Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Darbas

 

Darbo užmokestis

 

 


Sky­riu­je pa­tei­kia­ma metinė statistinė informacija apie darbuotojų darbo užmokesčio kitimo tenden­cijas, jų skaičių viešajame ir privačiajame sektoriuje. Supažindinama su teisės aktų nustaty­ta tvar­ka patvirtintais minimaliaisiais dydžiais.

 

 

 

2022 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, įskaitant individualiąsias įmones, sudarė 1 789 EUR. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, palyginti su 2021 m., padidėjo 13,3 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 1 870 EUR ir buvo 10,5 proc. didesnis, privačiajame – 1 756,2 EUR ir buvo 14,6 proc. didesnis.

Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje padidėjo visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuo 8,3 proc. (žmonių sveikatos prie­žiūros ir socialinio darbo veikloje) iki 19,8 proc. (apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikloje).

2022 m. vidutinis mėnesinis neto (atskaičius darbuotojo mokesčius) darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 1 121,1 EUR ir, palyginti su 2021 m., padidėjo 11,9 proc.: viešajame sektoriuje jis sudarė 1 167,2 EUR ir buvo 9,5 proc. didesnis, priva­čiajame – 1 102,4 EUR ir buvo 13,1 proc. didesnis.

 

 

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Eurais

 

2018

2019

2020

2021

2022

bruto

neto

bruto

neto

bruto

neto

bruto

neto

bruto

neto

Šalies ūkis1

924

720

1 296

822

1 429

913

1 579,4

1 001,8

1 789,0

1 121,1

Viešasis sektorius

946

735

1 370

864

1 541

977

1 692,0

1 065,9

1 870,0

1 167,2

Privatusis sektorius1

914

713

1 265

804

1 379

885

1 531,9

974,8

1 756,2

1 102,4

________________
¹Su individualiosiomis įmonėmis.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Realiojo darbo užmokesčio indeksas 2022 m., palyginti su 2021 m., šalies ūkyje buvo 93,5 proc.: viešajame sektoriuje – 91,5 proc., privačiajame – 94,5 proc.

 

Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio pokytis šalies ūkyje
Palyginti su ankstesniais metais, procentais

Created with Highcharts 6.1.45,15,14,84,85,45,48,48,48,68,610,010,08,88,810,210,210,610,613,313,34,84,85,25,25,15,18,78,79,69,69,19,114,214,211,111,19,79,711,911,93,85,16,17,75,76,211,69,84,8-6,5BrutoNetoRealusis2013201420152016201720182019202020212022-9-6-30369121518

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Vidutinis neto darbo užmokestis 2022 m., palyginti su 2021 m., išaugo visose savivaldybėse nuo 5 proc. (Neringos) iki 16,5 proc. (Druskininkų). Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių įmonėse dirbančių darbuotojų neto darbo užmokestis viršijo šalies ūkio vidurkį (1 121,1 EUR) atitinkamai 159 ir 46,1 EUR. 

 

 

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje pagal savivaldybes 2022 m.
Neto darbo užmokestis (mėnesinis) su individualiosiomis įmonėmis, EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šalies ūkio darbuotojų neto darbo užmokesčio¹ perkamoji galia
Galima buvo nusipirkti už vidutinį mė­nesinį neto darbo užmokestį

 

2021

2022

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Ruginės duonos, kg

582

596

610

595

563

524

469

461

Jautienos kumpio su kaulu, kg

161

166

169

176

170

163

150

157

Kiaulienos kumpio be kaulo, kg

265

269

279

292

295

272

256

256

Virtos dešros, aukščiausios rūšies, kg

189

192

190

201

195

182

172

171

Pieno, 2,5 % riebumo, l

1 324

1 344

1 315

1 275

1 133

1 015

939

933

Kiaušinių, 10 vnt.

640

681

689

683

693

600

584

569

Sviesto, 82–82,5 % riebumo, kg

100

101

101

103

95

86

82

82

Smulkaus cukraus, kg

1 342

1 401

1 406

1 431

1 431

1 268

1 186

971

Lietuvoje gaminamos degtinės, 40 % alk., l

61

63

65

67

66

65

64

68

Benzino A-95, l

826

802

779

740

697

603

629

727

________________
¹Be individualiųjų įmonių.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Darbo užmokesčio pokyčiams 2022 m. įtakos turėjo: padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, padidinta minimalioji mėnesinė alga, pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir kitos priežastys.

 

 

Minimalioji mėnesinė alga
Palyginti su vidutiniu mėnesiniu bruto darbo užmokesčiu, procentais

Created with Highcharts 6.1.444,844,843,143,143,843,847,247,245,245,243,343,342,842,842,542,540,640,640,840,8201320142015201620172018201920202021202208162432404856

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


2022 m. vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius, palyginti su ankstesniais metais, šalies ūkyje padidėjo 28 tūkst. (2,5 proc.): viešajame sektoriuje sumažėjo 1,1 tūkst. (0,3 proc.), o privačiajame sektoriuje išaugo 29,1 tūkst. (3,7 proc.).

