Lietuvos statistikos metraštis
(2019 m. leidimas)

Švietimas

 

Skyriaus informacija bus papildyta

Nuotr. iš unsplash.com

Sky­riu­je pa­tei­kia­ma informacija apie vals­ty­bi­nes ir nevalstybines švietimo įstai­gas: iki­mokyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas, bendro­jo ugdymo mokyklas, profesi­nio mokymo įstaigas, kolegijas ir universitetus.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo įsta­ty­mas įtei­si­na pri­va­lo­mą­jį ir valstybės garantuojamą vai­kų ir pa­aug­lių ugdymą iki 16 me­tų pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas.

Gyventojų išsilavinimas apibrėžiamas re­mian­tis Išsilavinimo klasifikatoriumi, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V‑988.


2018–2019 mokslo metais Lietuvoje mokėsi ar studijavo 468 tūkst. mokinių ir studentų, arba beveik kas šeštas Lietuvos gyventojas.

2018 m. pabaigoje šalyje veikė 731 ikimokyklinio ugdymo įstaiga (mieste – 632, kaime – 99) ir 517-oje bendrojo ugdymo mokyklų įsteigtos ikimokyklinio ugdymo grupės. Jose buvo ugdoma 120,9 tūkst. vaikų, tai sudarė 68 proc. visų šalies 1–6 metų amžiaus šalies gyventojų. 2018 m. šimtui 1–6 metų amžiaus vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigose vidutiniškai teko 72 vietos (2017 m. – 69), o šimtui šias įstaigas lankančių vaikų teko 106 vietos (2017 m. – 103).

Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius per metus sumažėjo nuo 1 125 iki 1 089 o besimokančių jose mokinių – nuo 326 tūkst. iki 322 tūkst.

2018 m. vidurinį išsilavinimą bendrojo ugdymo mokyklose įgijo 23 tūkst. abiturientų. Profesinio mokymo įstaigose 4,5 tūkst. mokinių kartu su brandos atestatu įgijo ir profesiją.

2018–2019 mokslo metų pradžioje šalyje veikė 73 profesinio mokymo įstaigos, kuriose mokėsi 34 tūkst. mokinių. Profesinę kvalifikaciją šiose mokyklose 2018 m. įgijo 15 tūkst. mokinių.

Aukščiausios kvalifikacijos specialistus šalyje rengė 42 aukštosios mokyklos – 20 universitetų ir 22 kolegijos (iš jų 7 universitetai ir 10 kolegijų – nevalstybiniai). 2018–2019 mokslo metų pradžioje šiose mokyklose studijavo 111,3 tūkst. studentų, iš jų universitetuose – 77,3 tūkst., kolegijose – 34 tūkst. Palyginti su praėjusiais mokslo metais, studentų skaičius aukštosiose mokyklose sumažėjo 6,5 tūkst., arba 6 proc.

2018 m. kolegijose profesinio bakalauro laipsnį įgijo 8 tūkst. absolventų, universitetuose 10,7 tūkst. studentų įgijo bakalauro, 6,5 tūkst. – magistro, 313 – mokslo daktaro laipsnį. 639 absolventai, baigę profesines studijas, įgijo profesinę kvalifikaciją.


Gyventojų išsilavinimas
Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenys, tūkst.

 

2010

2015

2016

2017

2018

15 metų ir vyresni gyventojai

2 671,9

2 483,0

2 449,1

2 405,7

2 379,9

Aukštasis, aukštesnysis

641,3

736,0

744,0

747,9

766,8

Vidurinis su profesine kvalifikacija, vidurinis, pagrindinis su profesine kvalifikacija

877,5

841,8

847,1

822,8

813,9

Pagrindinis, pradinis su profesine kvalifikacija

368,7

286,3

262,4

244,5

225,9

Pradinis

314,6

203,0

174,1

157,8

148,8

Specialus vidurinis, povidurinis

469,9

416,0

421,6

432,8

424,3

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


15 metų ir vyresnių gyventojų išsilavinimo lygis pagal amžiaus grupes 2018 m.
Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenys, proc.

Created with Highcharts 6.1.4Proc.32,232,28,18,155,655,649,749,733,733,730,130,123,823,816,416,49,09,051,851,847,947,938,738,741,341,362,962,966,666,662,862,841,441,420,420,416,016,044,044,05,75,79,09,03,43,43,33,313,413,442,242,270,670,6Aukštas¹Vidutinis²Žemas³ Iš viso15–24 metų25–34 metų35–44 metų45–54 metų55–64 metų65–74 metų75–84 metų85 ir vyresni05101520253035404550556065707580859095100

____________________
¹ Aukštas – aukštesnysis, aukštasis (2013 – ISCED 5, 6, nuo 2014 m. – ISCED 5, 6, 7, 8).
² Vidutinis – pagrindinis su profesine kvalifikacija, vidurinis (be / su profesine kvalifikacija), specialusis vidurinis (ISCED 3, 4)
³ Žemas – neturi pradinio, pradinis (be / su profesine kvalifikacija), pagrindinis (ISCED 0, 1, 2).

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos
Metų pabaigoje

Created with Highcharts 6.1.462662664764766066067567569069072172173773773873873173149949952152154754756356358158161461463363363963963263212712712612611311311211210910910710710410499999999 Iš visoMiesteKaime2010201120122013201420152016201720180200400600800

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vietų ir auklėtinių skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose
Metų pabaigoje

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst.82,182,184,184,193,893,897,697,6101,1101,1102,6102,6105,1105,1104,0104,0109,1109,184,384,387,487,492,892,896,896,899,599,5100,7100,7101,5101,5103,7103,7105,1105,110,110,110,710,714,214,215,915,917,217,218,018,018,218,218,318,318,718,710,510,510,510,511,711,713,313,314,214,214,914,915,315,315,615,615,815,8Vietų miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigoseAuklėtinių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigoseVietų kaimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoseAuklėtinių kaimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose2010201120122013201420152016201720180255075100125

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vietų skaičius, tenkantis 100‑ui vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas savivaldybėse 2018 m.

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagoginių darbuotojų skaičius

 

2010

2015

2016

2017

2018

Direktorius

626

644

633

624

608

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

685

535

536

557

556

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas

9 346

10 375

10 504

10 899

10 967

Meninio ugdymo pedagogas

892

577

589

566

576

Specialusis pedagogas

207

75

80

81

93

Logopedas

778

551

569

588

592

Psichologas

66

45

46

61

59

Kiti pedagoginiai darbuotojai

173

403

416

455

807

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bendrojo ugdymo mokyklos
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.41 3211 3211 3091 3091 2421 2421 2081 2081 2001 2001 1931 1931 1511 1511 1251 1251 0891 089738738729729705705691691689689689689680680673673659659583583580580537537517517511511504504471471452452430430 Iš visoMiesteKaime2010–20112011–20122012–20132013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–201902505007501 0001 2501 500

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.4415 873415 873392 922392 922373 874373 874357 530357 530344 721344 721335 202335 202330 869330 869326 061326 061322 344322 344327 222327 222309 600309 600296 675296 675285 493285 493277 091277 091271 104271 104269 922269 922267 859267 859265 954265 95488 65188 65183 32283 32277 19977 19972 03772 03767 63067 63064 09864 09860 94760 94758 20258 20256 39056 390 Iš visoMiesteKaime2010–20112011–20122012–20132013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–20190100 000200 000300 000400 000500 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai ir vadovai
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.438 10438 10437 43637 43635 82635 82634 36034 36033 09633 09632 25632 25630 94130 94129 90729 90729 04229 04227 18827 18826 75726 75725 82325 82324 88024 88024 09524 09523 57023 57022 90022 90022 36022 36021 89621 89610 91610 91610 67910 67910 00310 0039 4809 4809 0019 0018 6868 6868 0418 0417 5477 5477 1467 146 Iš visoMiesteKaime2010–20112011–20122012–20132013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–2019010 00020 00030 00040 00050 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Profesinio mokymo įstaigų mokiniai
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.422 19322 19320 13420 13420 86520 86522 41322 41323 27823 27823 66723 66725 63125 63119 93519 93515 82915 82913 75813 75815 47915 47915 55715 55714 74814 74814 76714 76715 29015 29016 36416 36416 05416 05415 08015 080Priimta mokinių į profesinio mokymo įstaigasParengta specialistų profesinio mokymo įstaigose2010–20112011–20122012–20132013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–201905 00010 00015 00020 00025 00030 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Profesinio mokymo įstaigų mokinių skaičius pagal lytį
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.449 48949 48946 53046 53044 79744 79745 63545 63546 46246 46246 54346 54347 66147 66142 10142 10134 15234 15230 71430 71428 38328 38326 72326 72326 76926 76926 84026 84026 80626 80627 10427 10424 21824 21820 39620 39618 77518 77518 14718 14718 07418 07418 86618 86619 62219 62219 73719 73720 55720 55717 88317 88313 75613 756 Iš visoVyraiMoterys2010–20112011–20122012–20132013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–2019010 00020 00030 00040 00050 00060 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Parengta kvalifikuotų specialistų profesinio mokymo įstaigose 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4VyraiMoterysInžinerija ir inžinerinės profesijosVerslas ir administravimasPaslaugos asmenimsArchitektūra ir statybaSocialinė gerovėGamyba ir perdirbimasMenaiSveikatos priežiūraInformacijos ir ryšio technologijosŽemės ūkisSaugos paslaugosTransporto paslaugosMiškininkystėŽuvininkystė02004006008001 0001 2001 4001 6001 8002 0002 2002 4002 6002 8003 0003 2003 4003 600

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Aukštųjų mokyklų studentai
Mokslo metų pradžioje

Created with Highcharts 6.1.4UniversitetuoseKolegijose2010–20112011–20122012–20132013–20142014–20152015–20162016–20172017–20182018–2019010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 000100 000110 000120 000130 000140 000150 000160 000170 000180 000190 000200 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kvalifikacinius laipsnius kolegijose įgiję asmenys pagal studijų sritis 2018 m.

