Verslas Lietuvoje (2021 m. leidimas)

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

 

Nuotr. iš Pixabay.com

Bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per 2020 m. padidėjo 10,2 proc.

2020 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, įskaitant individualiąsias įmones, sudarė 1 428,6 EUR ir, palyginti su 2019 m., padidėjo 10,2 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 1 541,3 EUR ir buvo 12,5 proc. didesnis, privačiajame – 1 379,1 EUR ir buvo 9,1 proc. didesnis.

Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje padidėjo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuo 4,7 proc. (nekilnojamojo turto operacijų veikloje) iki 17,4 proc. (žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikloje), išskyrus apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklą, kurioje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 1,7 proc. sumažėjo.

Vidutinis mėnesinis neto (atskaičius darbuotojo mokesčius) darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 913,1 EUR ir, palyginti su 2019 m., padidėjo 11,1 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 977 EUR ir buvo 13 proc. didesnis, privačiajame – 885 EUR ir buvo 10,1 proc. didesnis.

Realusis darbo užmokestis 2020 m., palyginti su 2019 m., šalies ūkyje buvo 109,8 proc.: viešajame sektoriuje – 111,7 proc., privačiajame – 108,8 proc.

Darbo užmokesčio padidėjimui 2020 m. įtakos turėjo: padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas darbo užmokestis gydymo įstaigų darbuotojams, kovojantiems su COVID‑19 liga (koronaviruso infekcija), darbo užmokestis darželių auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, profesinio mokymo mokytojams bei dėstytojams, mokslo darbuotojams, taip pat išmokėtos priemokos pareigūnams ir darbuotojams, suvaldžiusiems ekstremaliąją situaciją, pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir kitos priežastys.


Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio¹ pokytis šalies ūkyje 2011–2020 m.

   Proc.
__________________________
¹ 2019 m. darbo užmokesčio dydis apskaičiuotas pašalinus bruto darbo užmokesčio indeksavimo įtaką dėl nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio¹ pokytis pagal sektorius 2011–2020 m.
Palyginti su ankstesniais metais

   Proc.
__________________________
¹ 2019 m. darbo užmokesčio pokytis apskaičiuotas pašalinus bruto darbo užmokesčio indeksavimo įtaką dėl nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vartotojų kainų ir realaus darbo užmokesčio indeksai 2014–2020 m.
Palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

__________________________

Daugiau:

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje pagal ekonominės veiklos rūšis 2019–2020 m.


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų  ieškokite Statistikos terminų žodyne.