Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Sveikata

 

Sveikata

 

 


Sky­riu­je pa­tei­kia­ma statistinė informacija apie sveikatos priežiūros išlaidas šalyje, jų pokytį. Aptariamos sveikatos priežiūros personalo skaičiaus kitimo tendencijos.

 

 

 

 

Sveikatos priežiūros išlaidos šalyje 2021 m. siekė 4,4 mlrd. EUR ir sudarė 7,8 proc. bendrojo vidaus produkto. Palyginti su 2020 m., sveikatos priežiūros išlaidos padidėjo 17,8 proc.

 

Sveikatos priežiūros išlaidos1

Created with Highcharts 6.1.42 096,82 096,82 146,52 146,52 265,62 265,62 423,92 423,92 581,42 581,42 737,42 737,42 972,32 972,33 419,53 419,53 727,73 727,74 392,74 392,7201220132014201520162017201820192020202105001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 000

______________
1Duomenys apskaičiuoti naudojant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), Europos Sąjungos statistikos tarny­bos (Eurostato) ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2011 m. Sveikatos sąskaitų sistemos metodiką.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Sveikatos priežiūros išlaidos, tenkančios vienam gyventojui1

Created with Highcharts 6.1.4701,8701,8725,7725,7772,6772,6834,4834,4900,0900,0967,8967,81 061,01 061,01 223,81 223,81 333,81 333,81 564,11 564,1201220132014201520162017201820192020202102004006008001 0001 2001 4001 6001 800

______________
1Duomenys apskaičiuoti naudojant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), Europos Sąjungos statistikos tarny­bos (Eurostato) ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2011 m. Sveikatos sąskaitų sistemos metodiką.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Sveikatos priežiūros išlaidos, palyginti su bendruoju vidaus produktu (BVP)
Procentai

Created with Highcharts 6.1.46,36,36,16,16,26,26,56,56,66,66,56,56,56,57,07,07,57,57,87,82012201320142015201620172018201920202021012345678910

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pastaraisiais metais sveikatos priežiūros personalo skaičius kito nedaug ir 2022 m. pabaigoje 10 tūkst. gyven­tojų teko 46 gydytojai, 11 odontologų ir 78 slaugytojai (įsk. akušerius).

Lovų (be slaugos) skaičius ligoninėse 2022 m. kito nedaug ir metų pabaigoje 10 tūkst. gyventojų teko 56 lovos ligoninėse.

2022 m. vienam praktikuojančiam gydytojui teko 227 gyventojai (2021 m. – 224).

Vidutinė tikėtina sveiko žmogaus gyvenimo trukmė 2021 m. moterų sudarė 60 metų, vyrų – 55 metus.

 

 

 

Pagrindiniai sveikatos priežiūros rodikliai
Metų pabaigoje

 

Gydytojai

Odontologai

Slaugytojai
(įskaitant akušerius)

Lovos ligoninėse
(be slaugos lovų)

2022

13 262

3 194

22 177

16 085

2021

13 165

3 013

23 045

16 957

2020

13 205

3 182

22 783

16 802

2019

13 508

2 708

22 612

17 733

2018

13 680

2 823

22 770

18 025

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

Šaltinis: Higienos instituto duomenys

 

Gydytojų ir odontologų skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų
Metų pabaigoje

Created with Highcharts 6.1.446,146,146,246,246,746,748,048,048,948,949,049,048,348,347,047,046,946,946,446,49,49,49,49,49,49,410,110,110,410,410,110,19,79,711,311,310,710,711,211,2GydytojasOdontologas2013201420152016201720182019202020212022061218243036424854

Šaltinis: Higienos instituto duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Lovų ligoninėse (be slaugos lovų) skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų
Metų pabaigoje

Created with Highcharts 6.1.473,273,272,572,570,170,167,467,466,066,064,564,563,563,558,858,860,460,456,356,3201320142015201620172018201920202021202208162432404856647280

Šaltinis: Higienos instituto duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Lovų ligoninėse (be slaugos lovų) skaičius savivaldybėse, tenkantis 10 tūkst. gyventojų 2022 m.
Metų pabaigoje

               tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo

Šaltinis: Higienos instituto duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Gyventojų skaičius, tenkantis vienam praktikuojančiam gydytojui
Metų pabaigoje

Created with Highcharts 6.1.4232,7232,7231,3231,3229,2229,2222,3222,3218,0218,0216,9216,9218,8218,8224,3224,3223,9223,9227,1227,120132014201520162017201820192020202120220255075100125150175200225250

Šaltinis: Higienos instituto duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vidutinė tikėtina sveiko žmogaus gyvenimo trukmė
Amžius, metais

Created with Highcharts 6.1.456,656,656,856,857,657,654,154,156,256,256,456,456,356,356,056,055,155,155,455,461,661,661,661,661,761,758,858,859,459,459,859,859,159,159,159,158,758,759,859,8VyraiMoterys20122013201420152016201720182019202020215052545658606264

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne