Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

 

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

 

 

Skyriuje pateikiama pagrindinė informacija apie moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai skirtas lėšas bei išlaidas. Pristatoma kaip keitėsi valstybės biudžeto asignavimai šiai sričiai, kaip per metus keitėsi darbuotojų skaičius, koks buvo vidutinis dirbančiųjų amžius ir kita aktuali informacija.

 

 

 

2022 m. MTEP darbams buvo skirta 690,7 mln. EUR. MTEP išlaidos 2022 m., palyginti su 2021 m., padidėjo 67 mln. EUR, arba 10,7 proc. Aukštojo mokslo sektoriuje išlaidos padidėjo 32,8 mln. EUR, arba 15 proc., verslo sektoriuje – 28,2 mln. EUR, arba 9 proc., valdžios sektoriuje – 5,9 mln. EUR, arba 6 proc. 2022 m. dau­giau­sia išlaidų patyrė verslo įmonių sektorius – 334,9 mln. EUR, arba 48,5 proc. visų MTEP išlaidų, aukštojo mokslo sektorius – 251,7 mln. EUR (36,4 proc.), ir valdžios sektorius – 104,1 mln. EUR (15,1 proc.).

 

 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) išlaidos

Created with Highcharts 6.1.4Mln. EURProcentai332,4376,8389,7327,6378,9426,3486,0564,9623,7690,70,951,031,040,850,900,941,001,131,111,03MTEP išlaidos mln. EURMTEP išlaidos palyginti su BVP %20132014201520162017201820192020202120220100200300400500600700800012345678

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Remiantis išankstiniais BVP duomenimis, bend­rosios Lietuvos išlaidos MTEP sudarė 1,03 proc. BVP (2021 m. – 1,11 proc.). Verslo sek­to­riaus MTEP išlaidos 2022 m. sudarė 0,5 proc. BVP (2021 m. – 0,55 proc.), aukštojo mokslo ir valdžios sekto­riaus – 0,54 proc. (2021 m. – 0,56 proc.).

 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) išlaidos pagal sektorius
Mln. EUR

 

2018

2019

2020

2021

2022

Iš viso

426,3

486,0

564,9

623,7

690,7

Aukštojo mokslo sektorius

153,2

176,8

210,1

218,9

251,7

Valdžios sektorius

94,8

99,1

89,4

98,2

104,1

Verslo įmonių sektorius

178,3

210,1

265,4

306,6

334,9

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Verslo įmonių lėšos suda­rė didžiausią MTEP išlai­dų dalį pagal fi­nansa­vi­mo šaltinius – 38,7 proc., valdžios lėšos – 31,2, užsienio lėšos – 26,7, aukštojo mokslo ir ne pelno institucijų lėšos – 3,4 proc.

Didžiausią MTEP išlaidų dalį pagal tikslinę pa­skirtį sudarė darbui apmokėti skirtos lėšos – 57,6 proc. (397,9 mln. EUR), kitos išlaidos – 30,4 proc. (210,1 mln. EUR), ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti – 12 proc. (82,7 mln. EUR).

2022 m. išlaidos fundamentiniams tyri­mams sudarė 21,9 proc. visų išlaidų MTEP, taikomiesiems tyrimams – 45,3, eksperimentinei plėtrai – 32,8 proc. Verslo sekto­rius didžiausią dalį lėšų – 56,6 proc. – skyrė eksperimentinei plėtrai. Aukštojo mokslo ir valdžios sek­toriai didžiausią dalį lėšų skyrė taikomiesiems tyrimams – atitinkamai 52,6 ir 45,5 proc.

Valstybės biudžeto lėšos MTEP veiklai 2022 m., palyginti su 2021 m., padidėjo 44,6 mln. EUR (25,5 proc.). Daugiausia MTEP veiklai skiriama per aukštojo mokslo įstaigas: 2022 m. iš aukštojo mokslo bendrųjų lėšų – 121,7 mln. EUR (2021 m. – 89,6 mln. EUR).

 

 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) išlaidos pagal tyrimų rūšis
Mln. EUR

Created with Highcharts 6.1.490,390,3104,2104,2124,8124,8143,0143,0151,5151,5205,7205,7226,4226,4275,2275,2292,3292,3312,9312,9130,3130,3155,4155,4164,9164,9188,4188,4226,3226,3Fundamentiniai tyrimaiTaikomieji tyrimaiEksperimentinė plėtra20182019202020212022050100150200250300350400

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. mokslo tiriamąja veikla užsiėmė 26 tūkst. darbuotojų, 9 tūkst. iš jų turėjo mok­slo daktaro laipsnį. Aukštojo mokslo ir valdžios insti­tucijose MTEP (pagrindinėje ir ne pagrindinėje darbovietėje) dalyvavo apie 17,9 tūkst. darbuo­tojų, iš jų 8,3 tūkst. – tyrėjai, turintys mokslo daktaro laipsnį. Verslo sektoriuje MTEP veikloje da­lyvavo 8 tūkst. darbuotojų, iš jų 725 – tyrė­jai, tur­intys mokslo daktaro laipsnį. Aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuje daugiausia tyrėjų buvo 35–44 metų amžiaus – 3 967 (27,6 proc.), 25–34 metų amžiaus – 3 139 (21,8 proc.), 45–54 metų amžiaus – 3 626 (25,2 proc.), vyresni nei 65 metų tyrėjai sudarė 6,8 proc. Verslo sektoriuje daugiausia tyrėjų buvo 25–34 metų amžiaus – 1 876 (3,9 proc.), 35–44 metų amžiaus – 1 613 (33,4 proc.), 45–54 metų amžiaus – 624 (12,9 proc.), vyresni nei 65 metų tyrėjai sudarė 2,4 proc. visų tyrėjų.

 

Tyrėjai, turintys mokslo laipsnį

 

2018

2019

2020

2021

2022

Iš viso

8 521

8 293

8 521

8 857

9 016

Aukštojo mokslo sektorius

8 561

6 367

6 456

6 731

6 778

Valdžios sektorius

1 466

1 432

1 483

1 480

1 513

Verslo įmonių sektorius

494

494

582

644

725

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Sąlyginis MTEP veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius (perskaičiavus asmenis, dirbančius mokslinį darbą ne visą darbo dieną, į asmenų, dirbančių mokslinį darbą visą darbo dieną, skaičių) siekė 15,1 tūkst. ir, palyginti su 2021 m., padidėjo 1,5 proc. Sąlyginis tyrėjų, dalyvaujančių MTEP veikloje, skaičius, palyginti su 2021 m., padidėjo 2,2 proc. (nuo 11 036 iki 11 278 asmenų).

 

 Žmogiškieji ištekliai mokslo ir technologijų srityje, palyginti su darbo jėga ES valstybėse 2022 m.
Procentais

ES 27 – 49,3 proc.

Created with Highcharts 6.1.469,269,264,164,164,064,063,663,660,260,259,359,357,857,855,855,855,755,755,555,555,255,255,055,053,553,552,052,049,749,748,948,948,348,347,447,444,044,043,343,342,842,842,042,041,941,938,738,738,038,037,437,431,431,4LiuksemburgasŠvedijaNyderlandaiAirijaDanijaBelgijaSuomijaPrancūzijaLietuvaKiprasEstijaSlovėnijaAustrijaVokietijaLatvijaIspanijaMaltaLenkijaPortugalijaGraikijaSlovakijaVengrijaČekijaKroatijaBulgarijaItalijaRomunija061218243036424854606672

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, 2023 m. rugsėjo 28 d.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne