Lietuvos statistikos metraštis
(2019 m. leidimas)

Aplinka

 

Skyriaus informacija bus papildyta

Nuotr. iš unsplash.com

2018 m. gėlo vandens įvairioms reikmėms suvartota 2,5 mlrd. m³, 2017 m. – 2,7, o 2014 m. – 3,1 mlrd. m³. Didžioji dalis vandens (90,2 proc.) suvartojama energetikos reikmėms. Nors gėlo vandens suvartojimas sumažėjo, tačiau vis dar labai teršiami paviršiniai vandenys, į kuriuos 2018 m. išleista 2 768,8 tūkst. m³ užterštų (nevalytų) nuotekų.

Viena svarbiausių klimato kaitos priežasčių – į atmosferą patenkančios antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Pagal šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į atmosferą mažinimą Lietuva yra viena pirmųjų tarp ES valstybių. ES statistikos tarnybos (Eurostato) duomenimis, nuo 1990 iki 2017 m. Lietuvoje šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas į atmosferą sumažėjo daugiau nei perpus – nuo 48,2 tūkst. iki 20,2 tūkst. tonų.

2018 m. iš stacionarių taršos šaltinių išmesta 65,9 tūkst. tonų teršalų: anglies monoksido – 25,5 tūkst. tonų, sieros dioksido – 11, lakiųjų organinių junginių – 13,9 tūkst. tonų. 2014 m. teršalų buvo išmesta 56,5 tūkst. tonų: anglies monoksido – 16,8 tūkst. tonų, sieros dioksido – 11, lakiųjų organinių junginių – 10,5 tūkst. tonų.

2018 m. daugiausia teršalų, išmetamų iš stacionarių taršos šaltinių, buvo Mažeikių rajono (22 585 t), Vilniaus miesto (6 899 t), Kauno miesto (5 370 t), Akmenės (4 270 t) ir Klaipėdos miesto (3 378 t) savivaldybėse. 2014 m. labiausiai užterštos buvo Mažeikių rajono (20 099 t), Kauno miesto (3 791 t), Jonavos (3 233 t) ir Akmenės (3 291 t) savivaldybės.

2018 m. vienam šalies gyventojui teko 464 kg susidariusių komunalinių atliekų, arba 31 kg daugiau nei 2014 m. (433 kg), ES vidurkis – 488 kg vienam gyventojui. Daugiausia komunalinių atliekų 2018 m. teko Danijos (766 kg), o mažiausiai – Rumunijos (272 kg) gyventojams.


Žemės fondo sudėtis 2019 m. sausio 1 d.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir valstybės įmonės Valstybės žemės fondo duomenys

 

Plotas, tūkst. ha

Struktūra, %

Visa žemė

6 528,6

100

Žemės ūkio naudmenos

3 404,8

52,1

Miškai

2 158,9

33,1

Keliai

105,4

1,6

Užstatyta teritorija

239,1

3,7

Žemė užimta vandens telkinių

265,9

4,1

Kita žemė

354,5

5,4

 

Saugomos gamtos teritorijos 2019 m. sausio 1 d.
Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys

 

Skaičius

Plotas, ha

Šalies teritorijos dalis, %

Valstybiniai rezervatai

6

18 772

0,29

Nacionaliniai parkai

5

144 139

2,21

Regioniniai parkai

30

449 352

6,88

Valstybiniai draustiniai

402

145 326

2,23

Savivaldybių draustiniai

112

12 760

0,20

Biosferos rezervatas

1

18 490

0,28

Biosferos poligonai

32

236 557

3,62

Atkuriamieji sklypai

3

875

0,01

Saugomi gamtos paveldo objektai

684

x

x

NATURA 2000 teritorijos

559

125 400

1,92

 

Vidutinė oro temperatūra
°C

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Krituliai per metus
   mm

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Teršalai, išmesti į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių savivaldybėse 2018 m.
   Tonos

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Teršalai, išmesti į aplinkos orą, pagal teršalų išmetimo šaltinius 2018 m.
   Tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. tonų8,483348,4833423,4125523,412554,341204,3412084,6840084,684003,312333,312334,211854,2118518,6001518,600151,660381,660380,041770,041770,018770,018770,022330,0223310,3320410,332043,755123,755120,389390,389391,497081,497081,482961,482969,669679,669672,818932,818934,765574,765573,654113,654112,771812,771810,381120,381120,869490,869490,156650,156650,013520,013520,693900,693902,453222,453222,151332,151332,271942,2719413,9193613,9193611,0467611,046760,169830,169830,577720,577720,394190,394193,208043,208040,212910,212910,116770,116770,309740,309744,597694,59769Anglies monoksidasAzoto oksidaiLakūs organiniai junginiaiAmoniakasBendrosios suspenduotos kietosios dalelėsElektros energijos ir šilumos gamybaKelių transportas: keleiviniai automobiliaiKelių transportas: sunkusis krovininis transportasNamų ūkiai: stacionarus kuro deginimasDažų tirpiklių ir kitų produktų naudojimas namų ūkiuoseMaisto produktų gėrimų gamybaMėšlo tvarkymas - pieniniai galvijaiMėšlo tvarkymas - nepieniniai galvijaiMėšlo tvarkymas - kiaulėsNeorganinių azoto trąšų naudojimasMėšlo ir kitų organinių trąšų naudojimasKitos žemės ūkio operacijos ūkiuose020406080100120

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Teršalai, išmesti į aplinkos orą
   Tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. tonų140,64366140,6436657,6575757,6575742,8434042,8434039,3630939,3630915,9022315,90223139,87144139,8714458,1378458,1378442,596242,596238,8899638,8899616,5760716,5760720172018Anglies monoksidasAzoto oksidaiLakūs organiniai junginiaiAmoniakasBendrosios suspenduotos kietosios dalelės0102030405060708090100110120130140150

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

 

Anglies monoksidu daugiausia teršia namų ūkiai

87,4 tonos per metus 

 

 

 

 

Antroji pagal taršą anglies monoksidu žmonių veikla yra
keleivinis transportas

23,1 tonos per metus 

 

 

Elektrinių¹ automobilių kiekis didėja

2010 m. buvo registruoti 6,  2015 m. – 169,

2018 m. – 965  elektriniai automobiliai

_________________
¹ Varomi tik elektra. Hibridiniai automobiliai neįeina.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis
   Tūkst. tonų

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. tonų20 420,3520 420,3513 327,5113 327,51722,29722,29133,30133,3014,9614,9620 617,6120 617,6113 545,8513 545,85718,63718,63131,08131,0818,0418,0420 266,8320 266,8313 669,4913 669,49571,22571,22122,57122,5716,3616,36201620172018 Iš visoAnglies dioksidasHidrofluorangliavandeniliai(CO₂ ekvivalentu)MetanasKitos02 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00016 00018 00020 00022 00024 00026 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Komunalinių atliekų susidarymas
   Kilogramai vienam gyventojui

Šaltinis: Eurostato duomenų bazė

 

Ūkio, buities ir gamybos nuotekų išleidimas į paviršinius vandenis apskrityse
   Tūkst. m³

 

Išleista nepakankamai išvalytų nuotekų

Išleista užterštų (be valymo) nuotekų

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Vilniaus apskritis

1 798,3

38 498,8

39 532,9

42 825,7

41 293,7

-

-

-

-

34,7

Alytaus apskritis

191,0

205,1

10,5

12,6

1,8

-

-

1,8

-

1 656,0

Kauno apskritis

3 344,3

3 549,6

3 671,3

5 934,2

3 467,5

0,4

-

139,6

0,6

1 052,4

Klaipėdos apskritis

4 274,3

481,0

329,8

594,4

302,0

33,1

24,6

27,3

25,3

15,0

Marijampolės apskritis

591,2

699,7

480,2

445,2

31,3

-

-

-

-

-

Panevėžio apskritis

73,0

77,6

88,3

142,4

85,9

-

-

-

-

-

Šiaulių apskritis

20,0

61,7

427,9

155,9

60,7

-

-

-

-

-

Tauragės apskritis

107,3

502,9

634,1

237,5

646,5

7,0

7,0

6,9

7,4

5,2

Telšių apskritis

0,4

3,1

0,2

21,6

-

-

-

4,4

14,8

5,5

Utenos apskritis

30,4

73,4

8,3

2,3

78,9

-

-

-

-

-

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vandens sunaudojimas

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. m³89 769,290 038,389 257,497 040,4104 251,0134 798,0142 952,6153 779,7156 297,834 975,538 599,142 616,842 746,742 186,842 459,942 653,056 402,055 659,01 299,41 322,61 265,13 368,43 124,53 352,23 370,03 836,03 730,4Ūkio ir buities reikmėmsPramonės reikmėmsŽemės ūkio reikmėms201020112012201320142015201620172018050 000100 000150 000200 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Vandens sunaudojimas pagal apskritis