Lietuvos statistikos metraštis
(2019 m. leidimas)

Mokėjimų balansas

 

Lietuvos Banko duomenys

Šaltinis: Lietuvos bankas https://www.lb.lt/lt/statistika
 

Mo­kė­ji­mų ba­lan­sas tai statistinė ataskaita, į kurią įtraukiamos šalies atitinkamo laikotarpio ekonominės operacijos tarptautiniu mastu. Joje parodomos ekonominės operacijos (sandoriai) tarp šalies ekonomikos subjektų (rezidentų) ir užsienio ekonomikos subjektų (nerezidentų). Ekonominė operacija mokėjimų balanse apibrėžiama kaip ekonominis srautas, parodantis ekonominės vertės sukūrimą, pokytį, mainus, perdavimą arba išnykimą.

Einamojoje ir kapitalo sąskaitose kredito ir debeto įrašai pateikiami su teigiamais ženklais, išskyrus atvejus, kai sandoris turi neigiamą reikšmę, pavyzdžiui, reinvestuotas nuostolis. Finansinėje sąskaitoje teigiami skaičiai reiškia turto arba įsipareigojimų didėjimą, o neigiami skaičiai – mažėjimą. Tokie balansuojantys rodikliai, kaip Einamosios sąskaitos balansas ar Grynasis skolinimas (Grynasis skolinimasis) visada bus traktuojami kaip kredito ir debeto arba turto (Grynasis įsigytas finansinis turtas) ir įsipareigojimų (Grynieji prisiimti įsipareigojimai) skirtumas.


Mokėjimų balansas (ketvirtinis)

Created with Highcharts 6.1.4Mln. EUREinamoji sąskaitaPrekėsPaslaugosPirminės pajamosAntrinės pajamos2010 m.I ketv.2010 m.II ketv.2010 m.III ketv.2010 m.IV ketv.2011 m.I ketv.2011 m.II ketv.2011 m.III ketv.2011 m.IV ketv.2012 m.I ketv.2012 m.II ketv.2012 m.III ketv.2012 m.IV ketv.2013 m.I ketv.2013 m.II ketv.2013 m.III ketv.2013 m.IV ketv.2014 m.I ketv.2014 m.II ketv.2014 m.III ketv.2014 m.IV ketv.2015 m.I ketv.2015 m.II ketv.2015 m.III ketv.2015 m.IV ketv.2016 m.I ketv.2016 m.II ketv.2016 m.III ketv.2016 m.IV ketv.2017 m.I ketv.2017 m.II ketv.2017 m.III ketv.2017 m.IV ketv.2018 m.I ketv.2018 m.II ketv.2018 m.III ketv.2018 m.IV ketv.-900-600-30003006009001 200

Šaltinis: Lietuvos bankas https://www.lb.lt/lt/mokejimu-balansas-ketvircio


Tarp­tau­ti­nių in­ves­ti­ci­jų ba­lan­sas yra sta­tistinė ataskaita, kuri parodo šalies finansi­nio užsienio turto ir įsipareigojimų užsieniui likučius atitinkamo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Pats tarptautinių investicijų ba­lansas (užsienio turto ir tarptauti­nių finansinių įsipareigojimų likučių skirtumas) parodo, ar šalis yra debitorė, ar kreditorė užsienio šalių atžvilgiu, o kartu su nefinansinio turto likučiais – grynąją šalies ekonomikos vertę.


Tarptautinių investicijų balansas (ketvirtinis)

Created with Highcharts 6.1.4Mln. EURTarptautinių investicijų balansasUžsienio turtasĮsipareigojimai2010 m.I ketv.2010 m.II ketv.2010 m.III ketv.2010 m.IV ketv.2011 m.I ketv.2011 m.II ketv.2011 m.III ketv.2011 m.IV ketv.2012 m.I ketv.2012 m.II ketv.2012 m.III ketv.2012 m.IV ketv.2013 m.I ketv.2013 m.II ketv.2013 m.III ketv.2013 m.IV ketv.2014 m.I ketv.2014 m.II ketv.2014 m.III ketv.2014 m.IV ketv.2015 m.I ketv.2015 m.II ketv.2015 m.III ketv.2015 m.IV ketv.2016 m.I ketv.2016 m.II ketv.2016 m.III ketv.2016 m.IV ketv.2017 m.I ketv.2017 m.II ketv.2017 m.III ketv.2017 m.IV ketv.2018 m.I ketv.2018 m.II ketv.2018 m.III ketv.2018 m.IV ketv.-30 000-20 000-10 000010 00020 00030 00040 00050 00060 000

Šaltinis: Lietuvos bankas https://www.lb.lt/lt/tarptautiniu-investiciju-balansas


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.