Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Informacinės technologijos

 

Informacinės technologijos

 

 

Skyriuje pateikiama informacija apie informacinių technologijų (IT) plėtrą Lietuvoje, jų naudo­ji­mą. Apžvelgiamos interneto svetainių naudojimo galimybės, debesų kompiuterijos paslaugų naudojimas, elektroninės prekybos pokyčiai bei dirbtinio intelekto (DI) technologijos ir jų naudojimo tikslai. Duomenys apie informacinių techno­logijų naudojimą pateikiami atlikus statistinį tyrimą.


Tyrimą iš dalies finansavo Europos Sąjunga.

 

 

 

 

2023 m. pradžioje kompiuteriais ir internetu naudojosi visos gamybos ir paslaugų įmonės, kuriose dirbo 10 ir daugiau dirbančiųjų. Didėja interneto sparta: interneto ryšį, kurio duomenų atsisiuntimo sparta didesnė nei 500 MB naudojo 30,9 proc. įmonių. Internetu kasdieniame darbe bent kartą per savaitę naudojosi 64,3 proc. dirbančiųjų.

2023 m. pradžioje interneto svetainę turėjo 76,5 proc. įmonių. 63,9 proc. įmonių interneto svetainėje skelbė produktų katalogus ar kainynus, 19,8 proc. teikė galimybę užsakyti prekes ar paslaugas, 13,3 proc. teikė galimybę sekti pristatymą internetu. 19,4 proc. įmonių interneto svetainėje turėjo galimybę informuoti apie laisvas darbo vietas ar pateikti prašymą dėl darbo, 9,2 proc. – buvo įdiegta pokalbių paslauga (angl. chat service), skirta padėti klientams (pokalbių robotas, virtualusis agentas arba į klientų klausimus atsako asmuo).

2023 m. pradžioje 3,7 proc. įmonių nurodė, kad turi klientams skirtą mobiliąją programėlę („apps“ pvz., lojalumo, e. prekybos, pagalbos klientams).

 

 

IT naudojimas įmonėse
Procentais

Created with Highcharts 6.1.474,574,577,377,377,077,078,078,078,178,180,080,078,178,177,977,976,776,776,576,599,499,4100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0Turėjo interneto svetainesNaudojo plačiajuostį internetą20142015201620172018201920202021202220230153045607590105120

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2023 m. pradžioje 38,4 proc. įmonių pirko debesų kompiuterijos paslaugas: 78,9 proc. didžiųjų įmonių, 57,4 – vidutinių ir 32,7 proc. – mažų įmonių. Elektroninį paštą, kaip debesų kompiuterijos paslaugą, naudojo 32,1 proc. įmonių, biuro programinės įrangos naudojimo paslaugą – 20,2, įmonės duomenų bazių prieglobos paslaugą – 20,2, duomenų rinkmenų saugojimo – 24,8, finansų ar apskaitos pro­gra­minės įrangos naudojimo – 21,8, ryšių su klientais valdymo programinės įrangos naudojimo paslaugą – 6,6 proc. IT pajėgumų užtikrinimą nuosavos programinės įrangos veikimui, kaip debesų kompiuterijos paslaugą, naudojo 16,4, įmonių, saugos programinę įrangą – 22,8 proc.

 

 

Debesų kompiuterijos paslaugos internetu 2023 m.
Procentais

Created with Highcharts 6.1.432,124,822,821,820,220,216,49,76,64,8Elektroninis paštasDuomenų rinkmenų saugojimasSaugos programinės įrangos naudojimasFinansų ar apskaitos programinės įrangos naudojimasBiuro programinės įrangos naudojimasĮmonės duomenų bazių prieglobaIT pajėgumų užtikrinimas nuosavos programinės įrangos veikimuiIT platformą programų kūrimui testavimui ar diegimuiRyšių su klientais valdymo programinės įrangos naudojimasĮmonės išteklių planavimo verslo valdymo programinės įrangos naudojimas (ERP)0246810121416182022242628303234

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. 38,9 proc. įmonių vykdė e. prekybą, t. y. pardavė prekes ar paslaugas internetu arba kitais kompiuteriniais tinklais. 2022 m. 15,8 proc. įmonių pardavė prekes ar paslaugas per interneto svetainę arba mobiliosiomis programėlėmis, 30,4 proc. – per e. prekybos platformas, 5,2 proc. – naudodamos elektroninių duomenų mainus. 21,4 proc. įmonių pardavė prekes ar paslaugas internetu arba mobiliosiomis programėlėmis privatiems klientams, 31,1 proc. – įmonėms, valdžios institucijoms.

 

 

Įmonių, pardavusių prekes ar paslaugas (gavusių užsakymų) kompiuteriniais tinklais, dalis
Procentais

 

2018

2019

2020

2021*

2022

Pardavimas internetu

23,5

26,3

33,7

35,1

37,0

Pardavimas per įmonės interneto svetainę ar programą

19,2

15,7

15,8

19,6

15,8

Pardavimas per e. prekyvietę

10,1

14,8

22,3

25,8

30,4

Pardavimo internetu klientai

23,5

26,3

33,7

35,1

37,0

Privatūs klientai

19,8

16,4

18,6

21,7

21,4

Įmonės, valdžios institucijos

16,5

20,8

26,1

28,6

31,1

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Informacinių technologijų prekių eksporto ir importo struktūra
Eksportas, procentais

Created with Highcharts 6.1.433,035,036,240,330,234,634,534,227,031,818,416,315,717,924,86,26,15,77,56,67,88,18,27,36,6Kompiuteriai ir išorinė įrangaRyšių įrangaVartotojiška elektroninė įrangaElektroniniai komponentaiĮvairios IT prekės2022202120202019201805101520253035404550556065707580859095100

Importas, procentais

Created with Highcharts 6.1.428,033,534,335,829,532,431,735,033,837,615,916,016,316,819,521,717,112,511,711,02,01,71,91,92,4Kompiuteriai ir išorinė įrangaRyšių įrangaVartotojiška elektroninė įrangaElektroniniai komponentaiĮvairios IT prekės2022202120202019201805101520253035404550556065707580859095100

 

2023 m. pradžioje 4,9 proc. įmonių naudojo dirbtinio intelekto (DI) technologijas. 2,3 proc. įmonių naudojo rašytinės kalbos analizę, 1,4 proc. – sakytinės kalbos keitimą kompiuterio skaitomu formatu, 1,3 proc. – rašytinės ir sakytinės kalbos generavimą, 1,4 proc. – objektų ir asmenų atpažinimą pagal atvaizdus, 1,3 proc. – mašinų mokymąsi, 2,4 proc. – darbo procesų automatizavimą, 0,5 proc. – aplinkos stebėjimu pagrįstus automatizuotus sprendimus sudarant sąlygas mašinų fiziniam judėjimui. DI programinė įranga ar sistemos dažniausiai naudojamos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP) arba inovacijų veiklai (1,2 proc.), verslo administravimo procesams organizuoti (1,1 proc.), IT saugai užtikrinti (1,1 proc.) bei apskaitai, kontrolei ar finansų valdymui (1,1 proc.).

 

 

Įmonės, naudojančios dirbtinio intelekto technologijas ir naudojimo tikslai 2023 m.
Procentais

Created with Highcharts 6.1.44,92,42,31,41,41,31,30,5Visos dirbtinio intelekto technologijosĮvairių darbo procesų automatizavimasRašytinės kalbos analizėSakytinės kalbos keitimas kompiuterio skaitomu formatuObjektų ar asmenų atpažinimas pagal atvaizdusRašytinės ar sakytinės kalbos generavimasMašinų mokymąsis duomenų analizeiAplinkos stebėjimu pagrįsti automatizuoti sprendimai sudarant sąlygas mašinų fiziniam judėjimui0123450,250,50,751,251,51,752,252,52,753,253,53,754,254,54,755,25

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

IT sektoriaus produkcija ir pridėtinė vertė

 

2018

2019

2020

2021

2022*

IT sektoriaus produkcija, mln. EUR

2 531,8

3 020,8

3 492,2

4 422,0

5 666,2

dalis nefinansinių įmonių sukurtoje produkcijoje, %

4,2

4,6

5,4

5,4

5,5

IT sektoriaus pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, mln. EUR

1 281,8

1 536,1

1 735,7

2 113,5

2 780,0

dalis bendroje pridėtinėje vertėje, %

3,1

3,5

3,9

4,2

4,5

dalis BVP, %

2,8

3,1

3,5

3,7

4,1

 


Nuo ataskaitinių metų duomenys yra skelbiami pagal statistinį įmonės vienetą. Įmonė yra sudaryta iš juridinių vienetų grupės, juridinio vieneto ar juridinių vienetų dalies. Jei juridiniai vienetai priklauso įmonių grupei ir jų bendra veikla sudaro veiklos segmentą, tuomet šių juridinių vienetų grupė yra prilyginama įmonei.
Duomenys nepalyginami, nutrūkusi laiko eilutė.


Informacinės technologijos namų ūkiuose

 

 

Pateikiama statistinė informacija apie namų ūkius, kuriuose yra bent vienas 16–74 metų amžiaus asmuo.


 

Namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį, plačiajuosčio interneto prieigą
Procentais

 

Kompiuteriai

Plačiajuosčio interneto prieiga

Iš viso

Mieste

Kaime

Iš viso

Mieste

Kaime

2023

76,8

81,2

67,0

88,6

91,4

82,2

2022

80,3

83,5

73,1

87,7

90,3

81,7

2021

81,4

84,0

75,7

85,9

87,9

81,6

2020

76,7

79,8

69,9

81,8

83,8

77,4

2019

76,7

79,2

70,9

81,4

83,2

77,2

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne