Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Valdžios sektoriaus finansai

 

Valdžios sektoriaus finansai

 

 

Skyriuje pateikiama statistinė informacija apie valdžios sektoriaus pajamas, išlaidas, skolą. Vi­si ša­lies eko­no­mi­niai sub­jek­tai suskirstyti į 5 ins­ti­tu­ci­nius sek­to­rius. Vie­nas iš jų – val­džios sektorius, ku­rio pa­grin­di­nė funkcija – na­cio­na­li­nių pa­ja­mų ir tur­to per­skirs­ty­mas vi­suo­me­nės nau­dai. Valdžios sektorius apima centrinės valdžios subsektorių, vietos valdžios ir socialinės apsaugos fondų subsektorių.

 

 

 

Visos konsoliduotos valdžios sektoriaus pa­jamos 2022 m. sudarė 24,1 mlrd. EUR ir, palyginti su 2021 m., padidėjo 17,4 proc. Pernai pajamos iš mokesčių išaugo 19,2 proc. ir sudarė 14,5 mlrd. EUR. Pridėtinės vertės mokesčio surinkta 20,4 proc. daugiau nei 2021 m., akcizo – 0,7 proc. mažiau, pelno mokesčio – 35,5 proc., fizinių asmenų pajamų mokesčio – 21,2 proc. Grynosios so­cia­linio draudimo įmokos per šį laikotarpį padidėjo 15,8 proc. ir 2022 m. sudarė 6,9 mlrd. EUR.

Valdžios sektoriaus konsoliduotos išlaidos 2022 m., palyginti su 2021 m., padidėjo 15,9 proc. ir su­da­rė 24,5 mlrd. EUR. Valdžios išlaidos galu­ti­niam varto­ji­mui padidėjo 13,9 proc. (iš jų individua­liam var­toji­mui – 12,6 proc., kolekty­vi­niam – 16,0 proc.), išlaidos bend­rajam pa­grin­diniam kapi­ta­lui formuoti padidėjo 18,4 proc. Socialinės pašalpos ir perve­dimai 2022 m. padidėjo 12,0 proc.

 

Valdžios sektoriaus pajamos ir išlaidos
Mlrd. EUR

Created with Highcharts 6.1.411,511,512,512,513,013,013,413,414,214,215,715,717,317,318,118,120,520,524,124,112,512,512,712,713,113,113,313,314,014,015,515,517,117,121,321,321,221,224,524,5Iš viso pajamųIš viso išlaidų2013201420152016201720182019202020212022036912151821242730

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Valdžios sektoriaus išlaidų struktūra 2021 m.

Created with Highcharts 6.1.4Socialinė apsauga 38,2 %Socialinė apsauga 38,2 %Sveikatos apsauga 15,7 %Sveikatos apsauga 15,7 %Švietimas 12,7 %Švietimas 12,7 %Ekonomika 10,6 %Ekonomika 10,6 %Bendrosios valstybės paslaugos 8,2 %Bendrosios valstybės paslaugos 8,2 %Gynyba 4,9 %Gynyba 4,9 %Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 3,4 %Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 3,4 %Poilsis, kultūra ir religija 3,2 %Poilsis, kultūra ir religija 3,2 %Būstas ir komunalinis ūkis 1,7 %Būstas ir komunalinis ūkis 1,7 %Aplinkos apsauga 1,4 %Aplinkos apsauga 1,4 %

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Spartesnis pajamų nei išlaidų didėjimas lėmė, kad valdžios sektoriaus deficitas –648,2 mln. EUR (–1,2 proc. BVP) 2021 m. sumažėjo iki –439,9 mln. EUR (–0,7 proc. BVP). 2022 m. Valdžios sektoriaus skola (laikotarpio pabaigoje) padidėjo nuo 24,5 mlrd. EUR 2021 m. iki 25,7 mlrd. EUR 2022 m. Palyginti su BVP, jos dalis pasikeitė atitinkamai nuo 43,4 iki 38,1 proc. Šis rodiklis atitinka Mastrichto sutarties kriterijų, pagal kurį skola negali viršyti 60 proc. šalies BVP.

 

 

Valdžios sektoriaus deficitas (–) / perteklius (+)
Konsoliduoti duomenys

Created with Highcharts 6.1.4Mln. EURProcentai-920,3-220,0-111,897,8176,4244,6238,7-3 236,6-648,2-439,9-2,6-0,6-0,30,30,40,50,5-6,5-1,2-0,7Deficitas / perteklius, mln. EURPalyginti su BVP, %2013201420152016201720182019202020212022-3 600-3 000-2 400-1 800-1 200-6000600-12-10-8-6-4-202

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Valdžios sektoriaus bendroji skola
Metų pabaigoje. Konsoliduoti duomenys

Created with Highcharts 6.1.4Mln. EURProcentai13 550,814 827,615 880,815 446,716 540,315 321,717 526,123 062,524 535,525 672,438,740,542,539,739,133,735,846,243,438,1Bendroji skolaPalyginti su BVP, %201320142015201620172018201920202021202204 0008 00012 00016 00020 00024 00028 00008162432404856

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


 

Valdžios sektoriaus bendroji skola ES valstybėse 2022 m.
Palyginti su BVP metų pabaigoje, procentais

ES 27 – 83,5 proc.

Created with Highcharts 6.1.4172,6172,6141,7141,7112,4112,4111,8111,8111,6111,6104,3104,385,685,678,478,473,973,973,373,372,372,368,268,266,166,157,857,852,352,350,150,149,349,347,247,244,444,444,244,241,041,038,138,132,932,929,829,824,724,722,622,618,518,5GraikijaItalijaPortugalijaPrancūzijaIspanijaBelgijaKiprasAustrijaVengrijaSuomijaSlovėnijaKroatijaVokietijaSlovakijaMaltaNyderlandaiLenkijaRumunijaAirijaČekijaLatvijaLietuvaŠvedijaDanijaLiuksemburgasBulgarijaEstija0102030405060708090100110120130140150160170180190200

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, 2023 m. spalio 23 d.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne