Lietuvos statistikos metraštis
(2019 m. leidimas)

Kultūra, spauda ir sportas

 

Skyriaus informacija bus papildyta

Nuotr. iš pixabay.comunsplash.com

  Kultūra

  Spauda

     Sportas

 

Skyriuje pateikiama Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvos nacionalinio kultūros centro, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos statistikos departamento informacija apie kultūrą, spaudą ir sportą. Pateikiami bibliotekų, muziejų, teatrų, kino teatrų, kultūros centrų, valstybinių archyvų, spaudos, radijo ir televizijos bei sporto organizacijų duomenys.


2018 m. šalyje veikė 2 402 bibliotekos, 654 kultūros centrai ir jų filialai, 104 muziejai, 50 teatrų ir 26 kino teatrai.

 

   Kultūra


Bibliotekos 

2018 m. visose bibliotekose lankėsi 1 mln. 162 tūkst. registruotų vartotojų, arba 42 proc. šalies gyventojų. Registruotų vartotojų skaičius, palyginti su 2017 m., sumažėjo 44 tūkst. Per metus vienas registruotas vartotojas bibliotekoje lankėsi vidutiniškai 18,5 karto.

2018 m. bibliotekų fonduose buvo sukaupta 51,5 mln. egzempliorių dokumentų.


Bibliotekos

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.2 7162 7162 6942 6942 6332 6332 5852 5852 5632 5632 5492 5492 5052 5052 4532 4532 4022 4026 2326 2326 1826 1826 1306 1306 0046 0045 9565 9565 8665 8665 6445 6445 4875 4875 3125 31226 16926 16926 36226 36225 42825 42824 55624 55624 59324 59323 16423 16422 85122 85122 16622 16621 51821 518Bibliotekų skaičiusProfesionaliųjų bibliotekininkų skaičiusApsilankymų bibliotekose skaičius, tūkst.20102011201220132014201520162017201801 5003 0004 5006 0007 5009 00005 00010 00015 00020 00025 00030 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kultūros centrai

2018 m. šalyje buvo 654 kultūros centrai, juose veikė 3,8 tūkst. meno mėgėjų kolektyvų, studijų ir būrelių, kurie surengė 56,1 tūkst. koncertų ir kitų kultūros renginių (2017 m. – 52,4 tūkst.).


Kultūros centrai 2018 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Muziejai

Muziejų lankytojų skaičius per metus padidėjo nuo 4,2 iki 5 mln. Viename muziejuje vidutiniškai apsilankė 48 tūkst. lankytojų. Daugiausia lankytojų sulaukė Lietuvos jūrų muziejus (793 tūkst.), Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (430 tūkst.), Trakų istorinis muziejus (394 tūkst.), Lietuvos dailės muziejus (353 tūkst.), ir Lietuvos nacionalinis muziejus (223 tūkst.).


Muziejų lankytojų skaičius

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.2 7272 7272 6552 6552 7162 7163 2673 2673 7573 7573 8963 8963 9813 9814 1524 1525 0265 02620102011201220132014201520162017201801 0002 0003 0004 0005 0006 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Viename muziejuje vidutiniškai apsilankė lankytojų

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.26,726,725,325,326,126,131,131,136,136,137,537,538,738,741,541,550,350,32010201120122013201420152016201720180102030405060

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Teatrai ir koncertinės organizacijos

Šalyje veikė 13 valstybinių ir 37 nevalstybiniai teatrai. 2018 m. teatruose parodyta 6,7 tūkst. spektaklių, vienas teatras parodė vidutiniškai 135 spektaklius. Žiūrovų skaičius per metus sumažėjo nuo 1,40 iki 1,35 mln.

2018 m. 7 valstybinės koncertinės organizacijos šalyje surengė 845 koncertus. Koncertuose apsilankė 481 tūkst. žiūrovų.

2018 m. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos originalių radijo programų transliacija per metus sudarė 27,9 tūkst. val., televizijos – 31,8 tūkst. val. Nevalstybinio radijo originalių programų transliacija per metus sudarė 220,9 tūkst. val., televizijos – 194,3 tūkst. val.


Teatrai ir valstybinės koncertinės organizacijos

 

 

2010

2015

2016

2017

2018

Teatrų skaičius

Valstybinis teatras

13

13

13

13

13

Nevalstybinis teatras

27

24

24

39

37

Teatrų žiūrovų skaičius, tūkst.

Valstybinis teatras

587

719

753

767

709

Nevalstybinis teatras

271

735

526

628

643

Surengta spektaklių ir kitų renginių

Valstybinis teatras

2 689

3 113

3 361

3 521

2 830

Nevalstybinis teatras

1 898

2 988

2 806

3 757

3 910

Pajamos už bilietus, tūkst. EUR

Valstybinis teatras

4 140

6 370

6 773

7 138

8 353

Nevalstybinis teatras

1 127

5 048

5 738

6 798

6 393

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Valstybinių koncertinių organizacijų veikla

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.888877777777777777915915940940849849885885929929855855829829741741845845153153140140138138148148145145158158162162134134481481Valstybinių koncertinių organizacijų skaičiusValstybinių koncertinių organizacijų surengtų koncertų skaičiusValstybinių koncertinių organizacijų klausytojų skaičius, tūkst.201020112012201320142015201620172018025050075010000200400600800

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kinas

2018 m. šalies kino teatruose apsilankė 4,3 mln. žiūrovų, arba 159 tūkst. daugiau nei 2017 m. Šalyje veikė 26 kino teatrai, juose įrengtos 82 kino salės, turinčios 17,5 tūkst. vietų. Vienoje kino salėje vidutiniškai per metus parodyta 1,4 tūkst. kino filmų seansų. Vienas gyventojas per metus kine lankėsi vidutiniškai 1,5 karto.


