Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Nacionalinės sąskaitos

 

 

Šiame skyriuje pateikiamos bendrojo vidaus produkto (BVP) ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) ir jų komponentų rodiklių laiko eilutės nuo 2017 m. bei išankstinė 2021 m. informacija. Lietuvos statistikos departamentas nacionalinių sąskaitų rodiklius rengia vadovaudamasis Europos Sąjungoje (ES) galiojančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (ESS 2010) nuostatomis, todėl skelbiama informacija yra palyginama su kitų ES šalių narių viešinama makroekonomine statistika.