Lietuvos statistikos metraštis
(2019 m. leidimas)

Statyba

 

Skyriaus informacija bus papildyta

Nuotr. iš pixabay.com

Sky­riu­je pateikiama statistinė informacija apie iš­duotus statybą leidžiančius dokumentus ir baigtus statyti naujus gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus, parengta naudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos (IS) „Infostatyba“ duomenis. Taip pat pateikiama statistinė informacija apie atliktus statybos darbus, pa­rengta naudojant statybos įmonių trumpojo laikotarpio statis­tinio tyrimo duomenis.

Sta­ty­bos sta­tis­ti­ko­je yra naudojami Eko­no­mi­nės veik­los rū­šių (EVRK 2 red.) ir Statinių pagal tipą (CC) klasifikatoriai.

2018 m. išduoti 7 625 leidimai naujiems gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems pastatams statyti. 6 655 leidimai, arba 87,3 proc. visų leidimų, išduoti gyvenamiesiems pastatams statyti, t. y. 4,1 proc. daugiau nei 2017 m.

Populiariausia šalyje išlieka naujų individualiųjų namų (1–2 būstų namų) statyba, jiems statyti išduota 97,8 proc. visų leidimų. Taip pat leista statyti 314 naujų daugiabučių (3 ir daugiau butų namus), juose įrengiant 7 860 būstų, kurių nau­din­gasis plotas – 468,6 tūkst. m², arba 1,6 proc. daugiau nei 2017 m. Be to, leista statyti 4 naujos gyve­namosios paskirties pastatus, skirtus gyventi įvairių socialinių grupių asmenims, kurių naudingasis plotas sudarys 4,8 tūkst. m².


Leistų statyti butų skaičius

Created with Highcharts 6.1.48 3197 29010 07211 93411 23513 55016 55516 16016 6586 2015 1546 1487 5007 1027 6069 2528 4968 7982 1182 1363 9244 4344 1335 9447 3037 6647 860 Iš viso1–2 butų namuose3 ir daugiau butų namuose20102011201220132014201520162017201805 00010 00015 00020 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2018 m. šalyje išduota 970 leidimų naujiems negyvenamiesiems pastatams statyti, t. y. 2,5 proc. mažiau leidi­mų ir leista statyti pastatų, kurių numatytasis bendrasis plotas – 1,7 mln. m², t. y. 10,9 proc. daugiau nei 2017 m. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (42,3 proc.) bei įstaigų pastatų (15,3 proc.).

2018 m. baigti statyti 7 173 nauji pastatai, iš jų 6 434, arba 89,7 proc., yra gyvenamieji pastatai. 6 434 nau­juose gyvenamuosiuose namuose įrengti 12 244 būstai, kurių naudingasis plotas sudarė 1,3 mln. m², t. y. 4,2 proc. daugiau nei 2017 m. Šalyje vyravo indi­vi­dualių­­jų namų statyba: 57 proc. visų pastatytų būstų buvo individualiuose namuose, daugiabučiams namams teko 43 proc. Vidutinis būsto naudingasis plotas individualiajame name siekė 141,5 m², o buto daugiabutyje – 59,8 m².


Baigtų statyti butų skaičius

Created with Highcharts 6.1.43 6675 0665 2215 9267 62410 17712 70311 04112 2443 0033 8153 3423 5974 6916 1187 5247 0186 9746641 2511 8792 3292 9334 0595 1794 0235 270 Iš viso1–2 butų namuose3 ir daugiau butų namuose20102011201220132014201520162017201802 5005 0007 50010 00012 50015 000

Naujausius ir išsamiausius duomenis rasite Rodiklių duomenų bazėje

 

2018 m. baigti statyti 739 nauji negyvenamieji pastatai. Jų bendrasis plotas sudarė 990,1 tūkst. m², t. y. 0,8 proc. mažiau nei 2017 m. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (38,3 proc.) bei įstaigų pastatų ir prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatų (po 15,8 proc.).

2018 m. šalyje statybos darbų atlikta už 3 mlrd. EUR, arba 13,7 proc. daugiau nei 2017 m. palygina­mo­siomis kainomis. Inžinerinių statinių statybos darbų dalis 2018 m. sudarė 44,5 proc. visų šalyje atliktų darbų – jų atlikta už 1,3 mlrd. EUR, arba 17,4 proc. daugiau nei 2017 m. palyginamosiomis kainomis, didžiausią dalį šių darbų sudarė kelių ir gatvių tiesimo bei remonto darbai. Negyvenamųjų pastatų statybos darbų dalis sudarė 37,8 proc. – jų atlikta už 1,1 mlrd. EUR, arba 10,1 proc. daugiau nei 2017 m. Daugiausia buvo atlikta gamybos, pramonės pastatų ir sandėlių statybos darbų. Gyvenamųjų pastatų statybos darbų 2018 m. atlikta už 531 mln. EUR (17,7 proc. visų šalyje atliktų statybos darbų), jų palyginamosiomis kainomis atlikta 12,6 proc. daugiau nei 2017 m.

2018 m. užsienyje statybos darbų atlikta už 315,3 mln. EUR, arba 11,3 proc. daugiau nei 2017 m. palyginamo­siomis kainomis.


Daugiau:

Atlikti statybos darbai pagal statinių tipą

Atliktų statybos darbų indeksai

Statybos leidimai negyvenamųjų pastatų statybai

Baigti statyti negyvenamieji pastatai


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.