Lietuvos statistikos metraštis
(2019 m. leidimas)

Namų ūkių pajamos ir gyvenimo sąlygos

 

Skyriaus informacija bus papildyta

Nuotr. iš unsplash.com

Skyriuje pateikiama statistinė informacija apie namų ūkių skaičių, gyventojų bendrąsias ir disponuojamąsias pajamas, gyvenimo sąlygas, maisto, legalaus alkoholio ir tabako suvartojimą.


Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo rezultatai rodo, kad 2018 m. ne­ma­ža da­lis gy­ven­to­jų su­si­dū­rė su eko­no­mi­niais sun­ku­mais, kurie įtraukti į materialinio nepritekliaus elementų sąrašą. Namų ūkiuose, kurie nebūtų galėję apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšų (280 EUR), gyveno 48,8 proc. gyventojų, valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčio vegetariško maisto bent kas antrą dieną – 14,5 proc. Namų ūkiuose, kurie neturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuose, 2018 m. gyveno 40,7 proc. asmenų, namų ūkiuose, kurie negali sau leisti pakankamai šildyti būsto – 28 proc. Kas dešimtas gyventojas gyveno namų ūkyje, kuris dėl pinigų stokos negalėjo laiku susimokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų ar kredito įmokų. 33,4 proc. gyven­tojų nesusidūrė nė su vienu iš minėtų ekonominių sunkumų. 2,2 proc. gyventojų vargino visos išvardytos problemos. Sunkiausiai vertėsi namų ūkiai, susidedantys iš vieno suaugusio asmens su vaikais ir vieno asmens namų ūkiai: juose su visomis išvardytomis problemomis susidūrė atitinkamai 5,1 ir 4 proc. asmenų.

Mieste namų ūkiuose, kurių nevargino nė vienas iš minėtų ekonominių sunkumų, gyveno 37,5 proc. asmenų, kaime – 25,2 proc. Kaimo gyventojai daug rečiau nei miestiečiai skundėsi negalintys tinkamai apšildyti būsto. Kiti išvardyti ekonominiai sunkumai kaime buvo patiriami dažniau nei mieste.

Namų ūkiuose, turinčiuose automobilį, gyveno 73 proc. asmenų. Kas trečias asmuo, neturintis automobilio kaip pagrindinę to priežastį nurodė lėšų stoką.

Su materialiniu nepritekliumi 2018 m. susidūrė 23,1 proc., su dideliu materialiniu nepritekliumi – 11,1 proc. gyventojų. Materialinio nepritekliaus lygis, palyginti su 2017 m., sumažėjo 1,3 procentinio punkto: mieste – 1,3 procentinio punkto, kaime – 1,2 procentinio punkto. Didelio materialinio nepritekliaus lygis šalyje, palyginti su 2017 m., taip pat sumažėjo 1,3 procentinio punkto: mieste – 1,6 procentinio punkto, kaime – 0,5 procentinio punkto.

Nors 89 proc. namų ūkių gyveno nuosavuose namuose ar butuose, bet 22 proc. gyventojų gyveno būste, kur vienam asmeniui teko mažiau negu vienas kambarys1. Namų ūkiuose be vaikų tokiomis sąlygomis gyveno 5 proc., namų ūkiuose su vaikais – net 40 proc. asmenų.
__________________________________
1 Atskira virtuvė įskaitoma į kambarių skaičių, jei ji naudojama ne tik maistui ruošti.


Namų ūkių išlaidos būstui išlaikyti sudarė 10,3 proc. disponuojamųjų pajamų. Palyginti su 2017 m., būstui išlaikyti skiriama disponuojamųjų pajamų dalis sumažėjo 1,2 procentinio punkto. Būsto išlaikymas 23 proc. namų ūkių buvo labai didelė našta, 19 proc. – nebuvo našta.

Būstuose be tualeto su nutekamuoju vandeniu gyveno 11 proc. gyventojų, 10 proc. – be vonios ar dušo. 15 proc. asmenų gyveno būstuose su varvančiu stogu, supuvusiais langais, grindimis ar drėgnomis sienomis. Triukšmu skundėsi 15 proc., oro ir aplinkos užterštumu – 17 proc. gyventojų.

Ypač skyrėsi būsto kokybė mieste ir kaime. Mieste būstuose be tualeto su nutekamuoju vandeniu gyveno 3 proc. asmenų, kaime – 27 proc., be vonios ar dušo – atitinkamai 3 ir 25 proc.

Vieno namų ūkio disponuojamosios pajamos 2018 m. sudarė vidutiniškai 1 063 EUR per mėnesį, o dispo­nuo­ja­mosios pajamos vienam namų ūkio nariui – 487 EUR per mėnesį. Disponuojamosios pajamos, palyginti su 2017 m., padidėjo 10,4 proc. Didžiuosiuose miestuose vieno namų ūkio disponuojamosios pajamos buvo 44,8 proc. didesnės nei kituose miestuose ir 43,4 proc. didesnės nei kaime. Norint palyginti skirtingo dydžio ir sudėties namų ūkių pajamas, skaičiuojamos ekvivalentinės disponuojamosios pajamos, kurios 2018 m. sudarė 710 EUR per mėnesį. Didžiausios ekvivalentinės disponuojamosios pajamos buvo namų ūkiuose, kuriuos sudarė trys ar daugiau suaugusių asmenų be vaikų (876 EUR), ir du suaugę jaunesni nei 65 metų amžiaus asmenys (864 EUR) o mažiausios – vieno suaugusio asmens su vaikais ir vieno asmens namų ūkiuose (atitinkamai – 459 ir 546 EUR).

Vieno namų ūkio piniginės disponuojamosios pajamos 2018 m. sudarė vidutiniškai 1 052 EUR per mėnesį, o ekviva­­lentinės piniginės disponuojamosios pajamos – 701 EUR per mėnesį. Piniginės disponuojamosios pajamos vienam namų ūkiui, palyginti su 2017 m., padidėjo 10,5 proc.

Disponuojamosios pajamos natūra reikšmingos buvo tik kaimo namų ūkiuose. Čia jos sudarė 2,1 proc. visų dispo­nuojamųjų pajamų (miesto namų ūkiuose – tik 0,7 proc.).

Šešių iš dešimties (63 proc.) namų ūkių pagrindinis piniginių pajamų šaltinis 2018 m. buvo darbo pajamos. Samdomojo darbo pajamas kaip pagrindinį pajamų šaltinį įvardijo 56 proc. namų ūkių. 35 proc. namų ūkių pagrindinis pragyvenimo šaltinis buvo socialinės išmokos. Iš darbo pajamų gyvenančių namų ūkių lyginamoji dalis, palyginti su 2017 m., padidėjo 1 procentiniu punktu, o iš socialinių išmokų gyvenančių – nepasikeitė.

Socialinės išmokos sudarė 70,4 proc. pirmosios kvintilinės grupės namų ūkių piniginių disponuojamųjų pajamų, penktosios – 9,2 proc., samdomojo darbo pajamos (atskaičius mokesčius) – atitinkamai 24,1 ir 64,9 proc. Socialinių išmokų dalis pirmosios kvintilinės grupės namų ūkių disponuojamosiose piniginėse pajamose, palyginti su 2017 m., padidėjo 3,7 procentinio punkto, o samdomojo darbo pajamų dalis – sumažėjo 4,3 procentinio punkto.


Al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mas 2018 m., palyginti su 2017 m., sumažėjo – vie­nam 15 metų ir vyresniam šalies gy­ven­to­jui te­ko 11,2 litro ab­so­liu­taus al­ko­ho­lio, arba 1,1 lit­ro mažiau. 2018 m., palyginti su 2015 m., vie­nam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 2,8 lit­ro absoliutaus alkoholio mažiau.

2018 m. vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui teko 1 164 cigaretės, įsigytos mažmeninėje prekyboje ir maiti­nimo įmonėse.

 

Namų ūkių skaičius ir vidutinis dydis

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.Asmenys1 348,91 348,91 325,91 325,91 326,71 326,71 309,81 309,81 308,91 308,91 331,61 331,61 391,61 391,61 3571 3571 321,71 321,72,32,32,32,32,32,32,32,32,22,22,22,22,12,12,12,12,12,1Namų ūkių skaičius, tūkst.Namų ūkių vidutinis dydis, asmenys20102011201220132014201520162017201805001 0001 5000123

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, susiduriančiuose su išvardytais nepritekliais, dalis
   Proc.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.1212636325252323626215151010444431311414535313131111444429291616535311119942422929171751511010101041412828151549499920102015201620172018Dėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto ar kitųpaskolų, kredito įmokųNeturi galimybės praleisti bent savaitės atostogų ne namuoseNegali sau leisti pakankamai šildyti būstoNegali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčio vegetariško maistoNegalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšųNorėtų turėti, bet dėl lėšų stokos neturi automobilio0510152025303540455055606570

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Materialinio nepritekliaus lygis ir didelio materialinio nepritekliaus lygis pagal gyvenamąją vietovę 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.23,123,122,022,017,317,329,429,425,525,511,111,111,111,18,68,615,115,111,211,2Materialinio nepritekliaus lygisDidelio materialinio nepritekliaus lygis Visi namų ūkiaiMieste5 didžiuosiuose miestuosekituose miestuoseKaime010203040

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Materialinio nepritekliaus lygis ir didelio materialinio nepritekliaus lygis pagal namų ūkio tipą 2018 m.
   Proc.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.26,226,238,838,816,416,423,823,819,319,319,919,934,334,316,016,014,414,427,427,419,019,013,413,420,720,710,010,010,210,28,48,48,88,819,119,16,06,06,06,018,218,25,25,2Materialinio nepritekliaus lygisDidelio materialinio nepritekliaus lygisNamų ūkiai be vaikųvienas asmuodu suaugę jaunesni nei 65 metų amžiaus asmenys be vaikųdu suaugę asmenys, bent vienas 65 metų ar vyresnis, be vaikųtrys ar daugiau suaugusių asmenų be vaikųNamų ūkiai su vaikaisvienas suaugęs asmuo su vienu ar daugiau vaikųdu suaugę asmenys su vienu vaikudu suaugę asmenys su dviem vaikaisdu suaugę asmenys su trimis ir daugiau vaikųtrys ar daugiau suaugusių asmenų su vaikais01020304035813151823252833353843

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Disponuojamųjų pajamų dalis, skiriama būstui išlaikyti, pagal gyvenamąją vietovę 2018 m. 

Created with Highcharts 6.1.4Proc.10,310,310,310,39,49,412,412,410,310,38,78,78,98,98,48,410,110,18,38,327,927,930,830,830,930,930,730,724,024,0 Visi namų ūkiaiAukščiau skurdo rizikos ribosŽemiau skurdo rizikos ribos Visi namų ūkiaiMieste5 didžiuosiuose miestuosekituose miestuoseKaime010203040

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Disponuojamųjų pajamų dalis, skiriama būstui išlaikyti, pagal namų ūkio tipą 2018 m.
   Proc.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.11,411,415,815,89,09,011,811,86,86,88,98,916,816,88,68,68,38,38,38,36,96,99,49,411,511,58,38,310,810,86,76,77,97,911,211,28,18,17,87,87,07,06,66,628,428,431,431,426,026,021,021,013,713,726,626,642,542,524,324,319,019,020,020,014,914,9 Visi namų ūkiaiAukščiau skurdo rizikos ribosŽemiau skurdo rizikos ribosNamų ūkiai be vaikųvienas asmuodu suaugę jaunesni nei 65 metų amžiaus asmenys be vaikųdu suaugę asmenys, bent vienas 65 metų ar vyresnis, be vaikųtrys ar daugiau suaugusių asmenų be vaikųNamų ūkiai su vaikaisvienas suaugęs asmuo su vienu ar daugiau vaikųdu suaugę asmenys su vienu vaikudu suaugę asmenys su dviem vaikaisdu suaugę asmenys su trimis ir daugiau vaikųtrys ar daugiau suaugusių asmenų su vaikais0102030403581315182325283335384345

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, susiduriančiuose su išvardytomis būsto problemomis, dalis pagal gyvenamąją vietovę 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.1111101015156615151717333311117719192020111199772121242455661515661616161627272525222255661010 Visi asmenysMieste5 didžiuosiuose miestuosekituose miestuoseKaimeNėra tualeto su nutekamuoju vandeniuNėra vonios arba dušoVarvantis stogas, drėgnos sienos, supuvę langaiarba grindysTamsus, nepakankamai šviesus būstasTriukšmas, sklindantis iš gretimų butų, gatvės,pramonės įmoniųOro ir aplinkos užterštumas, kurį sukelia eismasar pramonė0102030

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Disponuojamosios namų ūkių pajamos pagal gyvenamąją vietovę 2018 m.
   EUR

 

 

Mieste

iš jų

 

Kaime

5 didžiuosiuose miestuosei

kituose miestuose

Piniginės pajamos

vienam namų ūkiui

1 134,6

1 289,3

892,7

887,0

vienam namų ūkio nariui

515,8

579,3

413,4

412,9

Natūrinės pajamos

vienam namų ūkiui

8,2

10,3

4,9

19,1

vienam namų ūkio nariui

3,7

4,6

2,3

8,9

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Darbo pajamų ir socialinių išmokų dalis piniginėse disponuojamosiose pajamose pagal gyvenamąją vietovę 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.626265656868606052521212888810102020232322,122,119,719,727,727,725,225,2Samdomojo darbo pajamosSavarankiško darbo pajamosSocialinės išmokosVisi namų ūkiaiMieste5 didžiuosiuose miestuosekituose miestuoseKaime020406080

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Darbo pajamų ir socialinių išmokų dalis piniginėse disponuojamosiose pajamose pagal namų ūkio tipą 2018 m.
   Proc.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.54,654,647,347,373,873,823,523,566,766,770,870,865,165,172,272,274,974,970,070,066,066,011,711,713,213,212,112,17,17,112,612,611,911,914,814,811,811,811,811,88,48,412,012,030,230,234,534,510,710,767,067,018,618,613,313,316,616,611,111,19,39,315,115,119,919,9Samdomojo darbo pajamosSavarankiško darbo pajamosSocialinės išmokosNamų ūkiai be vaikųvienas asmuodu suaugę jaunesni nei 65 metų amžiaus asmenys be vaikųdu suaugę asmenys, bent vienas 65 metų ar vyresnis, be vaikųtrys ar daugiau suaugusių asmenų be vaikųNamų ūkiai su vaikaisvienas suaugęs asmuo su vienu ar daugiau vaikųdu suaugę asmenys su vienu vaikudu suaugę asmenys su dviem vaikaisdu suaugę asmenys su trimis ir daugiau vaikųtrys ar daugiau suaugusių asmenų su vaikais05101520253035404550556065707580

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Namų ūkių piniginės disponuojamosios pajamos pagal namų ūkio tipą
Per mėnesį vienam namų ūkio nariui, EUR

 

2010

2015

2016

2017

2018

Visi namų ūkiai

278,2

370,5

403,1

436,1

481,9

Namų ūkiai be vaikų

327,7

420,6

468,8

514,5

548,5

Vienas asmuo

317,1

391,5

439,8

496,7

541,9

Du suaugę jaunesni nei 65 metų asmenys be vaikų

354,4

522,7

577,3

617,0

640,6

Du suaugę asmenys, bent vienas 65 metų ar vyresnis, be vaikų

322,6

352,9

395,4

415,8

438,7

Trys ar daugiau suaugusių asmenų be vaikų

320,3

409,0

451,7

516,1

566,9

Namų ūkiai su vaikais

240,8

324,0

337,4

356,6

414,1

Vienas suaugęs asmuo su vienu ar daugiau vaikų

201,9

219,4

241,5

241,2

284,2

Du suaugę asmenys su vienu vaiku

291,6

365,1

414,3

459,4

501,9

Du suaugę asmenys su dviem vaikais

230,3

372,1

343,0

369,8

427,6

Du suaugę asmenys su trim ir daugiau vaikų

185,4

212,4

228,5

206,8

337,0

Trys ar daugiau suaugusių asmenų su vaikais

233,3

309,5

347,2

337,9

405,6

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Asmenų pasiskirstymas pagal būsto problemų, su kuriomis susidūrė namų ūkis, skaičių

Maisto produktų suvartojimas

Legalių alkoholinių gėrimų suvartojimas

Legalių tabako gaminių suvartojimas


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.