Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Kainos

 

 

 

Skyriuje apžvelgiama kaip keitėsi kainos 2022 m. – kurie produktai brango labiausiai, kurie pigo.

Valstybės duomenų agentūra kasmet peržiūri ir atnaujina svorių sistemą, naudojamą vartotojų kainų indeksui (VKI) skaičiuoti. 2022 m. VKI svorių sistema pagrįsta 2012 m. (svorių bazinio laikotarpio) namų ūkių biudžetų statistinio tyrimo apie pinigines vartojimo išlaidas ir naujausia kitų statistikos sričių bei institucijų ir įmonių statistine informacija.