Eksperimentinė statistika

Ekosistemos

 

 

 

 

 

 

ES logo

2021–2024 m. Valstybės duomenų agentūra vykdo du ES finansuojamus projektus:

  • „Bandomosios ekosistemų apimties ir miškų būklės sąskaitos“;

  • „Pasiūlyme iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 691/2011 nurodytų ekosistemų būklės statistinių rodiklių parengimas“.

 

Ekosistemų sąskaitos – erdviniais duomenimis grįsta integruota statistinė sistema, skirta biofizinei informacijai apie ekosistemas tvarkyti, ekosistemų paslaugoms matuoti, ekosistemos apimties ir būklės pokyčiams sekti, ekosistemų funkcijoms ir turtui įvertinti ir susieti su ekonomine ir žmogaus vykdoma veikla.

Pagal Biologinės įvairovės konvenciją (angl. Convention on Biological Diversity – CBDekosistema (PDF) yra dinamiškas augalų, gyvūnų ir mikroorganizmų bendrijų ir jų negyvos (abiotinės) aplinkos, sąveikaujančių kaip funkcinis vienetas, kompleksas.

Ekosistemos būklė – ekosistemos kokybė, matuojama pagal abiotines ir biotines savybes. Būklė vertinama atsižvelgiant į ekosistemos struktūrą, funkciją ir sudėtį, kurios palaiko ekosistemos ekologinį vientisumą ir palaiko jos gebėjimą teikti ekosistemos paslaugas. Ekosistemos būklės vertinimo rodikliai gali būti daugialypiai, vertinami pasitelkiant laiko ir erdvės skales.

 

Ekosistemų aprėptis (plotai)

Miško ekosistemos būklės rodikliai

Ekosistemų būklės rodikliai