Lietuva skaičiais (2023 m. leidimas)

Namų ūkių pajamos ir gyvenimo sąlygos

 

Namų ūkių pajamos ir gyvenimo sąlygos

 

 

Atlikus Gyventojų užimtumo statistinį tyrimą ir apibendrinus duomenis, skyriuje aptariama, kiek namų ūkių yra Lietuvoje, kiek asmenų sudaro statistinį namų ūkį. Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo rezultatai atskleidžia kaip gyvena Lietuvos gyventojai, kiek iš jų susiduria su materialiniu nepritekliumi.

 

 

 

Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, 2022 m. Lietuvoje buvo 1 mln. 471,1 tūkst. namų ūkių. Vidutinį namų ūkį sudarė 1,92 asmens.

 

Namų ūkių skaičius
Tūkst.

 

2018

2019

2020

2021

2022

Iš viso

1 321,7

1 308,3

1 347,9

1 395,7

1 471,1

Miestas

905,3

914,4

950,1

986,5

1 054,4

Kaimas

416,4

393,9

397,8

409,2

416,6

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

45 proc. visų namų ūkių – vieno asmens namų ūkiai. Šeimos su vaikais sudarė 27 proc. visų namų ūkių, iš jų kas ketvirtą (25 proc.) šeimą sudarė vienas suaugęs asmuo su išlaikomais vaikais.

 

 

Namų ūkių vidutinis dydis

Created with Highcharts 6.1.42,32,32,22,22,22,22,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,02,01,91,920132014201520162017201820192020202120220,00,51,01,52,02,53,0

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo rezultatai rodo, kad 2022 m. su materialiniu ir socialiniu nepritekliumi susidūrė 12,7 proc., su dideliu materialiniu ir socialiniu nepritekliumi – 6 proc. gyventojų. Materialinio ir socialinio nepritekliaus lygis, palyginti su 2021 m., suma­žėjo 0,9 procentinio punkto: mieste – 0,2 procentinio punkto, kaime – 2,5 procentinio punkto. Didelio ma­teria­li­nio ir socialinio nepritekliaus lygis šalyje, palyginti su 2021 m., sumažėjo 0,4 procentinio punkto: mieste nepasikeitė, kaime – sumažėjo 1,2 procentinio punkto.

 

 

Materialinio ir socialinio nepritekliaus lygis
Procentais

 

Materialinio ir socialinio nepritekliaus lygis

Didelio materialinio ir socialinio nepritekliaus lygis

2021

2022

2021

2022

Iš viso

13,6

12,7

6,4

6,0

Miestas

12,2

12,0

5,3

5,3

5 didieji miestai

10,0

9,3

4,5

4,2

kiti miestai

15,7

16,3

6,6

7,1

Kaimas

16,7

14,2

8,7

7,5

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Lietuvoje 2022 m. 24,6 proc. gyventojų (2021 m. – 23,5 proc.) gyveno skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje. Prie gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje priskiriami asmenys, kurie tenkina bent vieną iš šių sąlygų: gyvena skurdo rizikoje, susiduria su dideliu materialiniu ir socialiniu nepritekliumi arba gyvena labai mažo darbo intensyvumo namų ūkiuose. 72 proc. skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje gyvenančių asmenų į šią asmenų grupę patenka pagal vieną iš trijų požymių, o kas penkioliktas (1,6 proc. visų gyventojų) – pagal visus tris požymius.

 

 

Mieste 2022 m. skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje gyveno 22,8 proc. asmenų, kaime – 28,4 proc., tai atitinkamai 1,8 procentinio punkto daugiau ir 0,5 procentinio punkto mažiau negu 2021 m.

 

 

 

Maisto produktų suvartojimas
Vienam gyventojui per metus, kilogramais

 

2018

2019

2020

2021

2022

Grūdų produktai

109

111

103

113

121

Daržovės

98

101

102

104

106

Bulvės

87

84

81

78

81

Vaisiai ir uogos

97

102

103

106

109

Mėsa ir mėsos produktai

99

98

104

101

106

Pienas ir pieno produktai

328

294

326

351

337

Kiaušiniai, vnt.

285

260

253

242

252

Žuvis ir žuvies produktai

23

20

17

18

18

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Asmenys, gyvenantys skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje, ES valstybėse 2022 m.
Procentais

ES 27– 21,6 proc.

Created with Highcharts 6.1.434,434,432,232,226,326,326,026,026,026,025,225,224,624,624,424,421,021,020,920,920,720,720,120,120,120,119,919,919,419,418,718,718,618,618,418,417,517,517,117,116,716,716,516,516,516,516,316,315,915,913,313,311,811,8RumunijaBulgarijaGraikijaIspanijaLatvijaEstijaLietuvaItalijaPrancūzijaVokietijaAirijaMaltaPortugalijaKroatijaLiuksemburgasBelgijaŠvedijaVengrijaAustrijaDanijaKiprasNyderlandaiSlovakijaSuomijaLenkijaSlovėnijaČekija0369121518212427303336

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė, 2023 m. rugsėjo 9 d.


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne