Lietuvos statistikos metraštis
(2019 m. leidimas)

Ūkio subjektai

 

Skyriaus informacija bus papildyta

Nuotr. iš pixabay.com

Šiame skyriuje pateikiama statistinė informacija apie veikian­čius ūkio sub­jek­­tus, juridinius ir fizinius (įskaitant ūkininkus) asmenis.

Veikiančių ūkio subjektų skaičius nu­sta­tomas kartą per metus – sausio 1 d. (sąlyginė data). Įregistruotiems ir vei­kiantiems ūkio sub­jek­tams nepriskiriami įmo­nių filialai ir atstovybės, išsky­rus užsienio įmonių filialus.

Ūkio subjektai pagal ekonominės veik­los rūšis, numatytas Ekono­mi­nės veiklos rūšių kla­si­fi­ka­to­riuje (EVRK 2 red.), skirstomi atsižvelgiant į pagrindinę jų vykdomą veiklą.


2019 m. pradžioje šalyje veikė 105 093 ūkio subjektai, arba 45 proc. visų įregistruotų ūkio subjektų.


Ekonominę veiklą vykdančių ūkio subjektų, įmonių ir fizinių asmenų skaičius
Metų pradžioje

 

2016

2017

2018

2019

Veikiančių ūkio subjektų, ūkininkų ir fizinių asmenų skaičius

271 684

282 378

291 228

303 309

Įmonių, ūkininkų ir fizinių asmenų skaičius

252 324

261 560

270 550

283 106

Veikiančių ūkio subjektų skaičius

99 200

104 074

104 117

105 093

Veikiančių įmonių skaičius

79 840

83 256

83 439

84 890

Ūkininkų ir fizinių asmenų skaičius

172 484

178 304

187 111

198 216

Veikiančių ūkio subjektų, ūkininkų ir fizinių asmenų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų

94

99

104

109

Įmonių, ūkininkų ir fizinių asmenų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų

87

92

96

101

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal ekonominės veiklos rūšį
Metų pradžioje

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

 

Iš viso

iš jų individua­liosios įmonės

Iš viso

iš jų individua­liosios įmonės

Iš viso

iš jų individua­liosios įmonės

Iš viso

iš jų individua­liosios įmonės

Iš viso

99 200

10 000

104 074

11 580

104 117

10 763

105 093

10 209

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

2 315

334

2 428

374

2 416

347

2 335

325

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

123

3

121

3

129

3

129

2

Apdirbamoji gamyba

7 699

1 086

7 848

1 167

7 789

1 074

7 899

1 014

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

1 053

25

1 040

25

1 010

25

1 015

23

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

401

12

424

19

426

19

405

18

Statyba

7 315

443

7 749

511

8 029

467

8 420

448

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

25 178

4 058

25 345

4 252

24 813

3 916

24 743

3 718

Transportas ir saugojimas

7 605

1 049

8 029

1 196

8 118

1 124

8 361

1 089

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

3 441

682

3 528

667

3 546

609

3 562

561

Informacija ir ryšiai

3 303

139

3 442

195

3 452

175

3 497

169

Finansinė ir draudimo veikla

782

68

826

105

891

97

931

93

Nekilnojamojo turto operacijos

4 535

202

4 786

237

4 940

241

5 190

240

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

10 055

746

10 964

1 291

10 902

1 206

11 103

1 136

Administracinė ir aptarnavimo veikla

3 243

167

3 355

194

3 382

164

3 499

161

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

522

-

517

-

519

-

466

-

Švietimas

3 917

96

3 987

130

4 000

114

4 001

104

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

3 190

592

3 517

848

3 628

832

3 649

790

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

3 792

31

5 164

50

5 115

45

4 839

38

Kita aptarnavimo veikla

10 731

267

11 004

316

11 012

305

11 049

280

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal ekonominės veiklos rūšį 2019 m.
Metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.424 74324 74311 10311 10311 04911 0498 4208 4208 3618 3617 8997 8995 1905 1904 8394 8394 0014 0013 6493 6493 5623 5623 4993 4993 4973 4972 3352 3351 0151 0159319314664664054051291293 7183 7181 1361 1362802804484481 0891 0891 0141 014240240383810410479079056156116116116916932532523239393181822Iš visoiš jų individualiosios įmonėsDidmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontasProfesinė, mokslinė ir techninė veiklaKita aptarnavimo veiklaStatybaTransportas ir saugojimasApdirbamoji gamybaNekilnojamojo turto operacijosMeninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veiklaŠvietimasŽmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbasApgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklaAdministracinė ir aptarnavimo veiklaInformacija ir ryšiaiŽemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystėElektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimasFinansinė ir draudimo veiklaViešasis valdymas ir gynyba, privalomasis socialinis draudimasVandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimasKasyba ir karjerų eksploatavimas02 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00016 00018 00020 00022 00024 00026 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Veikiantys ūkio subjektai savivaldybėse 2019 m.
Metų pradžioje

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje