Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Žemės ūkis

 

Žemės ūkis

 

 

Skyriuje pateikiama statistinė informacija apie žemės ūkio produkciją, jos gamybos pokyčius per metus. Analizuojami ūkininkų auginamų kultūrų pasikeitimai.

 

 

 

2022 m. buvo pagaminta bendrosios žemės ūkio produkcijos už 4,6 mlrd. EUR. Produkcijos apimtis, palyginti su 2021 m., padidėjo 4,8 proc. Augalininkystės produkcijos apimtis padidėjo 6,4 proc., gyvulininkystės – 1,7 proc. Augalininkystės produkcijos padidėjimą lėmė 39,1 proc. gausesnis ankštinių augalų ir 5,3 proc. javų derlius. Gyvulininkystės produkcijos apimtis didėjo dėl 4,7 proc. išaugusio galvijų išauginimo ir 3 proc. padidėjusio pieno primilžio.

 

 

Bendroji žemės ūkio produkcija to meto kainomis
Mln. eurų

Created with Highcharts 6.1.41 036,7994,7851,6804,8963,9933,0937,3913,51 002,71 441,31 512,01 456,21 678,81 465,21 570,71 425,41 712,51 973,72 070,63 136,7AugalininkystėGyvulininkystė201320142015201620172018201920202021202201 0002 0003 0004 0005 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Augalininkystės produkcijos dalis sudarė 68 proc. visos žemės ūkio produkcijos, iš jos javai – 34,9, rapsai – 12,1, pašariniai augalai – 7,4, daržovės – 3,9 proc.

 

 

Gyvulininkystės produkcija sudarė 32 proc. visos žemės ūkio produkcijos, iš jos gyvulių ir paukščių išauginimas – 14,5 proc., pieno primilžis – 12,9 proc.

 

 

Pagrindiniai žemės ūkio produktai
Tūkst. tonų

 

2018

2019

2020

2021

2022

Grūdai

4 379

5 509

6 935

5 621

6 014

Rapsai

434

689

967

904

896

Cukriniai runkeliai (skirti perdirbti)

889

1 002

949

857

728

Bulvės

296

337

303

205

232

Daržovės

213

237

226

246

267

Vaisiai ir uogos

106

46

72

56

74

Mėsa (skerdenos svoris)

276

271

276

260

262

Pienas

1 572

1 551

1 492

1 477

1 522

Kiaušiniai, mln. vnt.

892

858

881

876

817

Vilna (fizinis svoris), t

328

303

289

265

290

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pagrindinių žemės ūkio produktų gamyba vienam gyventojui
Kilogramais

 

2018

2019

2020

2021

2022

Grūdai

1 563

1 972

2 481

2 002

2 124

Daržovės

76

85

81

88

94

Bulvės

106

121

108

73

82

Vaisiai ir uogos

39

18

28

22

27

Mėsa (skerdenos svoriu)

98

97

99

92

92

Natūralaus riebumo pienas

561

555

534

526

537

Kiaušiniai, vnt.

318

307

315

312

288

 

Grūdų ir bulvių derlius
Tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.44 564,44 564,45 324,15 324,16 521,46 521,45 757,15 757,15 781,55 781,54 379,44 379,45 509,45 509,46 935,46 935,45 621,35 621,36 013,96 013,9426,5426,5468,5468,5399,2399,2351,5351,5237,0237,0296,2296,2337,1337,1302,6302,6204,6204,6231,8231,8GrūdaiBulvės201320142015201620172018201920202021202201 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Grūdų derlingumas savivaldybėse 2022 m.
Grūdinių augalų derlingumas, t iš 1 hektaro

          tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Gyvulių skaičius metų pradžioje
Tūkst.

Created with Highcharts 6.1.4713713737737723723695695677677654654635635630630629629642642755755714714688688664664612612572572551551580580574574517517113113137137161161177177184184179179167167155155152152151151GalvijaiKiaulėsAvys ir ožkos20142015201620172018201920202021202220230100200300400500600700800900

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Daugiausia žemės ūkio produkcijos pagaminta ūkininkų ir šeimos ūkiuose (70,8 proc. visos šalies produkcijos: 82,1 proc. visos augalininkystės ir 46,9 proc. visos gyvulininkystės produkcijos). Ūkininkai augino daugiau javų, kurie sudarė 39,9  proc. visos ūkininkų ūkiuose pagamintos žemės ūkio produkcijos, pieno primilžis sudarė 12,2 proc. Didžiausią žemės ūkio bendrovių produkcijos dalį sudarė išauginti gyvuliai ir paukščiai – 34,6  proc. (paukščiai – 17,3 proc., kiaulės – 14,1 proc.), bei javų derlius – 22,8 proc.

 

 

 

Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne