Eksperimentinė statistika

Pasaulinės vertės grandinės

 


2020–2022 m. Lietuvos statistikos departamentas vykdė projektą „Pasaulinės vertės grandinės – tarptautinis tiekimo tyrimas“.

Pasaulinės vertės grandinės – yra visuma, reikalinga prekei ar paslaugai gaminti ir vykdoma skirtingose ​​geografinėse vietose (regionuose, šalyse ir kt.). Tai žaliavų, prekių bei paslaugų judėjimas tarp šalių. Tyrimo tikslas – yra apžvelgti Lietuvos dalyvavimo pasaulinėse vertės grandinėse mastą.
 

Dirbančių asmenų skaičius pagal vykdomas funkcijas metų pabaigoje


Įmonių, perkėlusių verslo funkcijas, skaičius


Įmonių, vykdžiusių tarptautinius sandorius, skaičius


Perkeltų verslo funkcijų skaičius


Tarptautinis paslaugų pardavimas


Tarptautinis paslaugų pirkimas


Tarptautinis prekių ar žaliavų (medžiagų) pardavimas


Tarptautinis prekių ar žaliavų (medžiagų) pirkimas


Verslo funkcijų perkėlimas į užsienį


Projektą finansuoja Europos Sąjunga

Šio projekto turinys atspindi tik autoriaus požiūrį ir už jį atsako tik autorius. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės už jame esančios informacijos naudojimą.