Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Nacionalinės sąskaitos

 

Nacionalinės sąskaitos

 

 

Šiame skyriuje pateikiamos bendrojo vidaus produkto (BVP) ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) ir jų komponentų rodiklių laiko eilutės nuo 2017 m. bei išankstinė 2021 m. informacija. Lietuvos statistikos departamentas nacionalinių sąskaitų rodiklius rengia vadovaudamasis Europos Sąjungoje (ES) galiojančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (ESS 2010) nuostatomis, todėl skelbiama informacija yra palyginama su kitų ES šalių narių viešinama makroekonomine statistika.

 

 

 

Kasmet BVP ir BNP rodiklių laiko eilutės tikslinamos, panaudojant naujausių arba patikslintų duomenų šaltinių informaciją ir įvertinami išankstiniai praėjusių metų bei patikslinami ankstesnių metų nacionalinių sąskaitų rodikliai.

 

2022 m. BVP to meto kainomis siekė 67,4 mlrd. EUR. Realiojo BVP pokytis, palyginti su 2021 m., sudarė 2,4 proc. Patikslintas 2021 m. BVP siekė 56,5 mlrd. EUR, o realiojo BVP pokytis, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, sudarė 6,3 proc.

2022 m. BNP siekė 65,0 mlrd. EUR, t. y. 2,4 mlrd. EUR mažiau nei BVP, dėl neigiamo pirminių pajamų balanso su nerezidentais. 2022 m. nerezidentams mokamos pirminės pajamos augo 7,4 proc., o gaunamos iš jų – 1,1 proc.

 

Bendrasis vidaus produktas (BVP), bendrosios nacionalinės pajamos (BNP) ir bendroji pridėtinė vertė (BPV)

 

2018

2019**

2020**

2021**

2022*

BVP to meto kainomis, mln. EUR

45 515

48 959

49 873

56 478

67 399

palyginti su ankstesniais metais, %

104,0

104,7

100,0

106,3

102,4

Tenka vienam gyventojui to meto kainomis, EUR

16 246

17 522

17 844

20 111

23 802

BNP to meto kainomis, mln. EUR

44 104

47 256

48 438

54 325

65 004

BPV to meto kainomis, mln. EUR

40 928

43 995

44 709

50 526

61 303

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bendrasis vidaus produktas (BVP), tenkantis vienam gyventojui, perkamosios galios standartais (PGS)
ES 27 – 100

Created with Highcharts 6.1.474,174,176,076,075,475,476,276,279,179,181,481,484,384,387,787,789,489,490,090,020132014201520162017201820192020202120220102030405060708090100

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, 2023 m. spalio 8 d.

 

Bendrasis vidaus produktas apskrityse 2021 m.
BVP vienam gyventojui, to meto kainomis, tūkst. EUR

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bendrosios pridėtinės vertės struktūra pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red.)
Procentais

Created with Highcharts 6.1.431,731,129,629,128,721,520,920,520,721,414,314,916,115,814,67,27,47,17,87,77,07,37,37,16,96,96,66,76,46,43,73,94,24,24,43,23,53,93,84,42,22,32,53,03,52,32,32,12,02,0Didmeninė ir mažmeninė prekyba. Transportas. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklaPramonėViešasis valdymas ir gynyba. Švietimas. Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbasProfesinė mokslinė ir techninė veiklaStatybaNekilnojamojo turto operacijosInformacija ir ryšiaiŽemės ūkis miškininkystė ir žuvininkystėFinansinė ir draudimo veiklaMeninė pramoginė ir poilsio organizavimo veikla. Namų ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos20182019**2020**2021**2022*0102030405060708090100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vertinant BVP gamybos metodu, 2022 m. BVP augimą (palyginamosiomis kainomis) daugiausia lėmė augusi bendroji pridėtinė vertė (BPV) apdirbamosios gamybos veikloje (4,4 proc.), turinčioje didžiausią lyginamąjį svorį kuriant pridėtinę vertę. Sparčiai augo BPV, sukurta profesinės, mokslinės ir techninės (15,9 proc.), informacijos ir ryšių (15,9 proc.), administracinės ir aptarnavimo (9,1 proc.), finansinės ir draudimo (8,9 proc.) veiklų įmonėse. Į ikipandeminį lygį grįžusios ir jį viršijusios apgyvendinimo ir maitinimo veiklų įmonės 2022 metais pasižymėjo sparčiausiu BPV augimu (25,8 proc.), taip pat itin sparčiai augo meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo veiklų sukurta pridėtinė vertė (18,3 proc.).

