Eksperimentinė statistika

Pagrindiniai pajamų, sąnaudų ir pelno rodikliai

t

 

 

Tikslas – rengti ketvirtinius pagrindinius įmonių finansinius rodiklius.

 

Mažinant administracinę naštą verslui ir atsisakius pagrindinio ketvirtinių finansinių rodiklių statistikos tyrimo, išaugo šios informacijos poreikis. Todėl, taikant ekonometrinius modelius ir naudojant papildomus administracinius šaltinius (pvz., „Sodros“, VMI ataskaitos), pradėti prognozuoti ir skelbti pagrindiniai įmonių finansiniai rodikliai. Tai apima įmonių balanso ir pelno nuostolių rodiklius:

  • pardavimo pajamos;
  • pardavimo savikaina;
  • bendrosios ir administracinės sąnaudos;
  • bendrasis pelnas, nuostolis (‑).


Rodiklių prognozės yra skelbiamos antro mėnesio paskutinį penktadienį po pasibaigusio ketvirčio. Rodikliai skelbiami pagal EVRK 1 ženklo kodą.


Pagrindiniai pajamų, sąnaudų ir pelno rodikliai

   Tūkst. EUR