Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Tarptautinė prekyba prekėmis

 

 

Užsienio prekybos prekėmis statistika rengiama remiantis Intrastato ir Ekstrastato duomenimis. Šios statistikos objektas yra į Lietuvos Respublikos statistinę teritoriją įvežamos ir iš jos išveža­mos prekės.