Lietuvos statistikos metraštis
(2019 m. leidimas)

Nuolatiniai gyventojai

 

Skyriaus informacija bus papildyta

Nuotr. iš unsplash.com


Pagrindinis statistinės informacijos apie gimimus, mirtis, santuokas, ištuokas, tarptautinę ir vidaus migraciją šaltinis yra Lietuvos Respublikos Gyventojų registro duomenys. 

 


   Nuolatiniai gyventojai

2019 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 794,2 tūkst. žmonių – tai 14,7 tūkst. (0,5 proc.) mažiau negu 2018 m. pradžioje. Šalies nuolatinių gyventojų skaičius 2018 m. mažėjo dėl dviejų priežasčių – dėl neigiamos neto tarptautinės migracijos ir dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos. Didesnę įtaką (77,6 proc. bendro sumažėjimo) turėjo neigiama natūrali gyventojų kaita.

2019 m. pradžioje miestuose gyveno 1 mln. 875,4 tūkst. (67,1 proc.) šalies nuolatinių gyventojų, kaime – 918,8 tūkst. (32,9 proc.). Miestuose nuolatinių gyventojų, palyginti su 2018 m. pradžia, sumažėjo 0,5 proc. (9,3 tūkst.), kaime – 0,6 proc. (5,4 tūkst.).

2019 m. pradžioje Lietuvoje moterų buvo 203 tūkst. daugiau negu vyrų (atitinkamai 1 mln. 498,6 tūkst. ir 1 mln. 295,6 tūkst.). Moterys sudarė 53,6 proc. visų nuolatinių gyventojų ir 1 tūkst. vyrų teko 1 157 mo­terys (2018 m. pradžioje – atitinkamai 53,8 proc. ir 1 165).

2019 m. pradžioje 552,4 tūkst., arba 19,8 proc., nuolatinių gyventojų buvo pagyvenę (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonės. Kas septintas vyras ir kas ketvirta moteris buvo 65 metų ir vyresnio amžiaus. Pagyvenusių žmonių skaičius šalyje, palyginti su 2018 m. pradžia, padidėjo 0,6 tūkst., arba 0,1 proc.

2019 m. pradžioje vaikų iki 15 metų amžiaus buvo 1,3 karto mažiau nei pagyvenusių žmonių ir šimtui vaikų teko 131 pagyvenęs žmogus.

2019 m. pradžioje Lietuvos Respublikos piliečiai sudarė 98,3 proc. šalies nuolatinių gyventojų, Ukrainos – 0,5, Rusijos – 0,4, Baltarusijos – 0,3 proc. (2018 m. pradžioje – atitinkamai 99 proc., 0,2, 0,3 ir 0,1 proc.). Dauguma (2 mln. 656 tūkst., arba 95 proc.) ša­lies nuolatinių gy­ventojų gimė Lietuvoje, 138,2 tūkst. (5 proc.) – užsie­nyje.

2019 m. pradžioje 1 mln. 157,9 tūkst. (50,5 proc.) 18 metų am­žiaus ir vyresnių nuolatinių gyventojų buvo vedę / ište­kėju­sios, 10,5 proc. – išsituokę / išsi­tuokusios, kas vienuoliktas – našlys / našlė. Išsituokusių moterų buvo 1,8 karto daugiau nei vyrų, našlių moterų – 7 kartus daugiau.


Nuolatiniai gyventojai mieste ir kaime, gyventojų tankis

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.Tankis 1 km²2 921,32 921,32 888,62 888,62 847,92 847,92 808,92 808,92 794,22 794,21 962,61 962,61 943,21 943,21 911,11 911,11 884,71 884,71 875,41 875,4958,6958,6945,3945,3936,8936,8924,2924,2918,8918,844,744,744,244,243,643,643,043,042,842,8 Iš viso gyventojųMiesteKaimeGyventojų tankis 1 km²2015201620172018201908001 6002 4003 200012243648

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

10 didžiausių Lietuvos miestų
Gyventojų skaičius 2019 m. pradžioje

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Demografinės senatvės koeficientas
Šimtui vaikų (0–14 metų amžiaus) teko pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių, metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.41161161201201221221241241261261291291291291301301311311311317777797980808181838384848585868686868686157157163163167167169169172172175175176176178178178178178178 Iš visoVyraiMoterys2010201120122013201420152016201720182019050100150200

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas
Šimtui 15–64 metų amžiaus gyventojų teko vaikų (0–14 metų amžiaus) ar pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių, metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.448484949494949495050505051515252535353532222222222222223232326272727282829293030 Bendras išlaikomo amžiaus žmonių koeficientasVaikų (0–14 metų amžiaus)Pagyvenusių žmonių (65 metų ir vyresnių)20102011201220132014201520162017201820190102030405060

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nuolatiniai gyventojai pagal pilietybę
Metų pradžioje

 

2010

2015

2016

2017

2018

2019

Iš viso

3 141 976

2 921 262

2 888 558

2 847 904

2 808 901

2 794 184

Baltarusija

4 404

1 941

813

866

3 228

8 862

Jungtinės Valstijos

434

55

0

5

62

559

Latvija

532

723

851

948

1 067

1 169

Lenkija

1 161

1 281

1 322

1 381

1 417

1 463

Lietuva

3 114 378

2 898 792

2 869 876

2 827 787

2 781 557

2 746 998

Rusija

11 318

10 717

8 900

8 347

8 069

10 897

Ukraina

2 543

2 090

1 524

2 505

6 216

13 891

Vokietija

474

445

509

556

614

691

Be pilietybės

2 661

1 628

1 422

1 281

1 153

1 030

Kitos šalys

3 791

3 590

3 341

4 228

5 518

8 624

Nežinoma

280

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Gimstamumas, mirtingumas ir natūrali gyventojų kaita

Created with Highcharts 6.1.431 47531 47530 62330 62328 69628 69628 14928 14910,810,810,710,710,110,110,010,041 77641 77641 10641 10640 14240 14239 57439 57414,414,414,314,314,214,214,114,1-10 301-10 301-10 483-10 483-11 446-11 446-11 425-11 425-3,6-3,6-3,6-3,6-4,0-4,0-4,1-4,1GimusiejiBendrasis gimstamumo rodiklis (1 tūkst. gyventojų)MirusiejiBendrasis mirtingumo rodiklis (1 tūkst. gyventojų)Natūrali gyventojų kaitaBendrasis natūralios gyventojų kaitos rodiklis (1 tūkst. gyventojų)2015201620172018-20 000020 00040 00060 000-6061218

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje  

 

 

   Santuokos ir ištuokos

2018 m. buvo įregistruota 19,7 tūkst. santuokų ir 8,6 tūkst. ištuokų. Susituokė 1,5 tūkst. (6,9 proc.) mažiau ir išsituo­kė 122 (1,4 proc.) poromis daugiau negu 2017 m. Bendrasis santuokų rodiklis (santuo­kų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų) 2018 m. sumažėjo iki 7 (2017 m. – 7,5). Bendrasis ištuokų rodiklis (ištuokų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų) padidėjo iki 3,1 (2017 m. – 3). Tikėtina, kad jei išliks pastarųjų metų ištuokų lygis, iš 100 susituokusių porų mažiau negu pusė (39) išsituoks. 2018 m. vidutinis pirmą kartą vedusių vyrų amžius buvo 30,3 metų (2017 m. – 30,2 metų), pirmą kartą ištekėjusių moterų – 28 metai (2017 m. – 27,8 metų). 2018 m., kaip ir 2017 m., pakartotinai susituokė apie penkta­dalis vyrų ir moterų. 2018 m. po ištuokos šeimose be vieno iš tėvų liko gyventi 6,6 tūkst. vaikų iki 18 metų amžiaus (2017 m. – 6,5 tūkst.).


Santuokos

Created with Highcharts 6.1.418 68818 68819 22119 22120 66020 66020 46920 46922 14222 14221 98721 98721 34721 34721 18621 18619 73419 73413 11013 11013 54613 54614 59414 59414 16614 16615 25015 25015 21915 21914 91414 91414 68414 68413 53013 5305 5785 5785 6755 6756 0666 0666 3036 3036 8926 8926 7686 7686 4336 4336 5026 5026 2046 2046,06,06,36,36,96,96,96,97,67,67,67,67,47,47,57,57,07,0 Iš visoMiesteKaimeBendrasis santuokų rodiklis (1 tūkst. gyventojų)20102011201220132014201520162017201808 00016 00024 0000369

