Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Nuolatiniai gyventojai

 

Nuolatiniai gyventojai

 

 

Skyriuje pateikiama statistinė informacija apie Lietuvos nuolatinių gyventojų struktūrą ir demografinę raidą: gimstamumą, mirtingumą, santuokas, ištuokas, gyventojų tarptautinę ir vidaus migraciją.

Pagrindinis statistinės informacijos apie gimimus, mirtis, santuokas, ištuokas, tarptautinę ir vidaus migraciją šaltinis yra Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir Higienos instituto skelbiami duomenys.

 

 

 

2023 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 857,3 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 51,3 tūkst. asmenų daugiau negu 2022 m. pradžioje. Šalies nuolatinių gyventojų skaičiaus pokyčiui 2022 m. įtakos turėjo dėl didelio karo pabėgėlių iš Ukrainos skaičiaus padidėjusi teigiama neto tarptautinė migracija – 72,1 tūkst. daugiau žmonių imigravo negu emigravo – ir neigiama natūrali gyventojų kaita – 20,8 tūkst. daugiau žmonių mirė negu gimė.

 

 

Natūrali gyventojų kaita

 

Gyvi gimę
kūdikiai

Mirusieji

Natūrali
gyventojų
kaita

Santuokos

Ištuokos

1 tūkst. gyventojų tenka

gyvų gimusių kūdikių

mirusiųjų

natūralios gyventojų kaitos

santuokų

ištuokų

2022

22 068

42 884

–20 816

16 016

7 395

7,8

15,1

–7,4

5,7

2,6

2021

23 330

47 746

–24 416

16 795

7 822

8,3

17,0

–8,7

6,0

2,8

2020

25 144

43 547

–18 403

15 299

7 544

9,0

15,6

–6,6

5,5

2,7

2019

27 393

38 281

–10 888

19 502

8 683

9,8

13,7

–3,9

7,0

3,1

2018

28 149

39 574

–11 425

19 734

8 640

10,0

14,1

–4,1

7,0

3,1

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje (daugiau nuorodų adresų rasite skyriaus pabaigoje)

 

Gyventojų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes 2023 m.
Metų pradžioje, procentais

Vyrai Moterys
Created with Highcharts 6.1.4Amžiaus grupės3,33,36,56,512,712,714,714,714,114,115,915,911,411,410,810,810,610,6≥ 8070–79‬60–69‬50–59‬40–49‬30–39‬20–29‬10–19‬‬0–9‬024681012141618

 

Created with Highcharts 6.1.4Amžiaus grupės7,77,710,210,214,614,614,414,412,412,413,213,29,59,59,19,18,98,9≥ 8070–79‬60–69‬50–59‬40–49‬30–39‬20–29‬10–19‬‬0–9‬024681012141618

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2023 m. pradžioje miestuose gyveno 1 mln. 955,8 tūkst. (68,4 proc.) šalies nuolatinių gyventojų, kaime – 901,5 tūkst. (31,6 proc.). Miestuose nuolatinių gyventojų, palyginti su 2022 m. pradžia, padaugėjo 2,2 proc. (42,4 tūkst.), kaime – 1 proc. (8,9 tūkst.).

 

 

Gyventojai mieste ir kaime, gyventojų tankis
Metų pradžioje

 

 

Gyventojų skaičius, tūkst.

Palyginti su bendru gyventojų skaičiumi, %

Gyventojų tankis

iš viso

mieste

kaime

mieste

kaime

2023

2 857,3

1 955,8

901,5

68,4

31,6

43,8

2022

2 806,0

1 913,4

892,6

68,2

31,8

43,0

2021

2 810,8

1 916,8

894,0

68,2

31,8

43,1

2020

2 794,1

1 882,5

911,6

67,4

32,6

42,8

2019

2 794,2

1 875,4

918,8

67,1

32,9

42,8

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Gyventojų skaičius didžiuosiuose miestuose 2013 ir 2023 m.
Metų pradžioje, tūkst.

Created with Highcharts 6.1.4526,4526,4306,9306,9158,5158,5106,5106,597,397,357,357,339,539,536,336,329,729,728,028,0576,7576,7302,9302,9156,7156,7106,1106,187,487,451,951,936,636,633,233,227,027,025,725,720132023VilniusKaunasKlaipėdaŠiauliaiPanevėžysAlytusMarijampolėMažeikiaiJonavaUtena0100200300400500600700

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2023 m. pradžioje Lietuvoje moterų buvo 185,6 tūkst. daugiau negu vyrų (atitinkamai 1 mln. 521,5 tūkst. ir 1 mln. 335,8 tūkst.). Moterys sudarė 53,2 proc. visų nuolatinių gyventojų ir 1 tūkst. vyrų teko 1 139 moterys (2022 m. pradžioje – atitinkamai 53,4 proc. ir 1 148).

 

 

Moterų skaičius, tenkantis 1 tūkst. vyrų
Metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.41 1711 1711 1711 1711 1701 1701 1721 1721 1701 1701 1651 1651 1571 1571 1421 1421 1541 1541 1481 1481 1391 139201320142015201620172018201920202021202220231 0001 0251 0501 0751 1001 1251 1501 1751 200

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vyrų ir moterų skaičius savivaldybėse 2023 m.
Metų pradžioje

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2023 m. pradžioje 571,7 tūkst., arba 20 proc., nuolatinių gyventojų buvo pagyvenę (65 metų ir vyresnio amžiaus). Kas septintas vyras ir kas ketvirta moteris buvo 65 metų ir vyresnio amžiaus. Pagyvenusių žmonių skaičius šalyje, palyginti su 2022 m. pradžia, padidėjo 11 tūkst., arba 2 proc.

2023 m. pradžioje vaikų iki 15 metų amžiaus buvo 25,3 proc. mažiau nei pagyvenusių žmonių ir šimtui vaikų teko 134 pagyvenę žmonės.

 

 

Demografinės senatvės koeficientas
Šimtui vaikų (0–14 metų amžiaus) teko pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių, metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.4124124126126129129129129130130131131131131132132134134134134134134201320142015201620172018201920202021*20222023120122124126128130132134136

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Demografinės senatvės koeficientas savivaldybėse 2023 m.
Šimtui vaikų (0–14 metų amžiaus) teko pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių, metų pradžioje

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2023 m. pradžioje Lietuvos Respublikos piliečiai sudarė 96,6 proc. šalies nuolatinių gyventojų, Ukrainos – 1,8 proc., Baltarusijos – 0,9 proc., Rusijos – 0,4 proc. (2022 m. pradžioje – atitinkamai 98,8 proc., 0,3, 0,4 ir 0,3 proc.). Dauguma (2 mln. 625,5 tūkst., arba 91,9 proc.) šalies nuolatinių gyventojų gimė Lietuvoje, 231,8 tūkst. (8,1 proc.) – užsienyje.

 

 

Gyventojai pagal tautybę 2023 m.
Metų pradžioje, procentais 

  Kitos tautybės
Created with Highcharts 6.1.4Lietuviai83,6 %Lietuviai83,6 %Kitostautybės15,8 %Kitostautybės15,8 %Nenurodyta0,6 %Nenurodyta0,6 %

 

Created with Highcharts 6.1.46,4 %6,4 %5,1 %5,1 %1,7 %1,7 %1,6 %1,6 %1,0 %1,0 %LenkaiRusaiBaltarusiaiUkrainiečiaiKitos tautybės

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2023 m. pradžioje beveik pusė (48 proc.) nuolatinių gyventojų (15 metų amžiaus ir vyresnių) buvo vedę / ištekėjusios, 13,6 proc. – išsituokę / išsituokusios, 9 proc. – našliai / našlės. Išsituokusių moterų buvo 1,6 karto daugiau nei vyrų, našlių moterų – 5,5 karto daugiau.

2022 m. gimė 22,1 tūkst. kūdikių, tai 1,3 tūkst. (5,4 proc.) mažiau negu 2021 m. Bendrasis gimstamumo rodiklis (gyvų gimusių kūdikių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų) 2022 m. buvo 7,8 (2021 m. – 8,3). Suminis gimstamumo rodiklis sumažėjo nuo 1,34 (2021 m.) iki 1,27 (2022 m.). Palankiausia demografinė pusiausvyra, užtikrinanti kartų kaitą, yra tada, kai suminis gimstamumo rodiklis svyruoja apie 2,1. 2022 m. vidutinis pirmąjį vaiką gimdančių moterų amžius nepasikeitė ir buvo 28,2 metų (2021 m. – 28,2 metų).

 

 

2022 m. mirė 42,9 tūkst. žmonių, tai 4,9 tūkst. (10,2 proc.) mažiau negu 2021 m. Bendrasis mirtingumo rodiklis (mirusiųjų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų) 2022 m. buvo 15,1 (2021 m. – 17).

2022 m. mirė 67 kūdikiai, t. y. 6 (8,2 proc.) mažiau negu 2021 m. Kūdikių mirtingumo rodiklis (mirusių kūdikių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyvų gimusių kūdikių) sumažėjo nuo 3,1 (2021 m.) iki 3 (2022 m.).

 

Kūdikių mirtingumas
1 tūkst. gyvų gimusių, tenka mirusių vaikų iki vienų metų amžiaus

Created with Highcharts 6.1.43,73,73,93,94,24,24,54,52,92,93,43,43,33,32,72,73,13,13,03,020132014201520162017201820192020202120220123456

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 70,9 metų, moterų – 79,6 metų (2021 m. – atitinkamai 69,6 vyrų ir 78,9 moterų). 2022 m. skirtumas tarp vyrų ir moterų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės buvo 8,7 metų (2021 m. – 9,3).

 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
Metais

 

Iš viso

Miestas

Kaimas

Iš viso

Vyrai

Moterys

Iš viso

Vyrai

Moterys

Iš viso

Vyrai

Moterys

2022

75,30

70,86

79,57

76,38

72,03

80,21

73,14

68,75

78,14

2021

74,28

69,60

78,87

75,33

70,70

79,56

72,15

67,61

77,34

2020

75,11

70,09

80,06

75,86

70,65

80,63

73,69

69,09

79,23

2019

76,43

71,53

81,04

77,31

72,24

81,64

74,83

70,35

79,94

2018

75,91

70,92

80,60

76,64

71,44

81,12

74,59

70,05

79,87

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. buvo įregistruota 16 tūkst. santuokų ir 7,4 tūkst. ištuokų. Susituokė 0,8 tūkst. (4,6 proc.) mažiau ir išsituokė 0,4 tūkst. (5,5 proc.) porų mažiau negu 2021 m. 1 tūkst. gyventojų 2022 m. teko 5,7 santuokos ir 2,6 ištuokos (2021 m. atitinkamai – 6 santuokos ir 2,8 ištuokos). 2022 m. 100 santuokų teko 46,2 ištuokos (2021 m. – 46,6). Tikslesnį santuokų ir ištuokų santykį parodo suminis ištuokų rodiklis, skaičiuojamas atsižvelgiant į buvusios santuokos trukmę. Tikėtina, kad jei išliks pastarųjų metų tendencija iš 100 susituokusių porų 34 išsituoks.

 

 

2022 m. į Lietuvą imigravo 87,4 tūkst. žmonių – 42,5 tūkst. (beveik 2 kartus) daugiau nei 2021 m. Bendrasis imigracijos rodiklis 2022 m. sudarė 30,9 imigrantų (2021 m. – 16).

 

Tarptautinė migracija

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Imigrantai

22 011

24 294

22 130

20 162

20 368

28 914

40 067

43 096

44 858

87 367

Emigrantai

38 818

36 621

44 533

50 333

47 925

32 206

29 273

23 103

25 205

15 270

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Neto tarptautinė migracija

Created with Highcharts 6.1.4-16 807-16 807-12 327-12 327-22 403-22 403-30 171-30 171-27 557-27 557-3 292-3 29210 79410 79419 99319 99319 65319 65372 09772 0972013201420152016201720182019202020212022-45 000-30 000-15 000015 00030 00045 00060 00075 00090 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. į Lietuvą grįžo gyventi 20,7 tūkst. (23,7 proc. visų imigrantų) Lietuvos Respublikos piliečių – tai 3 tūkst. (12,7 proc.) mažiau negu 2021 m. Pernai į šalį imigravo 66,7 tūkst. užsieniečių (76,3 proc. visų imigrantų), tai 45,5 tūkst. (3,2 karto) daugiau nei 2021 m.

 

Grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai

Created with Highcharts 6.1.418 97518 97519 52819 52818 38318 38314 20714 20710 15510 15516 59216 59220 41220 41220 80420 80423 71223 71220 68920 68920132014201520162017201820192020202120227 5009 00010 50012 00013 50015 00016 50018 00019 50021 00022 50024 00025 500

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. iš Lietuvos emigravo 15,3 tūkst. šalies nuolatinių gyventojų. Emigrantų skaičius, palyginti su 2021 m., sumažėjo 9,9 tūkst. (39,4 proc.). Bendrasis emigracijos rodiklis sumažėjo nuo 9 (2021 m.) iki 5,4  (2022 m.).

Daugiausia 2022 m. gyventojų emigravo į Jungtinę Karalystę (2,6 tūkst., arba 17,3 proc. visų emigrantų), Norvegiją (2 tūkst., arba 12,9 proc.), Vokietiją (1,6 tūkst., arba 10,7 proc.), Airiją (0,8 tūkst., arba 5 proc.) ir Ukrainą (0,6 tūkst., arba 4,1 proc.).

Pernai imigrantų skaičius buvo didesnis negu emigrantų – 72,1 tūkst. daugiau žmonių imigravo negu emigravo. 2022 m. Lietuvos Respublikos piliečių neto tarptautinė migracija buvo teigiama (7,6 tūkst. daugiau imigravo negu emigravo). Pernai 64,5 tūkst. daugiau užsieniečių imigravo negu emigravo.

 


Gyventojai ES valstybėse 2023 m.
Metų pradžioje, procentais

ES 27 – 100,0 proc.

 

Created with Highcharts 6.1.418,818,815,215,213,113,110,710,78,28,24,24,24,04,02,62,62,42,42,32,32,32,32,32,32,12,12,02,01,41,41,31,31,21,21,21,21,21,20,90,90,60,60,50,50,40,40,30,30,20,20,10,10,10,1VokietijaPrancūzijaItalijaIspanijaLenkijaRumunijaNyderlandaiBelgijaČekijaGraikijaPortugalijaŠvedijaVengrijaAustrijaBulgarijaDanijaAirijaSlovakijaSuomijaKroatijaLietuvaSlovėnijaLatvijaEstijaKiprasLiuksemburgasMalta01234567891011121314151617181920

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, 2023 m. liepos 14 d.


Daugiau:

Gimusieji 2012–2022 m.

Bendrasis gimstamumo rodiklis 1 tūkst. gyventojų 2018–2022 m.

Mirusieji 2012–2022 m.

Bendrasis mirtingumo rodiklis 1 tūkst. gyventojų 2018–2022 m.

Santuokų skaičius 2012–2022 m.

Bendrasis santuokų rodiklis 1 tūkst. gyventojų 2018–2022 m.

Ištuokų skaičius 2012–2022 m.

Bendrasis ištuokų rodiklis 1 tūkst. gyventojų 2018–2022 m.

Natūrali gyventojų kaita 2022 m.

Bendrasis natūralios gyventojų kaitos rodiklis 1 tūkst. gyventojų 2018–2022 m.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne