Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Gyventojų ekonominis aktyvumas

 

Gyventojų ekonominis aktyvumas

 

 


Skyriuje pateikiama metinė statistinė informacija apie gyventojų ekonominį aktyvumą, užimtumą ir nedarbą bei laisvas darbo vietas. Gyventojų užimtumo statistinis tyri­mas atliekamas visose Europos Sąjungos šalyse pagal bendrą metodiką, taikant Tarptautinės darbo organizacijos vartojamas užimtų gyventojų ir bedarbio sąvokas, todėl jo rezultatai yra palyginami tarp šalių.

 

 

 

 

2022 m. gyventojų užimtumo statistinio tyrimo ketvirčio imtis buvo apie 8 tūkst. namų ūkių. Namų ūkiai atrenkami iš Gyventojų registro atsitiktinių imčių metodu. Šis metodas suteikia vienodas galimybes visiems šalies gyven­to­jams patekti į apklausą. Kas ketvirtį apklausiama apie 0,5 proc. 15–89 metų amžiaus gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuojami visiems gyventojams.

 

2022 m. buvo 1 mln. 420,8 tūkst. užimtų, 89,3 tūkst. bedarbių ir 892,2 tūkst. neaktyvių (nedirbo ir darbo neieškojo) 15 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų.

Darbo jėgai priskiriamų asmenų 2022 m. buvo 1 mln. 510,1 tūkst. Per metus tokių asmenų padaugėjo 36,7 tūkst. 15–64 metų amžiaus gyventojų darbo jėgos aktyvumo lygis per metus padidėjo 0,3 procentinio punkto ir 2022 m. sudarė 78,6 proc. Vyrų darbo jėgos aktyvumo lygis 2022 m. buvo aukštesnis nei moterų ir siekė 79,2 proc., moterų – 78 proc.

 

Gyventojų ekonominis aktyvumas (15 metų ir vyresnių)
Tūkst.

 

Darbo jėga

Užimti gyventojai

Bedarbiai

Neaktyvūs gyventojai

Iš viso

vyrai

moterys

Iš viso

vyrai

moterys

Iš viso

vyrai

moterys

Iš viso

vyrai

moterys

2022

1 510,1

741,8

768,4

1 420,8

694,5

726,3

89,3

47,2

42,1

892,2

354,5

537,7

2021

1 473,4

744,0

729,4

1 368,6

687,4

681,2

104,8

56,6

48,2

889,3

347,4

542,0

2020

1 484,1

749,4

734,7

1 358,1

679,9

678,2

126,0

69,5

56,5

886,1

339,6

546,5

2019

1 470,4

732,3

738,1

1 378,4

680,9

697,5

92,0

51,4

40,5

897,9

347,2

550,7

2018

1 464,8

729,3

735,4

1 374,7

679,1

695,7

90,0

50,3

39,8

915,1

349,5

565,6

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. 15–64 metų amžiaus gyventojų užim­tumo lygis sudarė 73,8 proc., per metus jis padidėjo 1,3 pro­cen­tinio punkto. Vyrų užimtumo lygis sudarė 73,9 proc., moterų – 73,6 proc., ir per metus padidėjo – atitinkamai 0,8 ir 1,6 procentinio punkto.

 

15–64 metų amžiaus gyventojų darbo jėgos aktyvumo ir užimtumo lygis
Procentais

Created with Highcharts 6.1.472,472,473,773,774,174,175,575,575,975,977,377,378,078,078,578,578,378,378,678,663,763,765,765,767,267,269,469,470,470,472,472,473,073,071,671,672,572,573,873,8Darbo jėgos aktyvumo lygisUžimtumo lygis20132014201520162017201820192020202120220102030405060708090100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų užim­tumo lygis 2022 m. sudarė 32 proc., arba 0,6 procentinio punkto daugiau nei prieš metus. 2022 m., kaip ir 2021 m., beveik kas trečias 15–24 metų amžiaus gyventojas buvo užimtas.

55–64 metų am­žiaus gy­ven­to­jų už­im­tu­mo ly­gis per 2022 m. padidėjo 1,8 procentinio punkto ir sudarė 69,8 proc.

 

Užimti gyventojai pagal amžiaus grupes
Procentais

Created with Highcharts 6.1.46,16,36,16,97,27,27,77,88,17,668,168,868,868,868,969,770,572,373,675,121,120,620,620,420,219,518,617,316,015,14,74,74,34,34,54,53,93,93,73,73,63,63,23,22,62,62,42,42,22,215–24‬25–54‬55–64‬≥ 65202220212020201920182017201620152014201305101520253035404550556065707580859095100

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. dirbo 1 mln. 420,8 tūkst. gyventojų, arba 52,2 tūkst. daugiau nei 2021 m. Per metus užimtų gyventojų skaičius labiausiai sumažėjo administracinėje ir aptarnavimo veikloje (3,1 tūkst.), o padidėjo žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikloje (10 tūkst.).

Devyni iš dešimties (93,1 proc.) užimtų gyventojų dirbo visą darbo dienos ar savaitės laiką.

Dau­giau­sia gy­ven­to­jų 2022 m. dir­bo pramonės – 254,4 tūkst. (17,9 proc. visų dirbančių gyventojų), prekybos – 206,5 tūkst. (14,5 proc.), ir švietimo sekto­riuje – 126,8 tūkst. (8,9 proc.).

Pagrindinėmis vyrų ekonominės veiklos sritimis buvo statybos sektorius, kur 2022 m. vyrai sudarė 91,4 proc. užimtų gyventojų, bei transporto ir saugojimo veikla – 73,7 proc.

Pagrindinėmis moterų ekonominės veiklos sritimis buvo žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas, kur 2022 m. moterys sudarė 86,7 proc. užimtų gyven­tojų, bei švietimas – 81,4 proc.

 

 

Užimtumo lygis pagal amžiaus grupes ir lytį 2022 m.
Procentais

Vyrai Moterys
Created with Highcharts 6.1.4Amžiaus grupės15,515,562,862,875,975,976,476,483,283,286,486,489,089,091,091,089,089,056,056,06,16,1≥ 6560–64‬55–59‬50–54‬‬45–49‬40–44‬35–39‬30–34‬25–29‬20–24‬15–19‬0102030405060708090100

 

Created with Highcharts 6.1.4Amžiaus grupės9,79,762,562,578,578,586,586,582,282,288,688,682,982,985,485,480,580,557,557,56,46,4≥ 6560–64‬55–59‬50–54‬‬45–49‬40–44‬35–39‬30–34‬25–29‬20–24‬15–19‬0102030405060708090100

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. dau­giausia už­im­tų gy­ven­to­jų dir­bo spe­cia­lis­tais – 390 tūkst. (27,4 proc. visų dirbančių gyventojų), kvalifikuotais darbininkais ir amatininkais – 189,6 tūkst. (13,3 proc.), bei paslaugų sektoriaus darbuotojais ir pardavėjais – 170,8 tūkst. (12 proc.).

Be pagrindinio darbo 81,4 tūkst. užimtųjų dirbo papildomą darbą.

2022 m. buvo 89,3 tūkst. bedarbių – tai 15,5 tūkst. mažiau nei 2021 m. 2022 m. kas dvidešimt ketvirtas 15–74 metų amžiaus gyventojas buvo bedarbis, 2021 m. – kas dvidešimtas.

Ilgalaikių bedarbių 2022 m. buvo 35 tūkst., arba 39,1 proc. visų bedarbių, – tai 4,2 tūkst. mažiau nei 2021 m.

15–24 metų amžiaus bedarbių 2022 m. buvo 11,5 tūkst., palyginti su 2021 m., jų skaičius sumažėjo 2,8 tūkst. 2022 m. kas dvidešimt trečias 15–24 metų amžiaus asmuo buvo bedarbis, 2021 m. – kas devynioliktas.

Nedarbo lygis 2022 m. sudarė 5,9 proc. ir buvo 1,2 procentinio punkto mažesnis nei 2021 m. Vyrų nedarbo lygis buvo aukštesnis nei moterų ir sudarė 6,4 proc., moterų – 5,5 proc.

Jau­nų (15–24 metų am­žiaus) gyventojų ne­dar­bo ly­gis 2022 m., palyginti su 2021 m., sumažėjo 2,5 pro­centinio punkto ir buvo 11,8 proc.

Il­ga­lai­kio ne­dar­bo ly­gis 2022 m. sudarė 2,3 proc. ir, palyginti su 2021 m., sumažėjo 0,4 procentinio punkto.

2022 m. 9,7 proc. 15–24 metų amžiaus gyventojų nedirbo, nesimokė ir mokymuose nedalyvavo. Per metus jų dalis sumažėjo 1,2 procentinio punkto. 15–24 metų amžiaus nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių vyrų dalis sumažėjo 0,8 procentinio punkto (nuo 11 proc. 2021 m. iki 10,2 proc. 2022 m.), moterų – 1,7 procentinio punkto (nuo 10,8 proc. 2021 m. iki 9,1 proc. 2022 m.).

 

 

Nedarbo lygis

Procentais

Created with Highcharts 6.1.411,811,810,710,79,19,17,97,97,17,16,16,16,36,38,58,57,17,15,95,95,15,14,84,83,93,93,03,02,72,72,02,01,91,92,52,52,72,72,32,321,921,919,319,316,316,314,514,513,313,311,111,111,911,919,619,614,314,311,811,8Nedarbo lygisIlgalaikio nedarbo lygisJaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis201320142015201620172018201920202021202203691215182124

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėse 2022 m.
Procentais

Šaltinis: Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Nedarbo lygis (15–74 metų amžiaus) ES valstybėse 2022 m.
Procentais

ES 27 – 6,2 proc.

Created with Highcharts 6.1.412,912,912,512,58,18,17,57,57,37,37,07,06,96,96,86,86,86,86,16,16,06,06,06,05,65,65,65,65,65,64,84,84,64,64,54,54,54,54,34,34,04,03,63,63,53,53,13,12,92,92,92,92,22,2IspanijaGraikijaItalijaŠvedijaPrancūzijaKroatijaLatvijaKiprasSuomijaSlovakijaPortugalijaLietuvaEstijaRumunijaBelgijaAustrijaLiuksemburgasDanijaAirijaBulgarijaSlovėnijaVengrijaNyderlandaiVokietijaLenkijaMaltaČekija00,511,522,533,544,555,566,577,588,599,51010,51111,51212,51313,514

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, 2023 m. birželio 21 d.

 Laisvos darbo vietos

 

 

2022 m. šalyje buvo 25,7 tūkst. laisvų darbo vietų samdomiesiems darbuotojams, arba 1,5 tūkst. (6 proc.) daugiau nei 2021 m.

Didžiausias laisvų darbo vietų padidėjimas fiksuotas viešojo valdymo ir gynybos; privalomojo socialinio draudimo – 0,7 tūkst., statybos – 0,5 tūkst., apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos įmonėse – 0,4 tūkst.

   

Laisvos darbo vietos ir laisvų darbo vietų lygis

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.Procentai10,711,613,216,220,118,518,316,624,225,70,90,91,11,31,61,41,41,31,81,9Laisvos darbo vietos, tūkst.Laisvų darbo vietų lygis, %2013201420152016201720182019202020212022048121620242800,30,60,91,21,51,82,1

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2022 m. daugiausia – 4,4 tūkst. (17 proc.) – laisvų darbo vietų buvo pramonės, transporto ir saugojimo įmonėse – 4,3 tūkst. (16,9 proc.), viešojo valdymo ir gynybos; privalomojo socialinio draudimo įmonėse – 3,7 tūkst. (14,5 proc.).

2022 m. laisvų darbo vietų lygis šalyje sudarė 1,9 proc. ir per metus padidėjo 0,1 procentinio punkto. Aukščiausias laisvų darbo vietų lygis buvo viešojo valdymo ir gynybos; privalomojo socialinio draudimo – 4,3 proc., informacijos ir ryšių – 3,2 proc., transporto ir saugojimo veiklos įmonėse – 2,8 proc. Žemiausias laisvų darbo vietų lygis buvo švietimo (0,4 proc.), žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veiklos įmonėse (0,7 proc.) bei kitos aptarnavimo veiklos įmonėse (1 proc.).


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne