Eksperimentinė statistika

Užimtumas

 Išankstinio užimtųjų rodiklio rengimo tikslas – įvertinti 15 metų ir vyresnių šalies užimtų gyventojų skaičių per 30 dienų ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus. Išankstinis užimtumo įvertis yra gaunamas netiesioginiu būdu, taikant ekonometrinius modelius prognozėms apie užimtus asmenis pagal Gyventojų užimtumo statistinį tyrimą, privalomąją tarnybą atliekančius asmenis, savarankiškai dirbančius asmenis bei laikinai užsienyje dirbančius asmenis gauti.

 

Užimtumas