Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Įžanga

 

 

 

 

Leidinyje naudojami Higienos instituto, Užimtumo tarnybos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Informatikos ir ryšių departamento, Nacionalinės teismų administracijos, Kalėjimų departamento, Policijos departamento, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos ir Eurostato duomenys.

 

 

 

„Lietuva skaičiais“ – naujai parengtas elektroninis leidinys. Jame lietuvių ir anglų kalbomis apžvelgiama Lietuvos ekonominė ir socialinė raida, pateikiami Europos Sąjungos rodikliai. Leidinio grafikuose ir diagramose rasite statistinę informaciją apie gyventojus, švietimą, kultūrą, sveikatos apsaugą, darbą, žemės ūkį, statybą, prekybą, transportą, nacionalines sąskaitas.  

Šių metų leidinys skirtas prisidėti mininti Europos įgūdžių metus. 2023-ieji paskelbti Europos įgūdžių metais (angl. European Year of Skills). Iniciatyvos tikslas – didinti įgūdžių svarbos supratimą, skatinti jų ugdymą visuose sektoriuose bei visuomenės lygmenyse. Šia iniciatyva siekiama pritraukti investicijų į įgūdžių ugdymą, į įgūdžių bei kvalifikacijų pripažinimą visoje Europoje.

Europos įgūdžių metai prasidėjo 2023 m. gegužės 9 d. – Europos dieną.

Europos Komisija siekia, kad Europos įgūdžių metai atliktų svarbų vaidmenį skatinant mokymąsi visą gyvenimą ir įgūdžių ugdymą visoje Europoje.

Darbo jėga, turinti paklausių įgūdžių, prisideda prie tvaraus augimo, skatina daugiau inovacijų ir didina įmonių konkurencingumą. Ši iniciatyva padės įmonėms, visų pirma mažosioms ir vidutinėms, spręsti kvalifikuotų darbuotojų trūkumo ES problemą. Skatinama ir susitelkiama į perkvalifikavimu ir kvalifikacijos kėlimu grindžiamą požiūrį, kad žmonės įgytų kokybiškoms darbo vietoms užimti reikiamų įgūdžių.

Žalioji ir skaitmeninė pertvarka atveria naujų galimybių žmonėms ir ES ekonomikai.

Kvalifikuoti darbuotojai turės daugiau galimybių įsidarbinti ir visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Tai svarbu užtikrinant, kad ekonomikos atsigavimas, taip pat žalioji ir skaitmeninė pertvarka būtų socialiai sąžiningi ir teisingi.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas tam, kad į darbo rinką būtų įtraukta daugiau žmonių, visų pirma moterų ir jaunimo, ypač nesimokančių, nedirbančių ir mokymuose nedalyvaujančių asmenų.
 

„Turime daug daugiau investuoti į profesinį mokymą ir kvalifikacijos kėlimą. Mums reikia glaudžiau bendradarbiauti su įmonėmis, nes jos geriausiai žino, ko joms reikia. Be to, turime suderinti šiuos poreikius su žmonių lūkesčiais. Tačiau taip pat turime į savo žemyną pritraukti tinkamų įgūdžių, kurie padėtų įmonėms ir stiprintų Europos augimą.“

 

 

Ursula von der Leyen, Europos Komisijos Pirmininkė

 


Jei kiltų klausimų ar turėtumėte pasiūlymų, kviečiame kreiptis į Valstybės duomenų agentūros Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrių el. paštu info@stat.gov.lt.


Gero naršymo leidinyje!

 


Dalis 2023 m. statistinės informacijos yra išankstinė ir ateityje gali būti patikslinta.
Galimi nedideli nukrypimai dėl skaičių apvalinimo.
Daugiau informacijos Oficialioje Europos Sąjungos interneto svetainėje.