Lietuvos statistikos metraštis
(2019 m. leidimas)

Žemės ūkis

 

Skyriaus informacija bus papildyta

Nuotr. iš unsplash.com

2018 m. buvo pagaminta bendrosios žemės ūkio produkcijos už 2,4 mlrd. EUR. Produkcijos apimtis, palyginti su 2017 m., sumažėjo 10,5 proc., iš jos augalininkystės produkcijos – 16,8 proc., gyvulininkystės – 0,3 proc. Augalininkystės produkcijos sumažėjimą lėmė 46,3 proc. menkesnis ankštinių augalų ir 21,2 proc. – javų derlius. Gyvulininkystės produkcijos apimtis sumažėjo dėl 2,1 proc. smuktelėjusio gyvulių ir paukščių išauginimo.

Augalininkystės produkcijos dalis sudarė 60,9 proc. visos žemės ūkio produkcijos, iš jos javai – 29,6, pašariniai augalai – 9,1, rapsai – 7, ankštiniai augalai – 3,5 proc. Gyvulininkystės produkcija sudarė 39,1 proc. visos žemės ūkio produkcijos, iš jos gyvulių ir paukščių išauginimas – 17,5 proc., pieno primilžis – 15,9 proc.

Daugiausia žemės ūkio produkcijos pagaminta ūkininkų ir šeimos ūkiuose (71,1 proc. visos šalies produkcijos: 82 proc. visos augalininkystės ir 53,9 proc. visos gyvulininkystės produkcijos). Ūkininkai augino daugiau javų, kurie sudarė 33,4 proc. visos ūkininkų ūkiuose pagamintos žemės ūkio pro­duk­ci­jos, pieno primilžis sudarė 16,5 proc. Didžiausią že­mės ūkio ben­d­ro­vių pro­duk­ci­jos dalį sudarė išauginti gy­vu­liai ir paukščiai – 36,2 proc. (paukš­­čiai – 18,1 proc., kiau­lės – 14,8 proc.), ir javų derlius – 20,3 proc.


Pagrindiniai žemės ūkio produktai
   Vienam gyventojui, kg

 

2010

2015

2016

2017

2018

Grūdai

926

2 245

2 007

2 044

1 563

Javai

903

2 088

1 785

1 794

1 428

Cukriniai runkeliai

228

213

325

338

317

Daržovės

61

74

82

69

76

Bulvės

154

137

123

84

106

Vaisiai ir uogos

15

31

29

36

39

Mėsa (skerdena)

71

93

89

97

98

Natūralaus riebumo pienas

561

598

567

555

561

Kiaušiniai, vnt.

268

271

275

258

318

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bendroji žemės ūkio produkcija
   To meto kainomis

Created with Highcharts 6.1.4Mln. EUR1 850,22 354,02 711,22 548,72 450,92 530,42 270,02 534,62 358,41 345,11 771,71 970,01 840,01 769,41 831,51 636,61 817,11 707,1505,1582,3741,2708,7681,5698,9633,4717,5651,3 Iš visoŪkininkų ir kitų gyventojų ūkiaiŽemės ūkio bendrovės ir įmonės20102011201220132014201520162017201805001 0001 5002 0002 5003 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Žemės ūkio produkcijos gamintojų naudojamos žemės ūkio naudmenos

Nuimtas žemės ūkio augalų plotas

Žemės ūkio augalų derlius

Žemės ūkio augalų derlingumas

Vaismedžių ir uogakrūmių plantacijų plotas, derlius ir derlingumas

Augalininkystės produktų supirkimas

Gyvulių ir paukščių skaičius

Gyvulininkystės produktų gamyba

Gyvulių ir gyvulininkystės produktų supirkimas


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.