 

 

Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius

 

2018

2019

2020

2021

2022

Šalies ūkis1

1 086 448

1 106 731

1 085 112

1 115 238

1 143 211

Viešasis sektorius

339 380

334 087

331 302

330 452

329 316

Privatusis sektorius1

747 068

772 644

753 810

784 785

813 895

________________
¹Su individualiosiomis įmonėmis.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus indeksai
Palyginti su ankstesniais metais, procentais

Created with Highcharts 6.1.4101,8101,8101,7101,7101,5101,5100,6100,6100,6100,6101,0101,0101,9101,998,098,0102,8102,8102,5102,599,399,399,199,199,399,398,698,698,998,998,698,698,498,499,299,299,799,799,799,7103,2103,2103,2103,2102,6102,6101,6101,6101,5101,5102,2102,2103,4103,497,697,6104,1104,1103,7103,7Šalies ūkis*Viešasis sektoriusPrivatusis sektorius*2013201420152016201720182019202020212022979899100101102103104105

 ________________
*Su individualiosiomis įmonėmis

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėjeMinimalioji mėnesinė alga ES valstybėse 2023 m.
Liepos 1 d., eurais

Created with Highcharts 6.1.42 508,22 508,21 997,01 997,01 995,01 995,01 955,01 955,01 909,71 909,71 747,21 747,21 260,01 260,01 203,41 203,4940,0940,0910,0910,0886,7886,7840,0840,0835,2835,2811,0811,0728,7728,7725,0725,0700,0700,0700,0700,0623,8623,8620,0620,0604,4604,4398,8398,8LiuksemburgasVokietijaNyderlandaiBelgijaAirijaPrancūzijaIspanijaSlovėnijaKiprasGraikijaPortugalijaLietuvaMaltaLenkijaČekijaEstijaKroatijaSlovakijaVengrijaLatvijaRumunijaBulgarija01002003004005006007008009001 0001 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001 9002 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 700

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, 2023 m rugpjūčio 3 d.


Darbo įgūdžiai

 

 

2022 m. 28,4 proc. 15–74 metų užimtų gyventojų teigė, kad jų darbe atliekamos užduotys kartojasi labai dažnai, 35,1 proc. – dažnai, 30 proc. – iš dalies dažnai. Dažniau kartojasi moterų nei vyrų užduotys, kad užduotys kartojasi labai dažnai atsakė 32,9 proc. moterų ir 23,6 proc. vyrų. Užduotys iš esmės nesikartoja ar visiškai nesikartoja 6,5 proc. užimtųjų, dažniau vyrams (8,3 proc.) nei moterims (4,9 proc.).

 

 

 

Užimtų gyventojų darbo užduočių kartojimasis, 2022 m.
Procentais 

Visi užimti gyventojai

Vyrai

Moterys

Created with Highcharts 6.1.428,4 %28,4 %35,1 %35,1 %30,0 %30,0 %5,5 %5,5 %1,0 %1,0 %Labai dažnaiDažnaiIš daliesIš esmės neVisai ne

 

Created with Highcharts 6.1.423,623,635,735,732,432,47,07,01,31,3051015202530354045

 

Created with Highcharts 6.1.432,932,934,534,527,727,74,14,10,80,8051015202530354045

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. visą arba beveik visą darbo laiką dirbdami su skaitmeniniais įrenginiais praleido 24,4 proc. 15–74 metų užimtų gyventojų. Šiuos įrankius dažniau naudojo moterys nei vyrai (atitinkamai 29,7 ir 18,6 proc.). 12 proc. užimtųjų kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu dirbo pusę arba šiek tiek daugiau kaip pusę darbo laiko, 15,8 proc. – tam tikrą dalį, bet mažiau kaip pusę darbo laiko, 14,1 proc. – mažą dalį darbo laiko. 33,7 proc. 15–74 metų užimtų gyventojų įvardijo, kad visiškai nenaudojo skaitmeninių įrenginių darbui. Vyrai dažniau nei moterys visiškai nenaudojo šių įrankių darbui (atitinkamai – 38,4 ir 29,4 proc.).

 

 

 

Užimtų gyventojų praleistas darbo laikas dirbant su skaitmeniniais įrenginiais, 2022 m.
Procentais

Visi užimti gyventojai

Vyrai

Moterys

Created with Highcharts 6.1.424,4 %24,4 %12,0 %12,0 %15,8 %15,8 %14,1 %14,1 %33,7 %33,7 %Visą arba beveik visą darbo laikąPusę ar šiek tiek daugiau kaip pusę darbo laikoTam tikrą dalį, bet mažiau kaip pusę darbo laikoMažą dalį darbo laikoNė kiek darbo laiko

 

Created with Highcharts 6.1.418,618,611,811,814,914,916,316,338,438,4051015202530354045

 

 

Created with Highcharts 6.1.429,729,712,312,316,516,512,112,129,429,4051015202530354045

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

15–74 metų užimti gyventojai dažniausiai įvardijo, kad bendraudami žodžiu darbo reikalais su žmonėmis iš tos pačios įmonės ar organizacijos praleido tam tikrą dalį, bet mažiau kaip pusę darbo laiko (34,8 proc. užimtųjų). Visą arba beveik visą darbo laiką bendraudami organizacijos viduje praleido 19,3 proc. 15–74 metų užimtų gyventojų, 7 proc. užimtųjų nurodė, kad visiškai nebendravo žodžiu darbo reikalais organizacijos viduje. Vyrai dažniau nei moterys visiškai neskyrė tam savo darbo laiko (atitinkamai – 8,2 ir 6 proc.).

 

 

 

Užimtų gyventojų praleistas darbo laikas bendraujant žodžiu darbo reikalais su žmonėmis iš tos pačios įmonės ar organizacijos, 2022 m.
Procentais

Visi užimti gyventojai

Vyrai

Moterys

Created with Highcharts 6.1.419,3 %19,3 %18,1 %18,1 %34,8 %34,8 %20,8 %20,8 %7,0 %7,0 %Visą arba beveik visą darbo laikąPusę ar šiek tiek daugiau kaip pusę darbo laikoTam tikrą dalį, bet mažiau kaip pusę darbo laikoMažą dalį darbo laikoNė kiek darbo laiko

 

Created with Highcharts 6.1.418,118,117,617,635,435,420,720,78,28,2051015202530354045

 

Created with Highcharts 6.1.420,320,318,618,634,334,320,820,86,06,0051015202530354045

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.