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ištuokos

Created with Highcharts 6.1.410 00610 00610 34110 34110 39910 3999 9749 9749 8069 8069 3719 3718 8798 8798 5188 5188 6408 6406 8366 8367 1287 1287 3597 3596 9246 9246 8316 8316 3946 3946 0376 0375 8975 8975 9005 9003 1703 1703 2133 2133 0403 0403 0503 0502 9752 9752 9772 9772 8422 8422 6212 6212 7402 7403,23,23,43,43,53,53,43,43,33,33,23,23,13,13,03,03,13,1 Iš visoMiesteKaimeBendrasis ištuokų rodiklis (1 tūkst. gyventojų)20102011201220132014201520162017201804 0008 00012 00016 00001234

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje  

 

 

   Gimstamumas

2018 m. gimė 28,1 tūkst. kūdikių, tai 0,5 tūkst. (1,9 proc.) mažiau negu 2017 m. Bendrasis gimstamumo rodiklis (gyvų gimusių kūdikių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų) 2018 m. buvo 10 (2017 m. – 10,1). 2018 m. suminis gimstamumo rodiklis kaip ir 2017 m. buvo 1,63. Palankiausia demografinė pusiausvyra, užtikrinanti kartų kaitą, yra tada, kai suminis gimstamumo rodiklis svyruoja apie 2,1. 2018 m. vidutinis pirmąjį vaiką gimdančių moterų amžius buvo 27,8 metų (2017 m. – 27,5 metų). Beveik pusė (44,3 proc.) visų gyvų gimusių kūdikių buvo pirmagimiai, 40 proc. – antri gimę, tretieji ir pas­kesnieji naujagimiai sudarė 15,6 proc. 2018 m. santuokos neįregistravusiems tėvams gimė 7,4 tūkst. kūdikių, tai 26,4 proc. visų gyvų gimusių kūdikių (2017 m. – 26,8 proc.).


Suminis gimstamumo rodiklis

Created with Highcharts 6.1.41,501,501,551,551,601,601,591,591,631,631,701,701,691,691,631,631,631,631,421,421,471,471,551,551,471,471,541,541,591,591,591,591,531,531,531,531,661,661,731,731,701,701,871,871,861,862,002,001,941,941,891,891,901,90 Iš visoMiesteKaime201020112012201320142015201620172018011223

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje  

 

 

   Mirtingumas

2018 m. mirė 39,6 tūkst. žmonių, tai 568 (1,4 proc.) mažiau negu 2017 m. 2018 m. bendrasis mirtingumo rodiklis (mirusiųjų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų) buvo 14,1 (2017 m. – 14,2). 2018 m. vyrų vidutinė tikėtina gyve­ni­mo trukmė buvo 70,9 metų, moterų – 80,6 (2017 m. atitinkamai 70,7 ir 80,4 metų). Skirtumas tarp vyrų ir mo­te­rų vidutinės tikėtinos gyveni­mo trukmės 2018 m. buvo toks pat, kaip ir 2017 m. – 9,7 metų.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2018 m. nuo kraujotakos sistemos ligų mirė 21,9 tūkst. (55,4 proc. visų mirusiųjų) žmonių, nuo piktybinių navikų – 8 tūkst. (20,3 proc.), dėl išorinių mirties priežasčių – 2,6 tūkst. (6,6 proc.). 2018 m. 683 asmenys nusižudė, 451 mirė dėl nukritimų, 224 žuvo transporto įvykių metu, 163 sušalo, 157 mirė apsinuodiję alkoholiu, 155 paskendo, 72 buvo nužudyti.

2018 m. mirė 96 kūdikiai, t. y. 11 (12,9 proc.) daugiau negu 2017 m. Kūdikių mirtingumo rodiklis (mirusių kūdikių skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyvų gimusių kūdikių) padidėjo nuo 2,9 (2017 m.) iki 3,4 2018 m.


Mirtingumas pagal lytį

Created with Highcharts 6.1.421 53621 53620 94420 94420 69120 69120 78920 78920 11020 11020 52920 52920 32820 32819 28619 28619 02419 02420 58420 58420 09320 09320 24720 24720 72220 72220 14220 14221 24721 24720 77820 77820 85620 85620 55020 55013,613,613,613,613,713,714,014,013,713,714,414,414,314,314,214,214,114,1VyraiMoterysBendrasis mirtingumo rodiklis (1 tūkst. gyventojų)201020112012201320142015201620172018010 00020 00030 0000481216

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Mirtingumas pagal mirties priežastis ir lytį
Higienos instituto duomenys, mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų

Vyrai

Moterys

Created with Highcharts 6.1.4709,0716,4718,2726,6699,5729,0735,6711,7693,7320,0322,9324,7318,0334,9346,8342,6336,4341,289,582,884,388,783,783,792,679,578,762,664,963,172,060,866,663,366,570,2218,7202,5202,7204,7190,3179,5175,5156,1144,9Kraujotakos sistemos ligosPiktybiniai navikaiVirškinimo sistemos ligosKvėpavimo sistemos ligosIšorinės mirties priežastys20102011201220132014201520162017201805001 0001 500

 

Created with Highcharts 6.1.4808,9801,7824,4843,9826,8882,9865,1868,0858,9212,0220,5219,0221,9221,5236,6237,3236,7239,556,255,256,264,360,662,460,962,758,523,120,72430,722,729,729,531,331,855,154,853,951,848,551,448,150,749,2Kraujotakos sistemos ligosPiktybiniai navikaiVirškinimo sistemos ligosKvėpavimo sistemos ligosIšorinės mirties priežastys20102011201220132014201520162017201805001 0001 500

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kūdikių mirtingumas pagal amžių

Created with Highcharts 6.1.42534232829342421192830221721192618193026291925212611257054444643586335334,94,83,93,73,94,24,52,93,4Iki 1 dienos1–6 dienų7–27 dienų28–365 dienųKūdikių mirtingumo rodiklis (1 tūkst. gyvų gimusių kūdikių)20102011201220132014201520162017201805010015020001,534,56

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Nurodyto amžiaus gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė

Created with Highcharts 6.1.4Amžius, metais73,273,273,673,674,074,074,074,074,674,674,574,574,874,875,775,775,975,967,667,668,068,068,468,468,568,569,169,169,169,169,569,570,770,770,970,978,878,879,179,179,579,579,479,479,979,979,679,680,080,080,480,480,680,6 Iš visoVyraiMoterys2010201120122013201420152016201720180306090

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje  

 

 

   Tarptautinė migracija

2018 m. iš Lietuvos emigravo 32,2 tūkst. gyventojų. Palyginti su 2017 m., emigrantų skaičius sumažėjo 1,5 karto (15,7 tūkst.). Bendrasis emigracijos rodiklis sumažėjo nuo 16,9 (2017 m.) iki 11,5 (2018 m.).

2018 m. į Lietuvą imigravo 28,9 tūkst. žmonių – 8,5 tūkst. (1,4 karto) daugiau nei 2017 m. Bendrasis imigracijos rodiklis 2018 m. sudarė 10,3 imigranto (2017 m. – 7,2).

2018 m. į Lietuvą grįžo gyventi 16,6 tūkst. Lietuvos Respublikos piliečių – tai 6,4 tūkst. daugiau negu 2017 m. Pernai į šalį imigravo 12,3 tūkst. užsieniečių (42,6 proc. visų imigrantų), tai 2,1 tūkst. (20,7 proc.) daugiau nei 2017 m.

2018 m. neto tarptautinė migracija sumažėjo – iš Lietuvos emigravo 3,3 tūkst. žmonių daugiau negu imigravo (2017 m. – 27,6 tūkst.).

Pagal populiarumą tarp emigravusių iš Lietuvos gyventojų 2018 m. pirmoji išliko Jungtinė Karalystė (12,2 tūkst., arba 37,7 proc. visų emigrantų). Lietuvos gyventojai emigravo ir į Vokietiją (3,2 tūkst., arba 9,8 proc.), Norvegiją (3 tūkst., arba 9,3 proc.), Airiją (2 tūkst., arba 6,3 proc.).

Pernai iš Jungtinės Karalystės grįžo beveik pusė (7,6 tūkst., arba 45,8 proc.) visų grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių, iš Norvegijos – 1,9 tūkst., arba 11,3 proc., Airijos – 1,2 tūkst., arba 7,4 proc., Vokietijos – 1,2 tūkst., arba 7,3 proc.

Beveik pusė (5,7 tūkst., arba 46,5 proc.) 2018 m. imigravusių užsieniečių buvo Ukrainos piliečiai, 3,3 tūkst. (26,4 proc.) – Baltarusijos, 780 (6,3 proc.) – Rusijos piliečiai. Per metus imigravusių Ukrainos piliečių skaičius padidėjo 32,1 proc., Baltarusijos – 20 proc., Rusijos piliečių – 18,9 proc.


Tarptautinė migracija

 

2010

2015

2016

2017

2018

Emigrantai

83 157

44 533

50 333

47 925

32 206

Imigrantai

5 213

22 130

20 162

20 368

28 914

Neto tarptautinė migracija

-77 944

-22 403

-30 171

-27 557

-3 292

Bendrasis emigracijos rodiklis (1 tūkst. gyventojų)

26,9

15,3

17,5

16,9

11,5

Bendrasis imigracijos rodiklis (1 tūkst. gyventojų)

1,7

7,6

7,0

7,2

10,3

Bendrasis neto tarptautinės migracijos rodiklis (1 tūkst. gyventojų)

-25,2

-7,7

-10,5

-9,7

-1,2

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Imigrantai pagal buvusią gyvenamąją vietą (valstybę) 2018 m.

Grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai

Imigravę užsieniečiai

Created with Highcharts 6.1.47 5967 5961 8751 8751 2311 2311 2121 212654654564564496496400400385385276276205205Jungtinė KaralystėNorvegijaAirijaVokietijaDanijaNyderlandaiŠvedijaJAVIspanijaRusijaIslandija05001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 000

 

Created with Highcharts 6.1.45 7375 7373 2563 256783783368368134134115115107107101101949487878181UkrainaBaltarusijaRusijaIndijaMoldovaLatvijaTurkijaKinijaVokietijaJAVGruzija02505007501 0001 2501 5001 7502 0002 2502 5002 7503 0003 2503 5003 7504 0004 2504 5004 7505 0005 2505 5005 7506 0006 250

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Emigrantai pagal būsimą gyvenamąją vietą (valstybę)

2017

2018

Created with Highcharts 6.1.4Iš viso47 925JungtinėKaralystė21 577JungtinėKaralystė21 577Norvegija5 031Norvegija5 031Vokietija4 136Vokietija4 136Airija3 355Airija3 355JAV978JAV978Ispanija893Ispanija893Kitosvalstybės11 955Kitosvalstybės11 955

 

Created with Highcharts 6.1.4Iš viso32 206JungtinėKaralystė12 157JungtinėKaralystė12 157Vokietija3 169Vokietija3 169Norvegija3 000Norvegija3 000Airija2 014Airija2 014JAV696JAV696Ispanija644Ispanija644Kitosvalstybės10 526Kitosvalstybės10 526

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje  

 

 

   Vidaus migracija

2018 m. nuolatinę gyvenamąją vietą šalyje pakeitė 76,2 tūkst., arba 2,7 proc. šalies nuolatinių gyventojų. Vidaus migrantų skaičius, palyginti su 2017 m., padidėjo 6,8 tūkst. (9,7 proc.).

Bendrieji atvykimo / išvykimo rodikliai (atvykusių / išvykusių asmenų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų) padidėjo nuo 24,5 2017 m. iki 27,2 2018 m.

Pernai pakeitusių nuolatinę gyvenamąją vietą šalyje į miestą buvo daugiau negu pusė (42,9 tūkst., arba 56,4 proc.), į kaimą – 33,3 tūkst., arba 43,6 proc. (2017 m. – atitinkamai 36,6 tūkst., arba 55,7 proc. ir 30,8 tūkst., arba 44,3 proc.).


Vidaus migrantai pagal judėjimo kryptis 2018 m.

Pakeitė nuolatinę gyvenamąją vietą į miestą

  Pakeitė nuolatinę gyvenamąją vietą į kaimą

Created with Highcharts 6.1.4Iš viso42 931Iš miesto18 511Iš miesto18 511Iš kaimo24 420Iš kaimo24 420

 

Created with Highcharts 6.1.4Iš viso33 245Iš miesto28 098Iš miesto28 098Iš kaimo5 147Iš kaimo5 147

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Nuolatiniai gyventojai pagal lytį

Nuolatiniai gyventojai pagal amžiaus grupes

0–15 metų, darbingo ir pensinio amžiaus nuolatiniai gyventojai

Medianinis gyventojų amžius

Nuolatiniai gyventojai pagal lytį ir santuokinę padėtį

Nuolatiniai gyventojai pagal gimimo valstybę

Gimstamumo rodikliai pagal motinos amžių

Gyvi gimę kūdikiai pagal gimimo įregistravimo pobūdį

Susituokę asmenys pagal lytį ir amžiaus grupes

Išsituokę asmenys pagal lytį ir amžiaus grupes

Mirtingumas pagal lytį ir amžiaus grupes

Mirusieji pagal mirties priežastis

Imigrantai ir emigrantai pagal pilietybę


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.