Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Įmonių statistika

 

Įmonių statistika

 

 

Šiame skyriuje pateikiama struktūrinės verslo (nefinansinių įmonių) statistikos informacija. Tyrimas atliekamas kasmet ir apima visų veiklos rūšių įmones, išskyrus žemės ūkio ir finansinio tarpininkavimo įmones. Statistinei informacijai parengti panaudoti metinių Valstybės duomenų agentūrai teikiamų įmonių veiklos ataskaitų (F‑01), įmonių metinių finansinių – balanso ir pelno (nuostolių) – ataskaitų, taip pat individualiųjų įmonių pelno mokesčio deklaracijų ir fizinių asmenų, vykdančių individualią veiklą pajamų deklaracijų bei apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenys.

 

 

 

2018 m. Lietuvos statistikos departamentas įdiegė naują statistinį įmonės vienetą. Įmonė yra sudaryta iš juridinių vienetų grupės, juridinio vieneto ar juridinių vienetų dalies (iki 2017 m. įmonę sudarė juridinis vienetas ar juridinio vieneto dalis). Įmonė prilyginama juridinių vienetų grupei tais atvejais, kai juridiniai vienetai priklauso įmonių grupei ir jų bendra veikla sudaro veiklos segmentą. Nuo 2018 m. informacija apskaičiuota pagal naują statistinį įmonės vienetą.


2021 m. šalyje ekonominę veiklą vykdė 302 tūkst. įmonių, kuriose dirbo 1 mln. 169 tūkst. darbuotojų. Per metus įmonių skaičius padidėjo 20 tūkst., arba 7 proc., dirbančių asmenų padaugėjo 52 tūkst., arba 4,7 proc.

 

 

 

Pagrindiniai verslo struktūros rodikliai, įskaitant individualiąsias įmones ir fizinius asmenis, vykdančius ūkinę (ekonominę) veiklą

 

2017

2018

2019

2020

2021

Įmonių skaičius

248 519

259 147

271 001

281 783

302 009

Dirbančių asmenų skaičius

1 057 420

1 076 790

1 111 905

1 117 390

1 169 385

Samdomųjų darbuotojų skaičius

936 315

948 050

965 167

951 860

984 681

Apyvarta, mln. EUR

87 036,3

94 617,2

101 297,3

100 027,2

124 561,0

Išlaidos darbuotojams, mln. EUR

10 882,4

12 185,6

13 470,3

13 897,0

16 009,5

Pridėtinė vertė (gamybos sąnaudomis), mln. EUR

19 888,9

21 667,3

24 047,1

25 536,5

30 529,7

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2021 m. įmonių apyvarta siekė beveik 124,6 mlrd. EUR ir, palyginti su 2020 m., padidėjo 24,5 mlrd. EUR, arba 24,5 proc. Įmonių sukurta pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis sudarė 30,5 mlrd. EUR, t. y. 5 mlrd. EUR, arba 19,6 proc. daugiau nei 2020 m. Vidutiniškai vienas sąlyginis darbuotojas (perskaičiuota į visą darbo laiką dirbančius) sukūrė 35,2 tūkst. EUR pridėtinės vertės gamybos sąnaudomis, arba 15 proc. daugiau nei prieš metus.

 

 

Apyvarta, pridėtinė vertė ir darbdavio išlaidos, tenkančios vienam sąlyginiam darbuotojui¹
Tūkst. EUR

Created with Highcharts 6.1.495,095,097,697,696,196,195,395,395,595,5104,3104,3110,6110,6115,6115,6116,9116,9139,6139,617,117,117,217,219,219,220,320,321,321,323,023,024,924,927,127,129,629,634,634,69,29,29,99,910,410,411,111,112,112,113,313,314,614,615,715,716,616,618,418,4Apyvarta (pardavimo pajamos) tenkanti vienam darbuotojuiPridėtinė vertė sukurta vieno darbuotojoDarbdavio išlaidos vienam darbuotojui2012201320142015201620172018201920202021020406080100120140160

_____________
¹Be fizinių asmenų, vykdančių ūkinę (ekonominę) veiklą.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne