Eksperimentinė statistika

Tai nauji, alternatyvūs statistikos skaičiavimo būdai, kurie dar nėra galutinai išbandyti, ištestuoti, suderinti metodologiškai, patvirtinti kaip oficialioji statistika ir įtraukti į Oficialiosios statistikos programą. Rodikliai gali būti rengiami administracinių duomenų pagrindu ir pagrįsti matematiniais skaičiavimais, prognozėmis paremta statistika.

Kuo ji skiriasi nuo Oficialiosios statistikos?

Eksperimentinė statistika

Oficialioji statistika

Patvirtinto kalendoriaus kol kas nėra, rengiama pagal poreikį, galimybes

Paskelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių

Administraciniai šaltiniai, matematiniai prognozavimo metodai, naudojami alternatyvūs informaciniai šaltiniai

Naudojami administraciniai šaltiniai, statistiniai tyrimai

Neįtraukta į Oficialiosios statistikos programą

Įtraukta į Oficialiosios statistikos programą

Ne visi rodikliai palyginami su kitų šalių duomenimis

Suderinta ir dažnai palyginama su kitomis šalimis metodika

Metodikos dar kuriamos, testuojamos

Patvirtintos metodikos


Kam reikalinga rengti eksperimentinę statistiką?

Eksperimentinė statistika – labai reikalinga, nes gali patenkinti augančius vartotojų poreikius. Ji gali būti net ir tikslesnė nei oficialioji. Įprastai skelbiant statistinę informaciją apie darbuotojų skaičių ir laisvas darbo vietas pagal savivaldybes, dirbantys asmenys priskiriami tai savivaldybei, kurioje įregistruota įmonė ar juridinis asmuo. Taigi, jei didžiulė prekybos įmonė bus įregistruota Vilniuje, o jos padaliniai veiks regionuose, įmonės darbuotojai bus priskiriami Vilniaus miesto savivaldybei. Rengiant rodiklius eksperimentiniu būdu darbuotojų skaičius nustatomas atsižvelgiant į įmonių veiklos vykdymo vietą. Taikant eksperimentinį skaičiavimo metodą darbuotojai pagal registruotą gyvenamąją vietą priskiriami įmonių vietos vienetams.

Eksperimentinė statistika gali patenkinti tos informacijos, kurios iš viso nėra administraciniuose duomenų šaltiniuose, nes tokie statistiniai tyrimai nėra atliekami, poreikį. Pavyzdžiui, taip yra su oficialiai neapskaitytos ekonomikos (ONE) rodikliais, kurių įprastai neapskaičiuosi, nes, suprantama, ONE neatsispindi oficialiuose duomenų šaltiniuose. Tačiau naudojant įvairią prieinamą informaciją ir taikant matematinius modelius galima įvertinti, kokią BVP dalį gali sudaryti ONE.

Eksperimentinė statistika gali būti operatyvesnė nei įprasta, oficialioji, nes joje naudojami ir prognostiniai metodai – dar neturint administracinių duomenų, jie pagal ankstesnių metų rodiklius prognozuojami. Pavyzdžiui, eksperimentiniai skurdo rodikliai paskelbiami beveik metais anksčiau nei įprasta skurdo statistika. Šiai statistikai parengti naudojami prognozavimo modeliai, sudaryti iš kelerių paskutinių metų pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo duomenų, bei turima atitinkama administracinių šaltinių informacija.

Taip pat gali būti naudojami alternatyvūs būdai gauti tam tikrus duomenis. Rengiant laisvas darbo vietas eksperimentiniu būdu  buvo pasitelkti administraciniai duomenys, jie sujungti su iš interneto nuskaityta darbo skelbimų informacija. Rezultatai apibendrinami ir skelbiami.

Suprantama, rengiant eksperimentinę statistiką reikalingas didelis specialistų kūrybingumas – kaip anksčiau, greičiau gauti tam tikrą informaciją, ar kaip apskaičiuoti rodiklius, kurie nefiksuojami niekur.

Darbuotojų skaičiaus apskaičiuotas eksperimentiniu metodu, atsižvelgiant į įmonių veiklos vykdymo vietą. Taikant eksperimentinį skaičiavimo metodą darbuotojai pagal registruotą gyvenąmąją vietą priskiriami įmonių vietos vienetams. Statistiniai rodikliai skelbiami pagal regionus, apskritis, savivaldybes.

Ekosistemos Lietuvoje

2021 m. Lietuvos statistikos departamentas pradėjo vykdyti projektą „Bandomosios ekosistemų apimties ir miškų būklės sąskaitos“.

Ekosistemų sąskaitos – erdviniais duomenimis grįsta integruota statistinė sistema, skirta biofizinei informacijai apie ekosistemas tvarkyti, ekosistemų paslaugoms matuoti, ekosistemos apimties ir būklės pokyčiams sekti, ekosistemų funkcijoms ir turtui įvertinti ir susieti su ekonomine ir žmogaus vykdoma veikla.

Pagal Biologinės įvairovės konvenciją (angl. Convention on Biological Diversity – CBD) ekosistema (PDF) yra dinamiškas augalų, gyvūnų ir mikroorganizmų bendrijų ir jų negyvos (abiotinės) aplinkos, sąveikaujančių kaip funkcinis vienetas, kompleksas.


Projektą finansuoja Europos Sąjunga

Šio projekto turinys atspindi tik autoriaus požiūrį ir už jį atsako tik autorius. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės už jame esančios informacijos naudojimą.

Oficialiai neapskaitytos ekonomikos (ONE) eksperimentinių vertinimų rezultatai ir informacija apie ONE dalį šalies BVP pagal ekonominės veiklos rūšių grupes (A10 lygiu pagal EVRK 2 red.).

Čia pateikiami eksperimentiniai skurdo rodikliai parengti 2019 metų gyventojų pajamų pagrindu, atsižvelgiant į pajamų pasikeitimus administraciniuose duomenyse. Prognozavimo modeliams sudaryti naudojami kelerių paskutinių metų pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo duomenys bei turima atitinkama administracinių šaltinių informacija.

Skurdo rizikos lygis (Interaktyvus žemėlapis)

Skurdas Lietuvoje (Virtualus stendas)

Skurdo rodikliai, 2020 (Infografikas)

Išankstinis gyventojų užimtumo įvertis yra gaunamas papildomai panaudojant Užimtumo tarnybos duomenis ir taikant ekonometrinius modelius.

2020–2022 m. Lietuvos statistikos departamentas vykdė projektą „Pasaulinės vertės grandinės – tarptautinis tiekimo tyrimas“.

Pasaulinės vertės grandinės – yra visuma, reikalinga prekei ar paslaugai gaminti ir vykdoma skirtingose ​​geografinėse vietose (regionuose, šalyse ir kt.). Tai žaliavų, prekių bei paslaugų judėjimas tarp šalių. Tyrimo tikslas – yra apžvelgti Lietuvos dalyvavimo pasaulinėse vertės grandinėse mastą.


Projektą finansuoja Europos Sąjunga

Šio projekto turinys atspindi tik autoriaus požiūrį ir už jį atsako tik autorius. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės už jame esančios informacijos naudojimą.