Lietuvos statistikos metraštis
(2019 m. leidimas)

Materialinės investicijos

 

Skyriaus informacija bus papildyta

Nuotr. iš pixabay.com

Statistinė informacija apie materialines investicijas parengta naudojant investicijų ir verslo struktūros statistinių tyrimų duomenis.

Statistinė informacija apima visas ūkio subjektų investicijas: valstybės investicijas, šalies ir užsienio privačios nuosavybės teisės subjektų investicijas (be ūkininkų investicijų) bei įvertintas fizinių asmenų investicijas į gyvenamųjų namų statybą, priskiriamas nekilnojamojo turto operacijų veiklai.

Materialinės investicijos pateikiamos to meto kainomis be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), išskyrus atvejus, kai PVM įskaitomas į turto įsigijimo vertę, suskirstytos pagal sektorius (valstybės ir privatųjį) ir turto rūšį.


2018 m. išankstiniais duomenimis šalies teritorijoje investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą sudarė 8 mlrd. EUR, arba 8,9 proc. daugiau nei 2017 m. Valstybės sektoriaus investicijos sudarė 23,9 proc., privataus sektoriaus investicijos – 76,1 proc. visų šalies investicijų.

Pagal turto rūšį daugiausia – 52,5 proc. – šalyje investuotų lėšų sudarė investicijos į pastatus ir inžinerinius statinius. Palyginti su 2017 m., jos padidėjo 5,8 proc. Investicijos į mašinas, įrenginius ir transporto priemones sudarė 44,7 proc. visų investicijų ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 12,9 proc.


Materialinės investicijos pagal ekonomines veiklos rūšis

To meto kainomis

Created with Highcharts 6.1.4Proc.3,43,413,613,64,04,09,19,112,712,71,01,02,12,10,60,620,820,82,42,45,85,814,014,00,50,51,21,20,70,73,13,114,914,94,14,19,09,016,416,41,31,31,61,60,70,720,220,22,32,33,63,611,611,60,40,41,31,30,60,6ACFGHIJKLMNOPQR0510152025

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Ekonominės veiklos rūšys

A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
C Apdirbamoji gamyba
F Statyba
G Didmeninė ir mažmeninė pre­ky­ba; variklinių transporto prie­mo­nių ir motociklų remontas
H Transportas ir saugojimas
I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
J Informacija ir ryšiai
K Finansinė ir draudimo veikla
L Nekilnojamojo turto operacijos
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
N Administracinė ir aptarnavimo veikla
O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
P Švietimas
Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.