Eksperimentinė statistika

Apykaitinė migracija

 

 

Apykaitine migracija laikomas pasikartojantis vieno asmens judėjimas tarp dviejų ar daugiau valstybių, kai kiekvieno buvimo toje valstybėje ar užsienyje trukmė buvo ne trumpesnė kaip dvylika mėnesių. 

Apykaitinės imigracijos arba emigracijos rodikliai skaičiuojami vertinant, kiek tiriamaisiais metais buvo imigrantų / emigrantų, kurie dar bent kartą per ankstesnius 9 metus imigravo / emigravo (taigi, per 10 metų kirto sieną iš viso bent 3 kartus), kai kiekvieno buvimo užsienyje ar Lietuvoje trukmė buvo ne trumpesnė kaip dvylika mėnesių. 

 

Apykaitiniai imigrantai

 

Apykaitiniai emigrantai


Papildomai vertinama, kiek buvo apykaitinių imigrantų / emigrantų, kurie per pasirinktą laikotarpį (tiriamieji metai + 9 ankstesni metai) pakartotinai judėjo tik tarp dviejų valstybių – Lietuvos ir dar vienos kitos valstybės.  

Apykaitiniai imigrantai pagal buvusią gyvenamąją vietą (valstybę)  

Apykaitiniai emigrantai pagal būsimą gyvenamąją vietą (valstybę) 

 

Žemiau pateikiami žemėlapiai, kuriose pavaizduota, kiek buvo tokių apykaitinių imigrantų / emigrantų 2020 m. ir 2021 m. bei tarp kokių valstybių jie migravo.
 

Apykaitinių imigrantų, judėjusių tik tarp Lietuvos ir kitos valstybės

 

Apykaitinių emigrantų, judėjusių tik tarp Lietuvos ir kitos valstybės