Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Vidaus prekyba

 

 

Vidaus prekyba

 

 

Šiame skyriuje pateikiama statistinė informacija apie prekybos ir maitinimo įmonių apyvartą, jos pokyčius. Statistinė informacija parengta naudojant prekybos ir maitinimo įmonių trumpojo laikotarpio statistikos ir metinio statistinio tyrimo duomenis. Tyrimo statistinis vienetas – įmonė. Tyrimas aprėpia visų nuosavybės formų ir rūšių prekybos ir maitinimo įmones. Tyrimui atlikti naudoja­mas Ūkio subjektų sta­tistinis registras. Įmonės klasifikuojamos pagal Ekono­minės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.). Skaičiuojant apyvartos apimties pokyčius, naudojamas vartojimo prekių kainų indeksas.

 

 

 

Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta 2022 m., palyginti su 2021 m., palyginamosiomis kainomis padidėjo 0,8 proc. Palyginti su 2021 m., mažmeninės prekybos maisto prekėmis, alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais prekiaujančių įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis sumažėjo 5,9 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių – padidėjo 3,9 proc., auto­mobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta – 6 proc.

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių apyvarta 2022 m., palyginti su 2021 m., palyginamosiomis kainomis padidėjo 9,8 proc., maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta – 39,9 proc.

 

 

Apyvarta be PVM

To meto kainomis To meto kainomis mln. EUR

Ekonominės veiklos rūšys

2018

2019

2020

2021

2022

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

11 383,6

12 097,0

12 366,2

14 787,2

17 993,7

Mažmeninė prekyba maisto prekėmis, alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais

4 631,7

4 859,5

5 110,1

5 537,2

6 325,2

Mažmeninė prekyba ne maisto prekėmis

4 194,7

4 595,9

4 949,9

6 135,4

7 217,8

Automobilių degalų mažmeninė prekyba

2 557,2

2 641,6

2 306,2

3 114,6

4 450,7

Variklinių transporto priemonių ir moto­ciklų didmeninė ir maž­me­ninė prekyba bei remontas

3 778,0

4 323,0

3 893,3

4 912,0

6 076,1

Maitinimas ir gėrimų teikimas

749,0

840,9

657,9

831,3

1 337,1

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Apyvartos be PVM pokyčiai, palyginti su ankstesniais metais
Procentai

Created with Highcharts 6.1.46,56,53,53,57,17,111,211,211,811,811,111,15,35,31,81,88,88,85,95,914,514,55,45,42,82,82,72,76,66,6-3,4-3,4-10,5-10,5-25,9-25,912,712,75,55,519,119,113,513,524,824,819,419,40,80,8-5,9-5,93,93,96,06,09,89,839,939,920182019202020212022Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transportopriemonių ir motociklų prekybąMažmeninė prekyba maisto prekėmis, alkoholiniaisgėrimais ir tabako gaminiaisMažmeninė prekyba ne maisto prekėmisAutomobilių degalų mažmeninė prekybaVariklinių transporto priemonių ir motociklųdidmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontasMaitinimas ir gėrimų teikimas-36-24-12012243648

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Mažmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, įmonių apyvarta (be PVM ir akcizų) savivaldybėse 2022 m.
Vienam gyventojui to meto kainomis, EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne