Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Sąvokos ir paaiškinimai

 

 

 

 

Apgyvendinimo įstaiga

Apyvarta (pardavimo pajamos)

Artima aplinka

Bedarbis

Bendrasis gimstamumo rodiklis

Bendrasis vidaus produktas

Bendroji pridėtinė vertė

Bendroji žemės ūkio produkcija

Bendrosios nacionalinės pajamos (BNP)

Bruto darbo užmokestis

BVP gamybos metodu

BVP išlaidų metodu

BVP pajamų metodu

Darbo jėga

Darbo jėgos aktyvumo lygis

Darbuotojas

Debesų kompiuterija

Dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruoti nusikaltimai

Didelio materialinio ir socialinio nepritekliaus lygis

Dirbtinis intelektas

E. prekyba

E. prekyvietė

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai

Ekstrastatas

Emigrantas

Formalusis švietimas

Gamintojų kainų indeksas

Gyventojų tankis

Ilgalaikio nedarbo lygis

Ilgalaikis bedarbis

Imigrantas

Intrastatas

Investicijos

Išlaidos pensijoms

Ištuoka

Keleivių vežimo apyvarta

Krovinių vežimas kelių transportu

Krovinių vežimo apyvarta

Kūdikis

Laisva darbo vieta

Laisvų darbo vietų lygis

Materialinės investicijos

Materialinio ir socialinio nepritekliaus lygis

Metinė infliacija

Minimalusis darbo užmokestis (minimalusis valandinis atlygis ar minimalioji mėnesinė alga)

Mokymosi visą gyvenimą lygis

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP)

Namų ūkis

Natūrali gyventojų kaita

Nedarbo lygis

Neformalusis švietimas

Neto darbo užmokestis

Neto tarptautinė migracija

Nuolatiniai gyventojai

Pagrindinis darbas

Pensijos gavėjas

Perkamosios galios standartas (PGS)

Plačiajuostis ryšys

Pridėtinė vertė (gamybos sąnaudomis)

Realiojo darbo užmokesčio indeksas

Realusis BVP

Sąlyginis darbuotojų skaičius

Santuoka

Asmenų, gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje, dalis

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI)

Sveikatos priežiūros išlaidos

Tiesioginės užsienio investicijos

Tyrėjas

Turistas

Ūkininkų ir šeimos ūkiai

Užimti gyventojai

Užimtumo lygis

Užregistruoti nusikaltimai

Užsienietis

Valdžios sektoriaus deficitas / perteklius

Valdžios sektoriaus skola

Vartotojų kainų indeksas

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė

Vidutinė tikėtina sveiko žmogaus gyvenimo trukmė

Viešasis sektorius