Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Kultūra, spauda ir sportas

 

  

Kultūra

 

 

Skyriuje pateikiama Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvos nacionalinio kultūros centro, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos, Lietuvos sporto centro ir Valstybės duomenų agentūros informacija apie kultūrą, spaudą ir sportą. Pateikiami bibliotekų, muziejų, teatrų, kino teatrų, kultūros centrų, valstybinių archyvų, spaudos, radijo ir televizijos duomenys.

 

 

 

2022 m. šalyje veikė 2 152 bibliotekos, 588 kultūros centrai ir jų filialai, 110 muziejų, 66 teatrai ir 22 kino teatrų valdytojai.

 

Kultūros įstaigos
Metų pabaigoje

 

2018

2019

2020

2021

2022

Kultūros centrai

654

637

634

615

588

Meno mėgėjų kolektyvai

3 798

3 757

3 520

3 370

3 318

Muziejai

104

107

106

106

110

Muziejų lankytojai, tūkst.

5 026

5 589

2 838

3 186

4 968

Teatrai

50

51

49

60

66

iš jų ne valstybiniai

37

38

36

47

53

Žiūrovai, tūkst.

1 352

1 436

561

612

1 322

Kino teatrai

26

24

23

23

22

Žiūrovai, tūkst.

4 310

4 033

1 576

1 371

2 991

Kino salės

82

98

128

116

124

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bibliotekos. 2022 m. visose bibliotekose lankėsi 946 tūkst. registruotų vartotojų, arba 34 proc. šalies gyven­tojų. Registruotų vartotojų skaičius, palyginti su 2021 m., sumažėjo 21 tūkst. Per metus vienas registruotas vartotojas bibliotekoje lankėsi vidutiniškai 18,2 karto. 2022 m. bibliotekų fonduose buvo sukaupta 47,3 mln. egzempliorių dokumentų.

 

 

Bibliotekos
Metų pabaigoje

 

2018

2019

2020

2021

2022

Bibliotekos

2 402

2 365

2 304

2 214

2 152

Dokumentų fondas, tūkst. egz.

51 468

49 539

49 188

48 232

47 352

Registruoti vartotojai, tūkst.

1 162

1 133

1 038

967

946

Šaltinis: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos duomenys
Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kultūros centrai. 2022 m. šalyje buvo 588 kultūros centrai ir jų struktūriniai padaliniai, juose veikė 3,3 tūkst. meno mėgėjų kolektyvų, studijų ir būrelių, kurie surengė 41 tūkst. koncertų ir kitų kultūros renginių (2021 m. – 36,5 tūkst.).

 

 

Muziejai. Muziejų lankytojų skaičius per metus padidėjo nuo 3,2 iki 5 mln. Viename muziejuje vidutiniškai apsilankė 45,2 tūkst. lankytojų. Daugiausia lankytojų sulaukė Lietuvos jūrų muziejus (615 tūkst.), Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (444 tūkst.), Lietuvos nacionalinis dailės muziejus (401 tūkst.) ir Trakų istorijos muziejus (255 tūkst.).

 

 

Teatrai ir koncertinės organizacijos. Šalyje veikė 13 valstybinių ir 53 nevalstybiniai teatrai. 2022 m. teatruose parodyta 7,5 tūkst. spektaklių, vienas teatras parodė vidutiniškai 114 spektaklių. Žiūrovų skaičius per metus padidėjo nuo 0,61 mln. iki 1,3 mln. 2022 m. 7 valstybinės koncertinės organizacijos šalyje surengė 777 koncertus. Koncertuose apsilankė 267 tūkst. žiūrovų. 2022 m. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos originalių radijo programų transliacija per metus sudarė 28,3 tūkst. val., televizijos – 30,8 tūkst. val. Nevalstybinio radijo originalių programų transliacija per metus sudarė 275,6 tūkst. val., televizijos – 229,5 tūkst. val.

 

 

Kinas. 2022 m. šalies kino teatruose apsilankė beveik 3 mln. žiūrovų, arba 1,6 mln. daugiau nei 2021 m. Šalyje veikė 23 kino teatrų valdytojai, kurie kino filmus rodė 124 kino salėse, turinčiose 19,3 tūkst. vietų. Vienoje kino salėje vidutiniškai per metus parodyta 0,8 tūkst. kino filmų seansų. Vienas gyventojas per metus kine lankėsi vidutiniškai 1 kartą.

