palyginti su 2015 m. – 33,6 proc. palyginamosiomis kainomis.


Didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių, maitinimo įmonių apyvartos (be PVM) indeksai 2011–2020 m.
Palyginti su ankstesniu laikotarpiu, 2015 m. – 100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių, maitinimo įmonių apyvartos (be PVM) indeksai pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m.
Palyginti su 2015 m., 2015 m. – 100

Created with Highcharts 6.1.4G45G47G4730G47(–G473)G4711–G472G4719–G474–G479I56G460102030405060708090100110120130140150160170

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Ekonominės veiklos rūšys

G45

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas

G46

Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais

G47

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

G4730

Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

G47(–G473)

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą; automobilių degalų prekybą

G4711–G472

Maisto, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba

G4719–G474–G479

Mažmeninė prekyba ne maisto prekėmis

I56

Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

 

__________________________

Daugiau:

Mažmeninės prekybos įmonių apyvartos (be PVM) sudėtis

Didmeninės prekybos įmonių apyvartos (be PVM) sudėtis

 

Galutiniais muitinės deklaracijų ir Intrastato ataskaitų duomenimis, 2020 m. iš Lietuvos eksportuota prekių, kurių vertė siekė 28,69 mlrd. EUR, importuota už 29,15 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 17 mlrd. EUR. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,46 mlrd. EUR.

2020 m., palyginti su 2019 m., eksportas sumažėjo 3,2 proc., importas – 8,7proc. 2020 m. Lietuva daugiausia eksportavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (15,5 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (13,7 proc.) bei paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (9,1 proc.); daugiausia importavo mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (19,8 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (13,1 proc.), mineralinių produktų (12,1 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota įvairių pramonės dirbinių (12,7 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (11,4 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,4 proc.), naftos produktų (9 proc.).

2020 m. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (13,4 proc.), Latviją (9,2 proc.), Vokietiją (8,1 proc.) ir Lenkiją (6,4 proc.), o importavo iš Lenkijos (13 proc.), Vokietijos (12,9 proc.), Rusijos (8,8 proc.), Latvijos (7,8 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (10,2 proc.), Švediją (6,9 proc.), Latviją (6,8 proc.), Lenkiją (6,8 proc.) ir Jungtines Valstijas (6,6 proc.).

Daugiausia prekių eksportuota į ES valstybes – 56 proc. bendro Lietuvos eksporto. Daugiausia prekių importuota taip pat iš ES valstybių – 70,7 proc. bendro Lietuvos importo.


Prekių eksportas ir importas 2011–2020 m.

   Tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

__________________________

Daugiau:

Prekių eksportas ir importas pagal šalis ir teritorijas

Prekių eksportas ir importas pagal Kombinuotosios nomenklatūros skirsnius

 

Statistinė informacija apie prekybos įmonių įvykusius, esamus arba būsimus ekonominius įmonės veiklos pokyčius, pasitikėjimo rodiklį, apibūdinantį prekybos veiklos pokyčius ir tendencijas parengta naudojant prekybos įmonių statistinio tyrimo, kitaip dar vadinamo verslo nuomonių tyrimu, duomenis. Statistinis tyrimas yra skirtas trumpalaikei ekonominei analizei ir prognozėms, t. y. ekonominės veiklos ryšiams ir augimo periodams numatyti, esamai šalies ekonominei būklei ir verslo veiklos pasikeitimų krypčiai nustatyti. Jis dažnai naudojamas prognozuojant ekonominio ciklo kritinius taškus.


Prekybos pasitikėjimo rodiklis 2016–2020 m.

   Proc.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

__________________________

Daugiau:

Prekybos įmonės verslo padėties pasikeitimai per praėjusius 3 mėn.

Prekybos įmonės verslo padėties prognozė artimiausiems 3 mėn.

Prekių apyvartos pasikeitimai per praėjusius 3 mėn.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.