Kino teatrai

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.8181848483838383767679798383838382822 521,72 521,73 047,33 047,33 049,43 049,43 326,23 326,23 284,53 284,53 463,93 463,93 790,83 790,84 150,54 150,54 309,74 309,7Kino salių skaičiusKino filmų žiūrovų skaičius, tūkst.201020112012201320142015201620172018015304560759001 0002 0003 0004 0005 0006 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Valstybiniai archyvai
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos duomenys

 

2010

2015

2016

2017

2018

Archyvai

15

15

15

9

9

Ekskursijos archyvuose

80

147

136

154

82

Raštiški pasiteiravimai, tūkst.

41,0

29,5

30,1

25,9

31,3

Darbuotojai

411

417

417

422

425

Archyviniai dokumentai (popieriniai), tūkst. m

105,0

110,5

111,6

113,0

114,0

Fotodokumentai, tūkst.

385,5

399,7

403,8

409,4

417,2

Kino dokumentai, tūkst.

8,5

9,3

9,4

9,5

9,5

Garso dokumentai, tūkst.

20,5

22,9

24,6

24,9

25,2

Vaizdo dokumentai, tūkst.

3,1

4,6

5,0

5,4

5,9

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

 

   Spauda


2018 m. šalyje buvo išleista 3 075 pa­va­dinimų knygos, jų metinis tiražas siekė 4,7 mln. Išleista 527 pavadinimų žurnalai ir brošiūros ir 188 pavadinimų laik­raš­čiai. Laik­raščių ir žurnalų metiniai tiražai, palyginti su 2017 m., sumažėjo atitinkamai 6 ir 7,9 proc.


Knygų, žurnalų ir laikraščių leidyba

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. egz.188 255188 255176 154176 154146 314146 314127 417127 417108 538108 53897 65097 65093 16293 16284 40984 40979 30479 30459 54359 54361 73561 73555 24755 24756 25856 25855 09155 09152 46152 46150 08050 08046 39946 39942 74642 7464 951,74 951,74 973,74 973,74 895,34 895,34 429,64 429,64 436,04 436,04 279,74 279,74 577,14 577,14 581,14 581,14 723,44 723,4LaikraščiaiŽurnalaiKnygos ir brošiūros201020112012201320142015201620172018050 000100 000150 000200 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

 

   Sportas


2018 m. šalyje buvo 113 nacionalinių sporto organizacijų. Olimpinių ir neolimpinių, aviacijos, techninių sporto šakų sportininkų, įskaitant neįgaliuosius, šalyje 2018 m. buvo 141,8 tūkst. – tai sudarė 5,1 proc. visų gyventojų. 2018 m. daugiausia sportininkų pritraukusios sporto šakos buvo futbolas, krepšinis, plaukimas, lengvoji atletika, tinklinis, rankinis, stalo tenisas (52,4 proc. visų sporto šakų sportininkų). Europos ir pasaulio čempionatuose olimpinių sporto šakų olimpinėse rungtyse Lietuvos suaugusieji, jaunimas ir jauniai laimėjo 25 medalius.


Sportininkai pagal sporto šakas 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.423 29123 29122 35022 3507 3937 3936 9436 9435 4205 4203 5683 5683 3913 3913 2593 2593 1033 1031 8781 8781 7811 7811 3851 3851 2061 2061 1991 1991 1791 1791 1161 1161 1091 1099729729379377437437087086246245645645435434024023893893853853763763513513383383233232502502232231591591261261051057272464619192 4492 4492 0012 0011 6531 653406406Olimpinės sporto šakosNeolimpinės sporto šakos Olimpinės sporto šakosFutbolasKrepšinisPlaukimasLengvoji atletikaTinklinisRankinisStalo tenisasTenisasDziudo imtynėsBoksasŽolės riedulysGraikų romėnų imtynėsBadmintonasDviračių sportasLedo ritulysIrklavimasBaidarių, kanojų irklavimasSunkioji atletikaGimnastika (sportinė)Šaudymo sportasVandensvydisLaisvosios imtynėsBuriavimasSlidinėjimasTriatlonasŽirginis sportasBeisbolasMeninė gimnastikaDailusis čiuožimasTekvondo (WTF)Šaudymas iš lankoFechtavimasisŠiuolaikinė penkiakovėŠuoliai į vandenįBiatlonasKalnų slidinėjimasŠuoliai ant batutoAkmenslydisGreitasis čiuožimas Neolimpinės sporto šakosNeįgaliųjų sportasTechninės sporto šakosRegbisAviacijos sporto šakos01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 00021 00022 00023 00024 00025 …

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kūno kultūros ir sporto bazės

 

2010

2015

2016

2017

2018

Sporto salių skaičius

1 227

1 619

1 592

1 633

1 611

Futbolo aikščių skaičius

495

658

652

632

639

Stadionų skaičius

565

596

591

594

599

Teniso aikštynų skaičius

150

243

248

279

272

Plaukimo baseinų skaičius

39

46

45

47

50

Šaudyklų skaičius

36

48

43

42

43

Irklavimo sporto bazių skaičius

10

18

18

18

19

Sporto maniežų skaičius

20

30

31

36

37

Žirginio sporto maniežai

13

21

22

27

28

Lengvosios atletikos maniežai

5

6

6

6

6

Futbolo maniežai

2

3

3

3

3

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:

Bibliotekų veikla

Kino teatrų veikla

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos originalios programų apimtis

Knygos ir brošiūros pagal paskirtį

Laikraščiai, žurnalai ir kiti periodiniai leidiniai pagal kalbas