Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Tiesioginės užsienio investicijos

 

 

 

Šiame skyrelyje pateikiama informacija apie tiesiogines užsienio investicijas – iki tam tikros datos sukauptas tiesiogines užsienio investicijas, rodančias tikrąją tiesioginių užsienio investicijų būklę laikotarpio pabaigoje.