Verslas Lietuvoje (2021 m. leidimas)

Tiesioginės užsienio investicijos

 

Nuotr. iš Pixabay.com

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos (TUI) Lietuvoje sudarė 23,9 mlrd. EUR ir, palyginti su 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, padidėjo 15,7 proc., Sostinės regione padidėjo 21,1 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 1,5 proc.

Sostinės regionas pritraukė 75,7 proc. visų TUI (Vilniaus miesto savivaldybė – 96 proc. visų regiono TUI), Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas – 24,3 proc. (Kauno miesto savivaldybė – 22,9 proc., Klaipėdos miesto savivaldybė – 22,6 proc.).

Didžiausias TUI augimas, palyginti su 2019 m. pabaiga, fiksuotas Vilniaus (21,1 proc.), Alytaus (13 proc.) ir Panevėžio (12,4 proc.) apskrityse, o labiausiai TUI sumažėjo Marijampolės (15,6 proc.) apskrityje.

TUI vienam Lietuvos gyventojui išaugo 15,6 proc. ir sudarė vidutiniškai 8,6 tūkst. EUR. Vienam gyventojui Sostinės regione teko 21,8 tūkst. EUR TUI, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 3 tūkst. EUR.


TUI, tenkančios vienam gyventojui, pagal apskritis 2020 m.
Metų pabaigoje, EUR

Created with Highcharts 6.1.4Iš viso8 563 EURVilniaus apskritis21 830 EURVilniaus apskritis21 830 EURKlaipėdos apskritis5 134 EURKlaipėdos apskritis5 134 EURTelšių apskritis4 104 EURTelšių apskritis4 104 EURKauno apskritis3 743 EURKauno apskritis3 743 EURPanevėžio apskritis2 223 EURPanevėžio apskritis2 223 EURŠiaulių apskritis1 723 EURŠiaulių apskritis1 723 EURUtenos apskritis1 568 EURUtenos apskritis1 568 EURAlytaus apskritis1 524 EURAlytaus apskritis1 524 EURMarijampolės apskritis992 EURMarijampolės apskritis992 EURTauragės apskritis880 EURTauragės apskritis880 EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Daugiausia Sostinės regione investavo Vokietijos (27 proc. visų regiono TUI), Švedijos (18,3 proc.), Estijos (14,5 proc.) ir Nyderlandų (7,7 proc.) investuotojai, o Vidurio ir vakarų regione – Nyderlandų (10,9 proc.), Danijos (10,6 proc.) ir Vokietijos (10,5 proc.).


TUI pagal pagrindines šalis investuotojas 2020 m.
Metų pabaigoje, mln. EUR

 

Iš viso

Sostinės regionas / Vilniaus apskritis

Vidurio ir vakarų regionas

Apskritys

Alytaus

Kauno

Klaipė­dos

Marijam­polės

Pane­vėžio

Šiaulių

Taura­gės

Telšių

Utenos

Iš viso

23 938,1

18 118,5

5 819,6

201,9

2 117,3

1 652,4

133,8

462,5

447,9

79,3

530,9

193,7

Vokietija

5 507,0

4 895,0

612,0

2,8

246,8

185,5

15,7

49,3

94,5

7,4

1,4

8,5

Švedija

3 739,3

3 317,7

421,6

10,4

155,8

38,9

31,0

14,0

23,8

0,8

2,3

144,6

Estija

2 884,9

2 632,3

252,6

24,0

86,7

83,6

42,3

7,9

1,0

2,3

Nyderlandai

2 031,0

1 399,4

631,6

0,2

348,6

165,8

2,0

11,1

66,9

9,3

23,8

4,0

Liuksemburgas

1 371,7

1 283,7

88,0

0,2

56,9

29,1

0,9

0,1

0,0

Kipras

1 288,3

876,9

411,4

27,4

366,1

7,2

0,8

2,9

0,0

___________________
● konfidencialūs duomenys
– tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Sostinės regione daugiausia investuota į finansinės ir draudimo veiklos (9,3 mlrd. EUR), didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos (1,8 mlrd. EUR), nekilnojamojo turto operacijų veiklos (1,7 mlrd. EUR) bei informacijos ir ryšių veiklos (1,7 mlrd. EUR) įmones, o Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – į apdirbamosios gamybos (2,5 mlrd. EUR), nekilnojamojo turto operacijų veiklos (787,6 mln. EUR) bei didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos (560,1 mln. EUR) įmones.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.