Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Nusikalstamumas ir baudžiamoji teisena

 

Nusikalstamumas ir baudžiamoji teisena

 

 

Skyriuje pateikiama statistinė informacija apie užregistruotų nusikalstamų veikų skaičių šalyje, nuteistus ir įkalintus asmenis. Statistinius duomenis pateikia Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Nacionalinė teismų administracija, Lietuvos kalėjimų tarnyba ir Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. 

 

 

 

Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius 2022 m. padidėjo 7,5 proc. ir siekė 45,7 tūkst. Nusikaltimai sudarė 89,1 proc. visų užregistruotų nusikalstamų veikų. 2022 m. 6,2 proc. nusikaltimų buvo labai sunkūs ir sunkūs. Tokių nusikaltimų užregistruota 2,5 tūkst., arba 1 proc. mažiau nei 2021 m.

 

 

Užregistruotos nusikalstamos veikos

 

2018

2019

2020

2021

2022

Nusikalstamos veikos

57 830

51 449

46 306

42 525

45 710

Nusikaltimai

53 651

47 348

42 421

38 538

40 727

sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai

3 205

2 747

2 832

2 751

2 507

Baudžiamieji nusižengimai

4 179

4 101

3 885

3 987

4 983

Šaltinis: Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Teismai 2022 m. nuteisė 15 tūkst. asmenų, arba 50 (0,3 proc.) mažiau nei 2021 m. 100 tūkst. gyventojų 2022 m. teko 533 nuteisti asmenys (2021 m. – 534).

 

 

Teismų nuteisti asmenys

 

2018

2019

2020

2021

2022

Nuteisti asmenys, iš viso

19 779

17 564

16 060

15 010

14 959

už nusikaltimus

18786

16 487

14 927

13 917

13 676

baudžiamuosius nusižengimus

993

1 077

1 133

1 093

1 283

Šaltinis: Nacionalinės teismų administracijos duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. pabaigoje laisvės atėmimo įstaigose buvo įkalinta 5 tūkst. asmenų (2021 m. – 5 tūkst.), iš kurių dauguma – 4,4 tūkst. (88,8 proc.) – buvo nuteisti ir atlikinėjo bausmę, kiti – 0,6 tūkst. (11,2 proc.) – suimti ir laukė teismo nuosprendžio tardymo izoliatoriuose. 100 tūkst. gyventojų 2022 m. teko 177 įkalinti asmenys (2021 m. – 181).

 

 

Laisvės atėmimo įstaigose įkalinti asmenys
Metų pabaigoje

 

2018

2019

2020

2021

2022

Įkalinti asmenys, iš viso

6 485

6 138

5 320

5 086

4 973

Suimtieji (laukiantys teismo nuosprendžio)

606

726

581

574

555

Nuteistieji

5 879

5 412

4 739

4 512

4 418

Šaltinis: Lietuvos kalėjimų tarnybos duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

100 tūkst. gyventojų tenka užregistruotų nusikalstamų veikų, nuteistų ir įkalintų asmenų

Created with Highcharts 6.1.42 0702 0701 8411 8411 6471 6471 5161 5161 6001 600706706629629575575534534533533232232220220191191181181177177Užregistruotos nusikalstamos veikosTeismų nuteisti asmenysĮkalinti asmenys2018201920202021202202505007501 0001 2501 5001 7502 0002 250

 

Užregistruota asmenų, nukentėjusių nuo nusikaltimų artimoje aplinkoje savivaldybėse 2022 m.
100 tūkst. gyventojų tenka užregistruotų asmenų, nukentėjusių nuo nusikaltimų artimoje aplinkoje

Šaltinis: Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Policijos pareigūnų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų
Metų pabaigoje

Created with Highcharts 6.1.43203203253253093092942942932932942942862862812812752752352352013201420152016201720182019202020212022050100150200250300350400

Šaltinis: Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne