Verslas Lietuvoje (2021 m. leidimas)

Individualios įmonės

 

Nuotr. iš Pixabay.com

2020 m. veiklą vykdė 9,5 tūkst. individualiųjų įmonių ir jose dirbo 36 tūkst. asmenų. Įmonių skaičius kasmet mažėjo, palyginti su 2019 m. – sumažėjo 11 proc., o per 10 metų – 43,7 proc. Panašiu tempu mažėjo ir dirbančiųjų skaičius. Jų uždirbtos pajamos sudarė 1,5 mlrd. EUR ir, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo 8,3 proc., per 10 metų – 25,7 proc.


Individualių įmonių ir jose dirbančių asmenų skaičius 2011–2020 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Individualių įmonių skaičius pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4GMHCQIFS95–S96LA02–A03JNPRDEB02004006008001 0001 2001 4001 6001 8002 0002 2002 4002 6002 8003 0003 2003 4003 600

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Individualių įmonių dirbančių asmenų skaičius pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4GCHIQMFA02–A03S95–S96LNJPREDB05001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 50010 00010 50011 00011 50012 00012 50013 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Individualių įmonių pajamos, sąnaudos ir pelnas

   Tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Ekonominės veiklos rūšys

A02–A03

Miškininkystė ir žuvininkystė

B

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

C

Apdirbamoji gamyba

D

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F

Statyba

G

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H

Transportas ir saugojimas

I

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J

Informacija ir ryšiai

L

Nekilnojamojo turto operacijos

M

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N

Administracinė ir aptarnavimo veikla

P

Švietimas

Q

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S95–S96

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas; kita asmenų aptarnavimo veikla