Created with Highcharts 6.1.4VyraiMoterysVerslas ir administravimasSveikatos priežiūraInžinerija ir inžinerinės profesijosArchitektūra ir statybaMenaiSocialinė gerovėTransporto paslaugosGamyba ir perdirbimasTeisėPaslaugos asmenimsŠvietimasŽemės ūkisInformacijos ir ryšio technologijosMiškininkystėKalbosVeterinarijaŽurnalistika ir informacijaFiziniai mokslaiSocialiniai mokslai01002003004005006007008009001 0001 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001 9002 0002 1002 2002 3002 4002 5002 6002 700

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Kvalifikacinius laipsnius universitetuose įgiję asmenys pagal studijų sritis ir pakopas 2018 m.
 

I pakopos studijos (bakalauro studijos)

  II pakopos studijos (magistrantūra)

Created with Highcharts 6.1.4VyraiMoterysVerslas ir administravimasInžinerija ir inžinerinės profesijosSocialiniai mokslaiŠvietimasSveikatos priežiūraInformacijos ir ryšio technologijosSocialinė gerovėMenaiTeisėKalbosArchitektūra ir statybaŽurnalistika ir informacijaHumanitariniai mokslaiFiziniai mokslaiŽemės ūkisBiologija ir susiję mokslaiGamyba ir perdirbimasPaslaugos asmenimsMatematika ir statistikaMiškininkystėSaugos paslaugosAplinkaŽuvininkystė01002003004005006007008009001 0001 1001 2001 3001 4001 5001 6001 700

 

Created with Highcharts 6.1.4VyraiMoterysVerslas ir administravimasSveikatos priežiūraInžinerija ir inžinerinės profesijosTeisėSocialiniai mokslaiŠvietimasArchitektūra ir statybaMenaiSocialinė gerovėInformacijos ir ryšio technologijosBiologija ir susiję mokslaiHumanitariniai mokslaiVeterinarijaFiziniai mokslaiŽurnalistika ir informacijaKalbosMatematika ir statistikaŽemės ūkisGamyba ir perdirbimasMiškininkystėTransporto paslaugosHigiena ir profesinė sveikataAplinkaPaslaugos asmenimsAsmens gebėjimai ir tobulinimasis0501001502002503003504004505005506006507007508008509009501 0001 0501 1001 1501 2001 250

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Studentai užsieniečiai aukštosiose mokyklose 2018–2019 m.
Mokslo metų pradžioje

       Europos Sąjunga
Created with Highcharts 6.1.4UniversitetuoseKolegijoseEuropaAzija Europos SąjungaAfrikaAmerikaAustralija, Okeanija ir kt.02505007501 0001 2501 5001 7502 0002 2502 5002 7503 0003 2503 5003 7504 0004 2504 5004 7505 0005 2505 500

Created with Highcharts 6.1.4UniversitetuoseKolegijoseVokietijaIspanijaItalijaPrancūzijaŠvedijaLatvijaPortugalijaLenkijaJungtinė KaralystėRumunijaSuomijaSlovakijaAustrijaČekijaNyderlandaiBelgijaGraikijaAirijaEstijaVengrijaKiprasBulgarijaKroatijaDanijaSlovėnijaMalta0255075100125150175200225250275300325350375400425450475500525550575600

 

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

Vienam besimokančiam asmeniui teko lėšų

Created with Highcharts 6.1.4Tūkst. EUR2,32,32,42,42,22,22,32,32,42,42,72,73,13,13,23,23,53,52,02,02,12,12,12,12,02,02,12,12,22,22,32,32,42,42,62,62,12,12,32,32,72,73,03,02,82,82,52,52,52,52,92,93,63,62,32,32,32,32,42,42,12,12,02,02,02,01,91,92,12,12,52,53,53,54,14,14,64,64,64,65,15,15,45,44,34,34,74,75,65,6 Iš visoIkimokyklinio ugdymo įstaigaBendrojo ugdymo mokyklaProfesinio mokymo įstaigaKolegijaUniversitetas2010201120122013201420152016201720180123456

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje


Daugiau:


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.