 

 

Muziejų, teatrų ir kino teatrų lankomumas, žiūrovų skaičius, tenkantis 100 gyventojų

Created with Highcharts 6.1.4363642425151444449494848525220202222474711311311211212012013313314714715415414414456564949107107111111129129134134139139147147179179200200102102114114177177Teatrų žiūrovų skaičiusKino teatrų žiūrovų skaičiusMuziejų lankytojų skaičius20132014201520162017201820192020202120220255075100125150175200225

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


 

Spauda

 

 

Spauda. 2022 m. šalyje buvo išleistos 3 343 pa­va­dinimų knygos, jų metinis tiražas siekė 4,6 mln. Išleista 466 pavadi­nimų žurnalai ir brošiūros bei 140 pavadinimų laik­raš­čiai. Laik­raščių ir žurnalų metiniai tiražai, palyginti su 2021 m., sumažėjo atitinkamai 3,3 ir 1,9 proc.

 

 

Leidyba

 

Knygos ir brošiūros

Žurnalai

Laikraščiai

pavadinimų skaičius

mln. egz.

pavadinimų skaičius

mln. egz.

pavadinimų skaičius

mln. egz.

2022

3 343

4,6

466

37,1

140

54,7

2021

3 447

5,1

473

37,8

154

56,5

2020

3 257

4,8

491

38,8

168

63,8

2019

3 479

4,8

538

42,2

184

72,9

2018

3 075

4,7

527

42,7

188

79,3

2017

3 191

4,6

541

46,4

207

84,4

Šaltinis: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Knygų ir brošiūrų leidyba

Created with Highcharts 6.1.4Vnt.Mln. egz.3 3563 2923 4103 2723 1913 0753 4793 2573 4473 3434,44,44,34,64,64,74,84,85,14,6Pavadinimų skaičiusMetinis tiražas201320142015201620172018201920202021202206001 2001 8002 4003 0003 6004 20001223456

Šaltinis: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos duomenys
Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Žurnalų leidyba

Created with Highcharts 6.1.4Vnt.Mln. egz.58554955056654152753849147346656,355,152,550,146,442,742,238,837,837,1Pavadinimų skaičiusMetinis tiražas20132014201520162017201820192020202120220100200300400500600700010203040506070

Šaltinis: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos duomenys
Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Laikraščių leidyba

Created with Highcharts 6.1.4Vnt.Mln. egz.243239222216207188184168154140127,4108,597,793,284,479,372,963,856,554,7Pavadinimų skaičiusMetinis tiražas201320142015201620172018201920202021202204080120160200240280020406080100120140

Šaltinis: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos duomenys
Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Knygos ir brošiūros pagal pavadinimus ir kalbas
Procentais

Created with Highcharts 6.1.42013Lietuvių kalba93,3 %Lietuvių kalba93,3 %Kitos kalbos6,7 %Kitos kalbos6,7 %

 

Created with Highcharts 6.1.43,2 %3,2 %1,8 %1,8 %0,7 %0,7 %1,0 %1,0 %Rusų kalbaAnglų kalbaLenkų kalbaKitos kalbos

 

Created with Highcharts 6.1.42022Lietuvių kalba94,9 %Lietuvių kalba94,9 %Kitos kalbos5,1 %Kitos kalbos5,1 %

 

Created with Highcharts 6.1.41,9 %1,9 %1,4 %1,4 %0,6 %0,6 %1,2 %1,2 %Anglų kalbaRusų kalbaLenkų kalbaKitos kalbos

 

Šaltinis: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos duomenys
Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


 

Sportas

 

 

Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius
Metų pabaigoje, tūkst.

Created with Highcharts 6.1.4830,9830,9987,6987,6968,7968,71029,41029,4935,6935,6915,0915,0695,5695,5437,0437,0511,2511,2649,0649,0201320142015201620172018201920202021202201503004506007509001 0501 200

Šaltinis: Lietuvos sporto centro duomenys
Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Sportininkų skaičius
Metų pabaigoje, tūkst.

Created with Highcharts 6.1.492,192,1101,8101,898,498,496,996,9100,6100,698,298,299,499,498,498,499,199,1100,6100,640,340,332,532,528,928,929,829,830,430,439,939,924,624,623,123,126,426,427,127,1Olimpinių sporto šakųNeolimpinių sporto šakų20132014201520162017201820192020202120220153045607590105120

Šaltinis: Lietuvos sporto centro duomenys
Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne