Lithuania in figures (edition 2023)

Domestic trade

 

 

Šiame skyriuje pateikiama statistinė informacija apie prekybos ir maitinimo įmonių apyvartą, jos pokyčius. Statistinė informacija parengta naudojant prekybos ir maitinimo įmonių trumpojo laikotarpio statistikos ir metinio statistinio tyrimo duomenis. Tyrimo statistinis vienetas – įmonė. Tyrimas aprėpia visų nuosavybės formų ir rūšių prekybos ir maitinimo įmones. Tyrimui atlikti naudoja­mas Ūkio subjektų sta­tistinis registras. Įmonės klasifikuojamos pagal Ekono­minės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.). Skaičiuojant apyvartos apimties pokyčius, naudojamas vartojimo prekių kainų indeksas.