Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

 

 

Skyriuje pateikiama pagrindinė informacija apie moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai skirtas lėšas bei išlaidas. Pristatoma kaip keitėsi valstybės biudžeto asignavimai šiai sričiai, kaip per metus keitėsi darbuotojų skaičius, koks buvo vidutinis dirbančiųjų amžius ir kita aktuali informacija.