Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Bendroji informacija

 

Bendroji informacija

 

 


Oficialus valstybės pavadinimas – Lietuvos Respublika

Teritorija (žemės plotas) – 65,3 tūkst. km2

Sostinė – Vilnius

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybė:

paskelbta – 1918 m. vasario 16 d.
atkurta – 1990 m. kovo 11 d.

 

   
Aukščiausiasis įstatymų leidimo organas –
Seimas (141 narys; kadencija – 4 metai)
Lietuvos Respublikos Prezidentas –
Gitanas Nausėda
Seimo Pirmininkė –
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Ministrė Pirmininkė –
Ingrida Šimonytė
Valiuta –
euras (EUR)
 

Teritorijos administracinis suskirstymas
 

Teritorijos administraciniai vienetai – apskritys (10) ir savivaldybės (60).

Apskritis – Lietuvos Respublikos teritorijos aukš­tes­nysis administracinis vienetas, kurio valdymą orga­nizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Savivaldybė (sav.) – Lietuvos Respublikos teri­to­rijos ad­ministracinis vienetas, kurį valdo jos gyven­tojų bend­ruo­menės išrinkta savivaldybės taryba pa­gal Lietuvos Res­pub­likos vietos savival­dos ir kitus įstatymus.