Eksperimentinė statistika

Ekosistemos


2021 m. Lietuvos statistikos departamentas pradėjo vykdyti projektą „Bandomosios ekosistemų apimties ir miškų būklės sąskaitos“.

Ekosistemų sąskaitos – erdviniais duomenimis grįsta integruota statistinė sistema, skirta biofizinei informacijai apie ekosistemas tvarkyti, ekosistemų paslaugoms matuoti, ekosistemos apimties ir būklės pokyčiams sekti, ekosistemų funkcijoms ir turtui įvertinti ir susieti su ekonomine ir žmogaus vykdoma veikla.

Pagal Biologinės įvairovės konvenciją (angl. Convention on Biological Diversity – CBDekosistema (PDF) yra dinamiškas augalų, gyvūnų ir mikroorganizmų bendrijų ir jų negyvos (abiotinės) aplinkos, sąveikaujančių kaip funkcinis vienetas, kompleksas.

Pilno pločio vaizdas

 

 

Projektą finansuoja Europos Sąjunga

Šio projekto turinys atspindi tik autoriaus požiūrį ir už jį atsako tik autorius. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės už jame esančios informacijos naudojimą.