Vertinant 2022 m. BVP struktūrą gamybos metodu, labiausiai augo elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklų sukuriamos pridėtinės vertės dalis (nuo 1,6 proc. 2021 m. iki 2,4 proc. 2022 m.) bei žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veiklų sukuriamos pridėtinės vertės dalis (nuo 3,8 proc. 2021 m. iki 4,4 proc. 2022 m.), o labiausiai sumažėjo – didmeninės ir mažmeninės prekybos veiklų dalis (nuo 16,4 proc. 2021 m. iki 15,6 proc. 2022 m.).

 

Vertinant BVP išlaidų metodo komponentus, sparčiausiai 2022 m. augo prekių ir paslaugų importas – 12,4 proc., bei prekių ir paslaugų eksportas – 12,2 proc., tuo tarpu bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas augo 3,6 proc., o namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos – 2,0 proc.

Vertinant BVP išlaidų metodu reikšmingiau didėjo prekių ir paslaugų eksporto dalis (nuo 80,1 proc. 2021 m. iki 86,8 proc. 2022 m.), prekių ir paslaugų importo dalis (nuo 75,6 proc. 2021 m. iki 88,9 proc. 2022 m.), o valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidų dalis mažėjo nuo 17,6 proc. 2021 m. iki 16,8 proc. 2022 m.

 

BVP, įvertinto išlaidų metodu, struktūra
Procentais

 

2018

2019**

2020**

2021**

2022*

Asmeninio vartojimo išlaidos

61,5

60,0

57,6

57,6

58,4

Namų ūkių

61,3

59,8

57,4

57,4

58,2

Ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos

16,4

16,9

18,5

17,6

16,8

Individualios

9,6

9,9

11,0

10,8

10,2

Kolektyvinės

6,8

7,0

7,5

6,8

6,6

Bendrojo kapitalo formavimas

20,4

17,8

14,6

20,4

26,9

Prekių ir paslaugų eksportas

75,2

77,2

73,1

80,1

86,8

Prekių ir paslaugų importas (−)

73,4

71,9

63,8

75,6

88,9

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vertinant BVP pajamų metodu, 2022 m. fiksuotas atlygio darbuotojams spartus augimas – 16,3 proc. (to meto kainomis). Mokesčiai gamybai ir gaminiams augo 15,4 proc., o subsidijų gamybai ir gaminiams gauta atitinkamai 16,8 proc. daugiau nei pandeminiais 2021 m.

BVP pajamų metodu komponentų struktūroje jau fiksuojamas atlygio darbuotojams dalies mažėjimas, nuo 47,7 proc. 2021 m. iki 46,5 proc. 2022 m., o grynojo likutinio pertekliaus dalis išaugo nuo 30,3 proc. 2021 m. iki 33,2 proc. 2022 m.

 

 

BVP, įvertinto pajamų metodu, struktūra
Procentais

 

2018

2019**

2020**

2021**

2022*

Atlygis darbuotojams

44,8

46,3

47,8

47,7

46,5

Bendrasis likutinis perteklius ir bendrosios mišriosios pajamos

45,2

43,7

43,8

43,0

44,5

Pagrindinio kapitalo vartojimas

12,5

12,6

13,1

12,7

11,3

Gamybos ir importo mokesčiai

11,7

11,8

12,0

12,2

11,8

Subsidijos (−)

1,8

1,7

3,6

2,9

2,8

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėjeBVP pokyčiai ES valstybėse 2022 m.
Palyginti su ankstesniais metais, procentais 

ES 27 – 3,4 proc.

Created with Highcharts 6.1.49,49,46,96,96,86,86,36,35,85,85,65,65,35,35,15,14,84,84,64,64,64,64,34,33,93,93,73,73,43,43,03,02,82,82,72,72,52,52,52,52,42,42,42,41,81,81,81,81,61,61,41,4-0,5-0,5AirijaMaltaPortugalijaKroatijaIspanijaGraikijaLenkijaKiprasAustrijaVengrijaRumunijaNyderlandaiBulgarijaItalijaLatvijaBelgijaŠvedijaDanijaPrancūzijaSlovėnijaČekijaLietuvaVokietijaSlovakijaSuomijaLiuksemburgasEstija-1-0,500,511,522,533,544,555,566,577,588,599,5

 

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, 2023 m. spalio 8 d.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne