Eksperimentinė statistika

Apie eksperimentinę statistiką

ITai nauji, alternatyvūs statistikos skaičiavimo būdai, kurie dar nėra galutinai išbandyti, ištestuoti, suderinti metodologiškai, patvirtinti kaip oficialioji statistika ir įtraukti į Oficialiosios statistikos programą. Eksperimentinė statistika nėra tinkama teisėkūrai. Rodikliai gali būti rengiami administracinių duomenų pagrindu ir pagrįsti matematiniais skaičiavimais, prognozėmis paremta statistika.
Kuo ji skiriasi nuo Oficialiosios statistikos?

EKSPERIMENTINĖ STATISTIKA

OFICIALIOJI STATISTIKA

Patvirtinto kalendoriaus kol kas nėra, rengiama pagal poreikį, galimybes

Paskelbiama pagal patvirtintą Oficialiosios statistikos kalendorių

Administraciniai šaltiniai, matematiniai prognozavimo metodai, naudojami alternatyvūs informaciniai šaltiniai

Naudojami administraciniai šaltiniai, statistiniai tyrimai

Neįtraukta į Oficialiosios statistikos programą

Įtraukta į Oficialiosios statistikos programą

Ne visi rodikliai palyginami su kitų šalių duomenimis

Suderinta ir dažnai palyginama su kitomis šalimis metodika

Metodikos dar kuriamos, testuojamos

Patvirtintos metodikos

 

Kam reikalinga rengti eksperimentinę statistiką?

Eksperimentinė statistika – labai reikalinga, nes gali patenkinti augančius vartotojų poreikius. Ji gali būti net ir tikslesnė nei oficialioji. Įprastai skelbiant statistinę informaciją apie darbuotojų skaičių ir laisvas darbo vietas pagal savivaldybes, dirbantys asmenys priskiriami tai savivaldybei, kurioje įregistruota įmonė ar juridinis asmuo. Taigi, jei didžiulė prekybos įmonė bus įregistruota Vilniuje, o jos padaliniai veiks regionuose, įmonės darbuotojai bus priskiriami Vilniaus miesto savivaldybei. Rengiant rodiklius eksperimentiniu būdu darbuotojų skaičius nustatomas atsižvelgiant į įmonių veiklos vykdymo vietą. Taikant eksperimentinį skaičiavimo metodą darbuotojai pagal registruotą gyvenamąją vietą priskiriami įmonių vietos vienetams.

Eksperimentinė statistika gali patenkinti tos informacijos, kurios iš viso nėra administraciniuose duomenų šaltiniuose, nes tokie statistiniai tyrimai nėra atliekami, poreikį. Pavyzdžiui, taip yra su oficialiai neapskaitytos ekonomikos (ONE) rodikliais, kurių įprastai neapskaičiuosi, nes, suprantama, ONE neatsispindi oficialiuose duomenų šaltiniuose. Tačiau naudojant įvairią prieinamą informaciją ir taikant matematinius modelius galima įvertinti, kokią BVP dalį gali sudaryti ONE.

Eksperimentinė statistika gali būti operatyvesnė nei įprasta, oficialioji, nes joje naudojami ir prognostiniai metodai – dar neturint administracinių duomenų, jie pagal ankstesnių metų rodiklius prognozuojami. Pavyzdžiui, eksperimentiniai skurdo rodikliai paskelbiami beveik metais anksčiau nei įprasta skurdo statistika. Šiai statistikai parengti naudojami prognozavimo modeliai, sudaryti iš kelerių paskutinių metų pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo duomenų, bei turima atitinkama administracinių šaltinių informacija.

Taip pat gali būti naudojami alternatyvūs būdai gauti tam tikrus duomenis. Rengiant laisvas darbo vietas eksperimentiniu būdu  buvo pasitelkti administraciniai duomenys, jie sujungti su iš interneto nuskaityta darbo skelbimų informacija. Rezultatai apibendrinami ir skelbiami.

Suprantama, rengiant eksperimentinę statistiką reikalingas didelis specialistų kūrybingumas – kaip anksčiau, greičiau gauti tam tikrą informaciją, ar kaip apskaičiuoti rodiklius, kurie nefiksuojami niekur.