Eksperimentinė statistika

Darbuotojų skaičius

t


 

Darbuotojų skaičiaus apskaičiuotas eksperimentiniu metodu, atsižvelgiant į įmonių veiklos vykdymo vietą. Taikant eksperimentinį skaičiavimo metodą darbuotojai pagal registruotą gyvenąmąją vietą priskiriami įmonių vietos vienetams. Statistiniai rodikliai skelbiami pagal regionus, apskritis, savivaldybes.

 


Darbuotojų skaičius pagal įmonių veiklos vykdymo vietą

Pilno pločio vaizdas