Lietuvos statistikos metraštis
(2019 m. leidimas)

Pramonė

 

Skyriaus informacija bus papildyta

Nuotr. iš pixabay.com

Šiame skyriuje pateikiama statistinė informacija apie pramonės įmonių produkciją, jos pokyčius, bei struktūrą pagal ekonominės veiklos rūšis. Taip pat pateikiama statistinė informacija apie kasybos ir karjerų eksploatavimo bei apdirbamosios gamybos produkcijos struktūrą pagal rinkas.

Pramonės veiklos rūšys klasifikuojamos pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.). Pramonę sudaro:

– kasyba ir karjerų eksploatavimas (B);

– apdirbamoji gamyba (C);

– elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas (D);

– vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas (E).

Kiekviena sekcija skirstoma į tam tikras ekonominės veiklos rūšis. Pagal įmonės gaminamą produkciją nustatoma, kuriai ekonominės veiklos rūšiai ji priskirtina.

Nuo 2002 m. įmonės pramoninių gaminių gamybos tyrime gaminiams klasifikuoti naudojamas Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorius (PGPK). Šis klasifikatorius yra Europos Bendrijos produktų sąrašo (PRODCOM) nacionalinė versija.

Gaminių gamybos informaciją galima rasti Oficialiosios statistikos portale (Verslo statistika → Pramonė → Gaminių gamyba (metinė).

Statistinė informacija parengta naudojant pramonės įmonių trumpojo laikotarpio statistinio tyrimo duomenis. Tyrimas aprėpia visų nuosavybės formų ir rūšių pramonės įmones

Skaičiuojant pramonės produkcijos vertės (be PVM ir akcizų) indeksus bei pokyčius, naudojamas pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas.


2018 m. parduota pramonės produkcija, palyginti su 2017 m. metais, padidėjo 4,8 proc. palyginamosiomis kainomis. Mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo gamybos produkcija padidėjo 30,4 proc., chemikalų ir chemijos produktų – 14,6 proc., guminių ir plastikinių gaminių – 10,9 proc., variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamybos produkcija – 10,6 proc.

2018 m., palyginti su 2017 m., pagrindinių metalų gamybos produkcija sumažėjo 15,5 proc., rafinuotų naftos produktų – 2,1 proc., maisto produktų ir tabako gamybos produkcija – 0,7 proc.

2018 m. kito parduotos pramonės produkcijos struktūra. Rafinuotų naftos produktų gamybos produkcijos gamybos dalis visoje kasyboje ir karjerų eksploatavime bei apdirbamojoje gamyboje padidėjo nuo 21,7 proc. 2017 m. iki 23 proc. 2018 m., chemikalų ir chemijos produktų gamybos produkcija – nuo 9,2 proc. 2017 m. iki 10,5 proc. 2018 m.


Pramonės produkcijos struktūra pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.0,10,10,90,916,116,12,22,22,22,22,32,30,10,15,45,42,32,31,11,123,023,010,510,50,60,65,15,12,62,60,30,34,44,41,91,91,81,82,52,51,61,60,90,98,28,21,31,32,52,5B06B08C10–C12C11C13C14C15C16C17C18C19C20C21C22C23C24C25C26C27C28C29C30C31C32C330510152025

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Ekonominės veiklos rūšys

B06

Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba

B08

Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas

C10–C12

Maisto produktų ir tabako gamyba

C11

Gėrimų gamyba

C13

Tekstilės gaminių gamyba

C14

Drabužių siuvimas (gamyba)

C15

Odos ir odos dirbinių gamyba

C16

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

C17

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

C18

Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas

C19

Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba

C20

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

C21

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba

C22

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

C23

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

C24

Pagrindinių metalų gamyba

C25

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

C26

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

C27

Elektros įrangos gamyba

C28

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba

C29

Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba

C30

Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba

C31

Baldų gamyba

C32

Kita gamyba

C33

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

 


Kasybos ir karjerų eksploatavimo bei apdirbamosios gamybos pramonės įmonių apyvarta ne Lietuvos rinkoje 2018 m., palyginti su 2017 m., padidėjo 8,6 proc. to meto kainomis. Padidėjimą lėmė išaugę rafinuotų naftos produktų (10,8 proc.), chemikalų ir chemijos produktų (9,3 proc.), baldų (11,5 proc.) pardavimai.


Kasybos ir karjerų eksploatavimo bei apdirbamosios gamybos produkcijos struktūra pagal realizavimo kryptis
To meto kainomis, proc.

       
Created with Highcharts 6.1.42010Lietuvoje33,9 proc.Lietuvoje33,9 proc.Kitosevalstybėse66,1 proc.Kitosevalstybėse66,1 proc.

 

Created with Highcharts 6.1.42018Lietuvoje36,5 proc.Lietuvoje36,5 proc.Kitosevalstybėse63,5 proc.Kitosevalstybėse63,5 proc.

 

 


Daugiau:

Pramonės produkcijos (be PVM ir akcizo) indeksai (2015 m. – 100)

Pramonės produkcijos (be PVM ir akcizo) indeksai, palyginti su ankstesniais metais


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.