Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Statyba

 

Statyba

 

 

Skyriuje pateikiama statistinė informacija apie atliktus statybos darbus Lietuvoje ir užsienyje, aptariama kaip per metus keitėsi statybos darbų apimtis, kokios rūšies darbų atlikta daugiausia. Informacija pa­rengta naudojant statybos įmonių trumpojo laikotarpio statis­tinio tyrimo duomenis.

Sta­ty­bos sta­tis­ti­ko­je yra naudojami Eko­no­mi­nės veik­los rū­šių (EVRK 2 red.) ir Statinių pagal tipą (CC) klasifikatoriai. Skaičiuojant atliktų statybos darbų vertės (be PVM) pokyčius, naudoja­mas sta­ty­bos sąnaudų elementų kainų indeksas.

 

 

 

Per 2022 m. statybos įmonės šalyje atliko darbų už 4,7 mlrd. EUR, tai 4,8 proc. palyginamosiomis kainomis daugiau nei 2021 m. Inžinerinių statinių statybos darbų dalis 2022 m. sudarė 40,9 proc. visų šalyje atliktų statybos darbų – jų atlikta už 1,9 mlrd. EUR, arba 5,3 proc. daugiau nei 2021 m. palyginamosiomis kainomis. Didžiausią dalį šių darbų sudarė kelių ir gatvių tiesimo bei kitų inžinerinių statinių statybos darbai. Negyvenamųjų pastatų statybos darbų dalis sudarė 37,4 proc. – jų atlikta už 1,7 mlrd. EUR, arba 1,2 proc. daugiau nei 2021 m.

Daugiausia buvo atlikta pramoninių ir sandėliavimo pastatų statybos darbų. Gyvenamųjų pastatų statybos darbų 2022 m. atlikta už 1 mlrd. EUR (21,7 proc. visų šalyje atliktų statybos darbų), jų palyginamosiomis kainomis atlikta 11 proc. daugiau nei 2021 m.

2022 m. užsienyje statybos darbų atlikta už 589,7 mln. EUR, arba 11 proc. daugiau nei 2021 m. palyginamo­siomis kainomis.

 

 

Atlikta statybos darbų
To meto kainomis mln. eurų

 

2018

2019

2020

2021

2022

Iš viso

3 314,9

3 777,4

3 761,4

4 217,8

5 267,4

Šalyje

2 999,6

3 390,5

3 377,6

3 769,1

4 677,7

Pastatų statyba

1 666,3

1 901,6

1 808,9

2 216,8

2 765,2

Inžinerinių statinių statyba

1 333,3

1 488,9

1 568,7

1 552,3

1 912,5

Užsienyje

315,3

386,9

383,8

448,7

589,7

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Atliktų statybos darbų pokyčiai, palyginti su ankstesniais metais 
Procentais

Created with Highcharts 6.1.413,513,513,713,710,910,917,417,411,311,39,29,28,38,39,39,37,07,017,617,6-1,8-1,8-1,7-1,7-6,3-6,33,93,9-2,2-2,25,75,75,25,213,513,5-4,3-4,310,110,15,55,54,84,84,54,55,35,311,011,020182019202020212022Iš visoŠalyjePastatų statybaInžinerinių statinių statybaUžsienyje-10-505101520

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šalyje atliktų statybos darbų rūšys 2022 m.
Procentais

Created with Highcharts 6.1.44 677,8 mln. EURNauja statyba54,3 %Nauja statyba54,3 %Remontas ir restauravimas21 %Remontas ir restauravimas21 %Rekonstravimas16,5 %Rekonstravimas16,5 %Kiti darbai8,2 %Kiti darbai8,2 %

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne