Verslas Lietuvoje (2021 m. leidimas)

Veikiančios įmonės
(be žemės ūkio, finansų ir draudimo veiklų)

 

Nuotr. iš Pixabay.com

   Veikiančios įmonės

   Pagrindiniai nefinansinių įmonių struktūriniai rodikliai 

   Įmonių rodikliai pagal veiklos vykdymo vietą

   Įmonių veiklos produktyvumas  


Tyrimo populiaciją sudaro akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, valstybės ir savivaldybės įmonės, užsienio įmonių filialai, žemės ūkio ir kooperatinės bendrovės, viešosios įstaigos, individualiosios įmonės ir fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę (ekonominę) veiklą. Įtraukiamos tik tos viešosios įstaigos, kurios daugiau nei pusę veiklos sąnaudų padengia uždirbtomis pajamomis. Ekonominė veikla pagal EVRK 2 red. apima visas ekonominės veiklos rūšis, išskyrus žemės ūkio, finansinio tarpininkavimo, viešojo valdymo ir gynybos veiklą.

Nuo 2018 m. duomenys yra skelbiami pagal naują statistinį įmonės vienetą. Įmonė yra sudaryta iš juridinių vienetų grupės, juridinio vieneto ar juridinių vienetų dalies. Jei juridiniai vienetai priklauso įmonių grupei ir jų bendra veikla sudaro veiklos segmentą, tuomet šių juridinių vienetų grupė yra prilyginama įmonei.


  

   Veikiančios įmonės


2020 m. šalyje ekonominę veiklą vykdė 278,6 tūkst. įmonių. Per metus įmonių skaičius padidėjo 2,8 proc., per 10 metų jų skaičius išaugo beveik 2 kartus. Dauguma įmonių (20 proc.) vykdė prekybos veiklą, 13 proc. – teikė profesines, mokslo ir technines paslaugas verslui, 12 proc. – užsiėmė statybų veikla, beveik 9 proc. – transporto ir saugojimo bei 8 proc. – apdirbamosios gamybos veikla.

Daugiausia – 94,6 proc. – nefinansinių įmonių sudarė labai mažos (0–9 dirbantieji) įmonės. Mažos įmonės (10–49 dirbantieji) sudarė 4,5 proc., vidutinės (50–249 dirbantieji) – 0,8 proc., didelės (250 ir daugiau dirbančiųjų) – 0,1 proc.


Veikiančios įmonės 2011–2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4 Visos įmonės0–9 darbuotojai10–19 darbuotojų20–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų20112012201320142015201620172018¹20192020*050 000100 000150 000200 000250 000300 000

__________________________
¹ Duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Veikiančios įmonės pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m.*

Created with Highcharts 6.1.4GMFHLS95–S96CPRNJIQA02–A03DEB02 5005 0007 50010 00012 50015 00017 50020 00022 50025 00027 50030 00032 50035 00037 50040 00042 50045 00047 50050 00052 50055 00057 50060 000

__________________________
* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Didžiąją dalį – du trečdalius (66,7 proc.) – nefinansinių įmonių sudarė fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą ar patentą, beveik ketvirtadalį (24 proc.) – uždarosios akcinės bendrovės. Per metus fizinių asmenų, vykdančių individualią veiklą, skaičius išaugo 9,1 tūkst., arba 5,2 proc., per 10 metų – 2,3 karto; uždarųjų akcinių bendrovių skaičius sumažėjo 2 142 įmonėmis, arba 3,1 proc.


Veikiančios įmonės pagal teisinę formą 2011–2020 m.

Įmonių teisinė forma

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018¹

2019

2020*

Visos įmonės

148 468

167 116

182 505

209 534

224 623

235 043

248 519

259 147

271 001

278 572

Fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę (ekonominę) veiklą

79 722

95 295

106 049

126 864

139 127

148 389

160 836

168 784

176 716

185 824

Uždarosios akcinės bendrovės

50 026

53 419

57 031

62 829

65 058

66 477

66 614

67 302

69 107

66 965

Mažosios bendrijos

244

1 858

3 226

4 149

5 073

6 313

8 907

11 488

13 771

Individualios įmonės

16 741

16 175

15 620

14 879

13 938

12 608

11 886

11 161

10 597

9 425

Viešosios įstaigos

1 016

1 048

1 023

815

1 446

1 609

2 017

2 211

2 316

1 873

Akcinės bendrovės

299

284

283

282

283

266

251

233

222

205

Užsienio juridinių asmenų filialai

129

139

140

148

146

171

181

185

203

182

Kooperatinės bendrovės

178

174

173

174

173

160

151

142

147

141

Ūkinės bendrijos

142

134

130

118

112

104

98

94

93

85

Žemės ūkio bendrovės

93

88

87

95

93

90

88

87

83

74

Valstybės ir savivaldybės įmonės

122

116

111

104

98

96

84

41

29

27

__________________________
¹ Duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
* Išankstiniai duomenys.
– Tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


  

   Pagrindiniai nefinansinių įmonių struktūriniai rodikliai 


Nefinansinėse įmonėse 2020 m. dirbo 1 mln. 112 tūkst. dirbančiųjų, iš jų 948,4 tūkst. – samdomų darbuotojų. Per metus dirbančių asmenų padaugėjo 200, arba 0,02 proc., tačiau samdomų darbuotojų skaičius sumažėjo 16,8 tūkst., arba 1,7 proc. Per 10 metų nefinansinėse įmonėse dirbančių asmenų skaičius padidėjo 29,4 proc.

Vidutiniškai darbdavio išlaidos darbuotojo dirbtai valandai sudarė 9,8 EUR, arba 7,9 proc. daugiau nei prieš metus. Daugiausia – 17,3 EUR – dirbta valanda kainavo informacijos ir ryšių veiklos įmonėse, mažiausiai – 6,4 EUR – kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymo bei asmenų aptarnavimo veiklos įmonėse.


Dirbančių asmenų skaičius 2011–2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4 Visos įmonės0–9 darbuotojai10–19 darbuotojų20–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų20112012201320142015201620172018¹20192020*0250 000500 000750 0001 000 0001 250 000

__________________________
¹ Duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Dirbančių asmenų skaičius pagal lytį ir ekonominės veiklos rūšis 2020 m.*

Created with Highcharts 6.1.4VyraiMoterysGCHFMNIJLQS95–S96PREDA02–A03B010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 000100 000110 000120 000130 000140 000150 000160 000170 000180 000190 000200 000210 000220 000230 000240 000250 000

__________________________
* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


__________________________

Daugiau:

Nefinansinių įmonių darbuotojai

 

2020 m. įmonių apyvarta siekė 99,9 mlrd. EUR ir, palyginti su 2019 m., sumažėjo 1,4 mlrd. EUR, arba 1,4 proc. Įmonių sukurta pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis sudarė 25,5 mlrd. EUR, t. y. 1,4 mlrd. EUR, arba 5,9 proc. daugiau nei 2019 m.

Per 10 metų nefinansinių įmonių apyvarta išaugo 57 proc., o pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis – beveik 2,1 karto.


Apyvarta 2011–2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EUR Visos įmonės0–9 darbuotojai10–19 darbuotojų20–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų20112012201320142015201620172018¹20192020*025 000 00050 000 00075 000 000100 000 000125 000 000

__________________________
¹ Duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Apyvarta pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m.*

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EURGCHFJMDNLIRQEA02–A03S95–S96PB02 500 0005 000 0007 500 00010 000 00012 500 00015 000 00017 500 00020 000 00022 500 00025 000 00027 500 00030 000 00032 500 00035 000 00037 500 00040 000 00042 500 00045 000 000

__________________________
* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Daugiausia – daugiau nei trečdalis (34 proc.) – visų nefinansinių įmonių pridėtinės vertės gamybos sąnaudomis buvo sukurta didelėse įmonėse, kuriose dirbo ketvirtadalis (25 proc.) nefinansinių įmonių dirbančiųjų. Beveik penktadalis (19 proc.) – labai mažose įmonėse, kuriose dirbo daugiausia – beveik trečdalis (32 proc.) – dirbančių asmenų.


Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis 2011–2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EUR Visos įmonės0–9 darbuotojai10–19 darbuotojų20–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų20112012201320142015201620172018¹20192020*05 000 00010 000 00015 000 00020 000 00025 000 00030 000 000

__________________________
¹ Duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m.*

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EURCGHFJMNLDQIEA02–A03PS95–S96RB0250 000500 000750 0001 000 0001 250 0001 500 0001 750 0002 000 0002 250 0002 500 0002 750 0003 000 0003 250 0003 500 0003 750 0004 000 0004 250 0004 500 0004 750 0005 000 0005 250 0005 500 0005 750 0006 000 0006 250 0006 500 000

__________________________
* Išankstiniai duomenys. 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

  


Daugiau:

   Įmonių rodikliai pagal veiklos vykdymo vietą 


 

   Įmonių veiklos produktyvumas

 

2020 m. vidutiniškai per samdomų darbuotojų dirbtą valandą uždirbta 70,5 EUR apyvartos. Per metus ši suma padidėjo 3,2 proc., o per 10 metų – 36,6 proc. Vienas sąlyginis darbuotojas (perskaičiavus į visą darbo dieną dirbantį) vidutiniškai per metus uždirbo 119,5 tūkst. EUR apyvartos. Per metus sąlyginio darbuotojo uždirbtos pajamos padidėjo 1,2 proc., o per 10 metų – 31 proc.


Apyvarta vienam sąlyginiam darbuotojui 2011–2020 m. 

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EUR Visos įmonės0–9 darbuotojai10–19 darbuotojų20–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų20112012201320142015201620172018¹20192020*050100150

__________________________
¹ Duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Apyvarta vienam sąlyginiam darbuotojui pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m.*

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EURDGLR A–SCJBHFMA02–A03S95–S96EQPNI0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250

__________________________
* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. vidutiniškai per samdomų darbuotojų dirbtą valandą sukurta 18 EUR pridėtinės vertės gamybos sąnaudomis. Per metus ši suma padidėjo 11,1 proc., o per 10 metų – beveik 86 proc. Vienas sąlyginis darbuotojas (perskaičiuotas į visą darbo dieną dirbantį) vidutiniškai per metus sukūrė 30,5 tūkst. EUR pridėtinės vertės gamybos sąnaudomis. Per metus sąlyginio darbuotojo uždirbta pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis padidėjo 8,9 proc., o per 10 metų – 78 proc.


Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis vienam sąlyginiam darbuotojui 2011–2020 m.

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EUR Visos įmonės0–9 darbuotojai10–19 darbuotojų20–49 darbuotojai50–249 darbuotojai250 ir daugiau darbuotojų20112012201320142015201620172018¹20192020*010203040

__________________________
¹ Duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Daugiausia – 94,6 tūkst. EUR – pridėtinės vertės sąlyginis darbuotojas (perskaičiuotas į visą darbo dieną dirbantį) sukūrė nekilnojamojo turto operacijų veikloje; 83,5 tūkst. EUR pridėtinės vertės sukūrė elektros, dujų ir garo tiekimo veikloje, 51 tūkst. EUR – informacijos ir ryšių veiklos įmonėse, mažiausiai – 13,2 tūkst. EUR – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos įmonėse.


Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis vienam sąlyginiam darbuotojui pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m.*

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EURLDJBM A–SGCQS95–S96EHPRA02–A03FNI05101520253035404550556065707580859095100

__________________________
* Išankstiniai duomenys.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


__________________________

Daugiau:

Apyvarta per darbuotojo dirbtą valandą

Apyvarta per darbuotojo dirbtą valandą pagal ekonominės veiklos rūšis

Apyvarta per darbuotojo dirbtą valandą pagal įmonių dydžio grupes

Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis per darbuotojo dirbtą valandą

Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis per darbuotojo dirbtą valandą pagal ekonominės veiklos rūšis

Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis per darbuotojo dirbtą valandą pagal įmonių dydžio grupes

 

2020 m. daugiau nei du trečdaliai (67,8 proc.) įmonių dirbo pelningai, o jų uždirbtas pelnas sudarė 8,6 mlrd. EUR. Likusios įmonės dirbo nuostolingai ir jų nuostolis sudarė 1,6 mlrd. EUR. Per metus pelningų įmonių dalis padidėjo 2,2 procentiniais punktais, o jų pelnas išaugo 1,5 mlrd. EUR, arba 21,5 proc. Patirtas nuostolis padidėjo 0,3 mlrd. EUR, arba 28 proc.


Pelningos ir nuostolingos įmonės 2011–2020 m.¹

   Proc.
__________________________
¹ Be individualiųjų įmonių ir fizinių asmenų, vykdančių ekonominę veiklą.
  2018 m. duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
  2020 m. duomenys išankstiniai.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pelningų įmonių pelnas, nuostolingų įmonių nuostolis 2011–2020 m.¹

   Tūkst. EUR__________________________
¹ Be individualiųjų įmonių ir fizinių asmenų, vykdančių ekonominę veiklą.
  2018 m. duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
  2020 m. duomenys išankstiniai

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2020 m. įmonių grynasis pelningumas siekė 6,5 proc., t. y. vidutiniškai 6,5 EUR teko 100 EUR pajamų. Atmetus pagrindinių buveinių veiklą, kurioje daugiausia pajamų uždirbama iš dividentų, pelningiausiai dirbo pagrindinių vaistų ir farmacinių preparatų gamybos veiklos įmonės, kurių grynasis pelningumas siekė 25,4 proc.

2020 m. daugiausia (869 mln. EUR) grynojo pelno uždirbta didmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, veikloje. Palyginti su 2019 m., grynasis pelnas padidėjo 268 mln. EUR, arba 45 proc.

2018–2019 m. dirbę pelningai, 2020 m. oro transporto, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų, kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusios veiklos, sportinės veiklos, kūrybinės, meninės ir pramogų organizavimo, nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veiklos bei rafinuotų naftos produktų gamybos sektoriai tapo nuostolingi, o pelnas daugiausia sumažėjo nekilnojamojo turto operacijų veikloje. Tikėtina, tam daugiausia įtakos turėjo COVID‑19.


Įmonių pelningumas 2011–2020 m.¹

   Proc.__________________________
¹ Be individualiųjų įmonių ir fizinių asmenų, vykdančių ekonominę veiklą.
  2018 m. duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.
  2020 m. duomenys išankstiniai

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

__________________________

Daugiau:

Įmonių pelningumas pagal ekonominės veiklos rūšis

Įmonių mokumo ir likvidumo rodikliai

Įmonių turto panaudojimo efektyvumo rodikliai

Įmonių veiklos vertinimo rodikliai (kvartiliai ir mediana)


Ekonominės veiklos rūšys

A02–A03

Miškininkystė ir žuvininkystė

B

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

C

Apdirbamoji gamyba

D

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

E

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F

Statyba

G

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H

Transportas ir saugojimas

I

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J

Informacija ir ryšiai

L

Nekilnojamojo turto operacijos

M

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N

Administracinė ir aptarnavimo veikla

P

Švietimas

Q

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

S95–S96

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas; kita asmenų aptarnavimo veikla


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.