Lietuvos statistikos metraštis
(2019 m. leidimas)

Sąvokos

 

Apgyvendinimo įstaiga

Apyvarta

Apsilankymai pas gydytojus

Atlikti statybos darbai 

Aukštas išsilavinimas 

Aukštojo mokslo sektorius

Baigtas statyti pastatas

Bedarbis

Bendrasis gyvenamojo pastato plotas

Bendrasis išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas

Bendrasis ugdymas 

Bendrasis vidaus produktas

Bendrieji gimstamumo, mirtingumo, emigracijos, imigracijos, atvykimo, išvykimo, santuokų, ištuokų, natūralios gyventojų kaitos, neto tarptautinės ir vidaus migracijos rodikliai

Bendroji pridėtinė vertė

Bendroji žemės ūkio produkcija

Bendrosios nacionalinės pajamos (BNP)

Bendrosios namų ūkio pajamos

Bendrosios šalies kuro ir energijos sąnaudos

Biudžetinės įstaigos darbuotojas

Bruto darbo užmokestis

Būstas

Būsto kainų indeksas (BKI)

Būsto naudingasis plotas

Darbas visą darbo laiką

Darbdavio socialinė įmoka 

Darbo jėga

Darbo jėgos aktyvumo lygis

Darbo sąnaudos

Darbuotojas

Darbuotojas, dalyvavęs streike

Darbuotojas, dirbantis ne visą darbo laiką

Darbuotojas, dirbantis visą darbo laiką

Darbuotojo, dalyvavusio streike, nedirbtas darbo laikas

Demografinės senatvės koeficientas

Derlingumas 

Derlius 

Didelio materialinio nepritekliaus lygis

Disponuojamosios namų ūkio pajamos

E. prekyba

E. verslas

Eksperimentinė plėtra

Eksporto kainų indeksas (EKI)

Ekstrastatas

Ekvivalentinės disponuojamosios pajamos

Emigracija

Energetinės priklausomybės rodiklis

Fundamentiniai moksliniai tyrimai

Galutinis energijos suvartojimas

Gamintojų kainų indeksas (GKI)

Gydytojas

Gimimo valstybė

Gyvenamasis būstų fondas

Gyventojų tankis

Gyvo kūdikio gimimas

Gyvulininkystės produktų gamyba

Gyvulių ir paukščių išauginimas

Ilgalaikio nedarbo lygis

Ilgalaikis bedarbis

Imigracija

Importo kainų indeksas (IKI)

Įmonės išteklių planavimo IT sistema

Informacinės technologijos (informacinės ir ryšių technologijos, IT)

Intrastatas

Ištuoka

Kelionių organizatorius

Kibernetinis saugumas

Kūdikis

Laisva darbo vieta

Laisvų darbo vietų lygis

Materialinės investicijos 

Materialinio nepritekliaus elementai

Materialinio nepritekliaus lygis

Miesto gyventojas

Minimalioji mėnesinė alga

Mobilusis interneto ryšys

Mokėjimų balansas

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP)

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis

Nacionalinės sąskaitos

Nakvynė

Namų ūkis

Natūrali gyventojų kaita

Naudojamos žemės ūkio naudmenos

Neaktyvūs gyventojai

Nedarbo lygis

Nepagrindinis darbas

Nerezidentas

Neto darbo užmokestis

Neto tarptautinė migracija

Nevalstybinė mokykla

Nuolatinė gyvenamoji vieta 

Nuolatiniai gyventojai

Odontologai

Pagrindinis darbas

Pajamų kvintilinė grupė

Pensijos gavėjas

Pilietybė

Pramonės produkcija

Profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Realiojo darbo užmokesčio indeksas

Realusis darbo užmokestis

Reinvesticijos

Rezidentas

Ryšių su klientais valdymo IT sistema

Sąlyginis darbuotojų skaičius

Sąlyginis MTEP darbuotojų skaičius

Samdomasis darbuotojas

Santuoka

Savininkų užimtų būstų kainų indeksas (SUBKI)

Skurdo rizikos riba

Slaugytojai 

Socialinė žiniasklaida

Socialinės žiniasklaidos priemones internete naudojančios įmonės

Socialinės išmokos

Statybą leidžiantis dokumentas

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI)

Suminis gimstamumo rodiklis

Sveikatos priežiūros išlaidos 

Taikomieji moksliniai tyrimai

Tarptautinių investicijų balansas

Teršalai

Tiesioginės užsienio investicijos

Tyrėjas

Turistas

Užimti gyventojai

Užimtumo lygis

Užsienietis

Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksas (PKI)

Valandinis bruto darbo užmokestis

Valdžios sektoriaus deficitas / perteklius

Valdžios sektoriaus skola

Valdžios sektorius

Vartotojų kainų indeksas (VKI)

Vidaus migrantas

Vidutinė metinė infliacija

Vidutinė streiko trukmė darbo dienomis

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė

Vidutinis darbuotojų, dalyvavusių streike, skaičius

Vidutinis išsilavinimas

Viešasis sektorius

Žemas išsilavinimas

Žemės ūkio produkcija 

Žemės ūkio produktų supirkimas

Žemės ūkio produktų supirkimo kainų indeksas (ŽŪPSKI)


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.