Lietuvos statistikos metraštis
(2019 m. leidimas)

Būstas

 

Skyriaus informacija bus papildyta

Nuotr. iš unsplash.com

Statistinė in­for­ma­ci­ja apie Lietu­vos gy­ve­na­mą­jį būstų fon­dą rengiama remiantis vals­ty­bės įmo­nės Re­gist­rų cen­tro Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų bazės duomenimis. Gy­ve­na­ma­sis būstų fon­das pateikiamas pa­gal nuosavybės formas ir bu­vi­mo vie­tą.

Gyvenamasis būstų fondas – gyvenamosios patalpos (būstas) gyvenamuosiuose namuose ir negyvena­muo­siuose pastatuose, įskaitant sodo namus ir vasarnamius ataskaitinių metų gruodžio 31 d. Gyvenamajam būstų fondui nepriskiriami bendrabučiai, viešbučiai, medžiotojų nameliai, poilsio namai, sanatorijos ir kiti pastatai, skirti laikinai gyventi.


2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, šalies gyvenamasis būstų fondas sudarė 99,2 mln. m² naudingojo ploto, mieste – 60,3 mln. m², kai­me – 38,9 mln. m². 98,6 proc. viso gyvena­mo­jo būstų fondo buvo privati nuosavybė, likusi dalis priklausė valstybei ir savivaldy­bėms.

Naudingasis plotas individualiuose namuose (1−2 butų namuose) sudarė 54,7 mln. m², arba 55 proc. viso gyvenamojo būstų fondo ploto. Būstų plotas daugiabučiuose siekė 44,5 mln. m², arba 45 proc. viso gyvenamojo būstų fondo ploto.

Vienam gyventojui vidutiniškai teko 35,5 m² nau­din­gojo ploto: mieste – 32,2 m², kaime – 42,2 m².

Šalies gyvenamąjį būstų fondą sudarė 1 mln. 451,5 tūkst. būstų. Vidutiniškai 1 tūkst. gyventojų teko 519 būstų. Daugiausia buvo dviejų ir trijų kambarių būstų: mieste – atitinkamai 37,8 ir 25,1 proc., kaime – 24,6 ir 30,4 proc. Vidutinis vieno būsto dydis sudarė 68,4 m²: mieste – 62,2 m², kaime – 80,7 m².

Vidutinis privataus būsto dydis sudarė 68,8 m²: mieste – 62,7 m², kaime – 81 m². Valstybės ir savivaldybės būstai buvo mažesni ir vidutinis vieno būsto dydis siekė 48 m²: mieste – 44,5 m², kaime – 59,1 m².


Gyvenamasis būstų fondas
Re­gist­rų cen­tro Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenys, metų pabaigoje, mln. m² naudingojo ploto

 

2010

2015

2016

2017

2018

Iš viso

89,2

95,4

96,9

98,6

99,2

Privati nuosavybė

87,9

94,0

95,5

97,2

97,8

Valstybės, savivaldybių nuosavybė

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

Vidutiniškai vienam gyventojui teko naudingojo ploto, m²

29,2

33,0

34,0

35,1

35,5

Miestas

55,4

58,3

59,1

60,0

60,3

Privati nuosavybė

54,4

57,3

58,1

59,0

59,3

Valstybės, savivaldybių nuosavybė

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vidutiniškai vienam miesto gyven­tojui teko naudingojo ploto, m²

27,2

30,0

30,9

31,8

32,2

Kaimas

33,8

37,1

37,8

38,5

38,9

Privati nuosavybė

33,4

36,7

37,4

38,1

38,5

Valstybės, savivaldybių nuosavybė

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Vidutiniškai vienam kaimo gyven­tojui teko naudingojo ploto, m²

33,3

39,2

40,3

41,7

42,2

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Būstų skaičius
Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenys, metų pabaigoje

Created with Highcharts 6.1.4232 298234 087234 962235 352234 110234 765235 553237 378237 833464 802467 065468 399469 196475 901477 912480 436483 646484 663368 559371 677372 669373 108380 230382 419385 273388 727390 156142 782145 859146 336146 584152 208154 262157 440161 217163 080144 411150 525151 380151 666161 338164 636169 305174 131175 7281 kambario2 kambarių3 kambarių4 kambarių5 kambarių2010201120122013201420152016201720180500 0001 000 0001 500 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.