Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Statyba

 

 

Skyriuje pateikiama statistinė informacija apie atliktus statybos darbus Lietuvoje ir užsienyje, aptariama kaip per metus keitėsi statybos darbų apimtis, kokios rūšies darbų atlikta daugiausia. Informacija pa­rengta naudojant statybos įmonių trumpojo laikotarpio statis­tinio tyrimo duomenis.

Sta­ty­bos sta­tis­ti­ko­je yra naudojami Eko­no­mi­nės veik­los rū­šių (EVRK 2 red.) ir Statinių pagal tipą (CC) klasifikatoriai. Skaičiuojant atliktų statybos darbų vertės (be PVM) pokyčius, naudoja­mas sta­ty­bos sąnaudų elementų kainų indeksas.