Eksperimentinė statistika

Statybos sąnaudų medžiagų ir gaminių elemento kainų indeksas

t


Statybos sąnaudų elementų kainų indekso statybinių medžiagų ir gaminių elemento kainų tyrimo tikslas – parengti praėjusio mėnesio statybos sąnaudų elementų kainų indekso statybinių medžiagų ir gaminių elemento kainų indekso prognozę. Statybinių medžiagų ir gaminių elemento kainų indeksas yra gaunamas netiesioginiu būdu, taikant ekonometrinius modelius.

 

Statybos sąnaudų medžiagų ir gaminių elemento kainų indeksas. Prognozė